BASINDAN YAZILAR
GSS İle İlgili Çapraz Sorular (2) / Şevket Tezel - MuhasebeTR

GSS İle İlgili Çapraz Sorular (2) / Şevket Tezel

Doğrudan GSS’li olmalarını gerektirecek sigortalı çalışmaları veya almakta oldukları bir aylık olmayan, isteğe bağlı sigortalılığa da başlamamış kişiler bu durumlarının başladığı andan itibaren GSS’li sayılıyorlar. Bu durumdaki kişilerin de bir ay içinde genel sağlık sigortası giriş bildirgesi ile bildirimde bulunmaları gerekiyor. 4/a sigortalılığı, 4/b sigortalılığı ve GSS’ye katıldıktan sonraki 4/c sigortalılarının bu çalışmaları sona erer ermez 10 gün içinde bu kapsamda GSS’li olmaları gerekiyor. Yani son bir yılda 90 günlük veya daha fazla sigortalı olmaları GSS’den 90 gün daha yararlanmalarını sağlasa da 3 ay 10 günden sonra yalnızca GSS primi ödeyenler kapsamında yahut isteğe bağlı sigortalı olarak GSS primi ödemeye devam etmeleri gerekiyor. Yahut isteğe bağlı sigortalı olarak GSS sağlamaları mümkün olabilecek.

Aile içinde kişi başına düşen gelirleri aylık asgari ücretin üçte birinden az olan kişilerin GSS primlerini Devlet ödüyorken gelirlerinin artarak asgari ücretin üçte birinden fazla miktar ulaşması durumunda da bu defa bu kişilerin en geç bir ay içinde SGK’ya başvurarak bildirimde bulunmaları gerekiyor.

            Genel sağlık sigortası giriş bildirgesini süresi içinde vermeyenler bir aylık asgari ücret tutarında idarî para cezası ödemek zorunda kalacaklar.

İstifa ederseniz işsizlik ödeneğinden yararlanamayacağınız için aile içindeki kişi başına aylık geliriniz asgari ücretin üçte birinden fazla ise 3 ay 10 gün içinde bildirimde bulunup GSS primini kendiniz ödemeye başlamak zorundasınız.

İşvereniniz kusurunuz dışında sizi işten atarsa bu defa işsizlik ödeneği aldığınız süre zarfında prim ödemeden GSS’li sayılacaksınız. İşsizlik ödeneği sona erdiğinde ise bu sefer vakit yitirmeden kendiniz prim ödeyerek GSS’li olmak durumunda kalacaksınız.

            İş akdi askıya alma mevsimlik işyerlerinde söz konusudur. Kamu işyerlerinde bu tür işçilerin iş sözleşmesinin askıda kaldığı aylara ait GSS primi, asgari ücretten yüzde 12 oranında hesaplanacak tutar olacak. Özel sektör işyerlerinde mevsimlik işçilerin çalışmadıkları dönemlerde GSS priminin işverenince ödenmesi zorunlu olmayıp GSS primleri SGK’ca saptanacak gelir durumlarına kendilerince veya Devletçe karşılanacak. Mevsimlik iş akdi askıya alınan işçi çalışmış olduğu işten dolayı en fazla 10 gün daha veya son bir yılda 90 gün çalışması varsa 3 ay 10 gün daha GSS’den yararlanabilecek.

 

Okur Sorularına Kısa Cevaplar

Fahrettin GEÇER - 1959 doğumlu, 1989 yılında Bulgaristan’dan zorunlu göç eden 15.03.1990 sigortalılık başlangıçlı bir sigortalı olarak 5 yıllık yurtdışı borçlanması ile ilk sigortalılık tarihinizi 15.03.1985’e getirmişsiniz. 18 aylık bir askerlik borçlanması da yaparsanız ilk sigortalılığınız 15.09.1983’e gerileyerek 47 yaş ve 5 bin 150 güne tabi olur ve emekli olursunuz.

Şerife ŞENÇİFTÇİ – 13.01.1998 ilk sigortalılık girişli, 1944 doğumlu, 3 bin 487 SSK prim günü olan isteğe bağlı sigortalı anneniz kalan 113 prim gün sayısını isteğe bağlı ödeyerek 3 bin 600 güne tamamlarsa 15 yıllık sigortalılık süresini dolduracağı 13.01.2013 tarihinde emekli olabilir

(Sözcü Gazetesi | 19.12.2008)

GÜNDEM