BASINDAN YAZILAR
Bankaya para yatıranlara vergi affı / İsmail Kökbulut - MuhasebeTR

Bankaya para yatıranlara vergi affı / İsmail Kökbulut

5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun’un, kamuoyunda ise Varlık Barışı olarak bilinen Kanununun uygulaması başladı.
 

5811 sayılı Kanun özü itibariyle yurtiçi ve yurtdışında bulunan ve kayıtlarda gözükmeyen bazı varlıkların belirli oranda vergi ödenerek işletme kayıtlarına alınmasını amaçlıyor. Geçen haftalardaki yazımızda yurt dışında bulunan varlıkların yurda getirilmesi durumunda nasıl işlem yapılması gerektiğini açıklamıştık.

Bu yazımızda ise yurt içinde yer alan varlıkların bu kanun kapsamında bankalara yatırılması veya işletmelere kaydedilmesi durumunda % 5 ‘lik verginin ödenmesi ile mükelleflere ne tür avantajlar sağladığını açıklamaya çalışacağız. Hangi kıymetler bildirilecek? Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye’de bulunan ancak 1/10/2008 tarihi itibarıyla yasal defter kayıtlarında işletmelerin özkaynakları arasında yer almayan;

- Para, altın, döviz,

- Menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları,

- Taşınmazlar, 2 Mart 2009 Pazartesi akşamına kadar Yeni Türk Lirası değeriyle, beyanname ile gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairelerine beyan edilebilecek.

Vergi dairelerine beyan edilen varlıkların değerleri üzerinden vergi dairelerince % 5 oranında vergi tarh edilecektir.

Bu şekilde hesaplanan vergi, tarhiyatın yapıldığı ayı izleyen ayın sonuna kadar ödenecektir. Şirketlerin kanuni temsilcileri, ortakları ya da şirket veya şirketin ortakları adına Türkiye’de bulunan ancak 1/10/2008 tarihi itibarıyla yasal defter kayıtlarında işletmenin özkaynakları arasında yer almayan varlıkların şirket adına beyan edilerek süresi içinde sermaye artırımında kullanılması halinde, bu varlıklara ilişkin olarak şirketin Kanun hükümlerinden yararlanabilmesi mümkün olacak.

Bu kişiler dışındaki kişilere ait varlıklar için Kanundan faydalanılması mümkün değil. Kanundan faydalanma şartları

- Bilanço esasına göre defter tutan gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince Türkiye’de sahip olunan ve beyan edilen taşınmazlar dışındaki varlıklara ilişkin tutarların banka veya aracı kurumlarda açılacak hesaplara yatırılmak suretiyle yasal defter kayıtlarına intikal ettirilmesi ve beyan tarihinden itibaren altı ay içerisinde sermayeye ilave edilmesi gerekir.

- Serbest meslek kazanç defteri ile işletme hesabı esasına göre defter tutan mükelleflerce Türkiye’de sahip olunan ve beyan edilen taşınmazlar dışındaki varlıklara ilişkin tutarların banka ve aracı kurumlardaki hesaplara yatırılması ve yasal defter kayıtlarına intikal ettirilmesi gerekir.

- Defter tutma yükümlülüğü bulunmayan mükelleflerce Türkiye’de sahip olunan ve beyan edilen taşınmazlar dışındaki varlıklara ilişkin tutarların banka ve aracı kurumlardaki hesaplara yatırılması yeterli. 2007 ve önceki yıllara ilişkin vergi ve ceza istenmeyecek Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince Türkiye’de sahip olunan ve beyan edilerek yasal defter kayıtlarına intikal ettirilen varlıklar üzerinden % 5 ödeme yapılmak kaydıyla 1/1/2008 tarihinden önceki dönemlere ilişkin hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılamayacaktır.

Buna göre, 1/1/2008 tarihinden önceki dönemlere ilişkin, bu bildirim ve beyanlardan hareketle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılması söz konusu değil. Kanunun yürürlüğe girdiği 22.Kasım. 2008 tarihinden sonra 1/1/2008 tarihinden önceki dönemlere ilişkin olarak vergi incelemesi yapılması halinde, bu incelemeler sonucu gelir, kurumlar ve katma değer vergisi yönünden tespit edilen matrah farklarından, Kanun kapsamında bildirilen veya beyan edilen tutarların mahsup edilecek.

 Bu avantajları sağlayan Kanunun uygulaması 02 Mart 2009 tarihinde sona erecek. 2007 ve önceki yıllar ilişkin olarak ileride bir vergi incelemesi olması durumunda sıkıntı yaşamak istemeyenler kanun kapsamında bildirimde bulunarak şimdiden adeta kendilerini sigorta ettirebilirler. 2007 ve önceki yıllara ilişkin vergi ödevlerini eksik yerine getirdiğini düşünen mükellefler için beyan edecekleri varlıklar üzerinden ödeyecekleri % 5 ‘lik bir vergi ile geçmişe sünger çekmiş olacaklar.

(Kaynak: Bugün Gazetesi | 22.12.2008)

GÜNDEM