BASINDAN YAZILAR
Emlak vergisine yüzde 6 zam, kiraya 2600 TL’lik istisna - MuhasebeTR

Emlak vergisine yüzde 6 zam, kiraya 2600 TL’lik istisna

Yeni yılla birlikte bazı vergi düzenlemeleri de yürürlüğe giriyor. 1 Ocak 2009’dan itibaren emlak vergisine tabi değerler yüzde 6 artırıldı, kira gelirlerindeki vergi istisnası tutarı da 2 bin 600 TL’ye çıktı.

MALİYE Bakanlığı 2009 yılına ilişkin kira gelirlerine uygulanacak istisna tutarını 2 bin 600 TL olarak belirledi. Bu yıl içerisinde elde edilen menkul sermaye iratlarının beyanında uygulanacak indirim oranı da yüzde 64.9 olarak hesaplandı. Dünkü Resmi Gazetede yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliğine göre, 2008 yılında 2 bin 400 TL olarak uygulanan mesken kira gelirlerindeki istisna tutarı yeni yılda 2 bin 600 TL’ye yükselecek. 2009’daki sakatlık indirimi tutarları da birinci derece sakatlar için 670 TL, ikinci derece sakatlar için 330 TL, üçüncü derece sakatlar için de 160 TL olacak. Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliğine göre, emlak vergisine tabi değerler yeni yılda yüzde 12 olan yeniden değerleme oranının yarısı kadar yükselecek. Bu çerçevede, 2008 yılına ait birim değerler yeni yılda yüzde 6 artacak.

Basit usul limitleri

Basit usule tabi olmanın genel şartlarını da düzenleyen tebliğ uyarınca, basit usulde iş yerine ilişkin yıllık kira bedeli toplamı, büyükşehir belediye sınırları içinde 4 bin 300 TL, diğer yerlerde de 3 bin TL’ye yükselecek. Basit usule tabi olmanın özel şartlarını belirleyen limitler de yeniden değerleme oranı kadar artacak ve ilgili bentler için 30 bin TL, 60 bin TL ve 89 bin TL olarak uygulanacak. 2009’de değer artış kazançlarındaki istisna tutarı 7 bin 600 TL, arizi kazançlardaki istisna tutarı da 17 bin 900 TL olarak tespit edildi. Tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarındaki beyanname verme sınırı ise bin 70 TL’ye çıkarıldı.

Menkul sermaye iratları

Tebliğle 2008 takvim yılında elde edilen menkul sermaye iratlarının beyanında dikkate alınacak indirim oranı da belirlendi. Buna göre, 2008 yılı için yeniden değerleme oranının yüzde 12 olarak ilanından sonra, bu dönemde devlet tahvili ve Hazine bonosu ihalelerinde oluşan bileşik ortalama faiz oranı da yüzde 18.48 olarak saptandı. Bu çerçevede menkul sermaye iratlarında, 2008 yılı gelirlerine uygulanacak indirim oranı da yüzde 64.9 oldu. Tebliğ uyarınca 2008 yılında takvim yılında elde edilen menkul sermaye iratlarından, 1 Ocak 2006’dan önce ihraç edilmiş olan ve Gelir Vergisi Kanununda sayılan her nevi tahvil ve Hazine bonosu faizi ile Toplu Konut İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden sağlanan gelirler de indirim oranı uygulanarak beyan edilecek.

Veraset ve intikal vergisi yüzde 12 arttı

VERASET ve intikal vergisinde yer alan istisna tutarları, 1 Ocak 2009’dan geçerli olmak üzere yeniden değerleme oranı çerçevesinde yüzde 12 artırıldı. Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliğine göre, evlatlıklar dahil füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde halen 96 bin 75 YTL olan istisna miktarı, yeni yılda 107 bin 607 TL olarak uygulanacak. Füruğ (çocuk ve torunlar) bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesindeki 192 bin 265 YTL’lik istisna da 215 bin 336 TL’ye çıkacak. İvazsız (karşılıksız) suretle meydana gelen intikaller ile para ve mal üzerine düzenlenen çekilişlerde kazanılan ikramiyedeki istisna da 2 bin 216 YTL’den 2 bin 481 TL’ye yükselecek.

’Cep’te Özel İletişim vergisi 31.1 YTL

MOBİL telefon aboneliğinin ilk tesisinde (operatör değişiklikleri hariç) alınan maktu vergi, 1 Ocak 2009’da yeniden değerleme oranı çerçevesinde yüzde 12 artacak. Özel İletişim Vergisi Genel Tebliğine göre, bu yıl 27.80 YTL olarak uygulanan maktu vergi tutarı yeni yılda 31.1 TL olarak alınacak.

Damga vergisi de yüzde 12 yükseldi

DAMGA Vergisi tutarları 1 Ocak 2009’dan geçerli olmak üzere yeniden değerleme oranında, yüzde 12 artırıldı. Her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır, 1 Ocak 2009’dan itibaren 1 milyon 136 bin 904 TL olacak.

Büyükşehirde tüketilen suyun metreküpünde 20 kuruş çöp vergisi

YENİ yılda ödenecek çevre temizlik vergisi (çöp vergisi) tutarları belirlendi. Vergi, konutlarda su tüketim miktarı esas alınarak, büyükşehirlerde metreküp başına 20 Kuruş, diğer yerlerde ise 16 Kuruş olarak hesaplanacak. İşyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalar için ise vergi tutarı, yeniden değerleme oranı olan yüzde 12 kadar artırıldı. Buna göre vergi, büyükşehirlerde bina grupları ve derecelere göre 20-2.375 TL, diğer belediyelerde ise 16-1.900 TL arasında uygulanacak. Maliye Bakanlığı’nın Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete’ dünkü sayısında yayımlandı. Vergi bu yıl, metreküp başına büyükşehirlerde 18 Kuruş, diğer yerlerde 15 Kuruş olarak uygulanmıştı. Öte yandan, büyükşehir belediye sınırlarında bulunanlar hariç, kalkınmada öncelikli yörelerde ve nüfusu 5 binden az belediyelerde, konut, işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalar için belirlenen tutarlar, yüzde 50 indirimli uygulanacak. Konutlara ait çevre temizlik vergisi su faturalarına yansıtılıyor. İşyerleri ve diğer binaların çevre temizlik vergileri ise 6 aylık dönemlere ait 2 taksitte ödeniyor.

(Kaynak: Hürriyet Gazetesi | 25.12.2008)

GÜNDEM