BASINDAN YAZILAR
Yeni Dönemde Emekli Sandığı Sürelerini İhya İşlemi / Şevket Tezel - MuhasebeTR

Yeni Dönemde Emekli Sandığı Sürelerini İhya İşlemi / Şevket Tezel

19.06.1962 doğumlu, 01.11.1980 - 20.03.1986 arasında memuriyet, 2004 yılında 4 aylık SSK ve 20.07.2007 tarihinden beri de Bağ-Kur sigortalılığında devam ediyorum. Emekli Sandığı’ndaki hizmetimi ihya etmem gerekiyor mu? Benim hizmet bu duruma ilişkin olarak nasıl emekli olabileceğim konusunda yol gösterir misiniz? Mustafa ÖZEN

 

Sayın Okurum,

Emekli Sandığı’na tabi toplam hizmet süresi 5 yılla 10 yıl arasında olanlardan görevlerinden ayıldıkları tarihten itibaren bu hizmetlerine ait keseneklerini 5 yıl içerisinde almayanların veya bu süre içerisinde diğer sosyal güvenlik kuruluşlarında veya sözleşmeli ülkelerde olmak koşuluyla yurtdışında sigortalı olarak çalışmayanların kesenekleri 5434 sayılı Kanunun 117 nci maddesine göre zaman aşımına uğruyor ve bu hizmetlerin, daha sonra geçecek hizmetlerle birleştirilmesi için ihya edilmesi gerekiyordu.

 

5510’da ihya zorunluluğu devam ediyor

Her ne kadar 5434 sayılı Kanunun ihya işlemini düzenleyen 117 nci maddesi yürürlükten kaldırılsa da 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi gereği 5510’la yürürlükten kaldırılan hükümleri de dahil 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre işlem yapılacağı ve bunların aylıklarının bağlanması, artırılması, azaltılması, kesilmesi, yeniden bağlanması, toptan ödemeleri, ilgi devamı, ihya ve borçlanmaları, diğer ödemeler ve yardımlar ile emeklilik ikramiyeleri hakkında ayrıca mülga 2829 sayılı Kanun hükümleri de dikkate alınarak işlem yapılacağı belirtilmiş bulunduğundan hizmet ihyası zorunluluğunun devam etmesi gerekiyor.

 

İhya kolaylığı

SGK 2008/95 sayılı Genelgesiyle “5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce ölen, ancak Kanunla yürürlükten kaldırılan ilgili kanun hükümlerine göre ölüm aylığının bağlanabilmesi için yeterli prim ödeme gün sayısı olmayan sigortalının hak sahiplerinden borçlanma ya da ihya işlemine gerek kalmaksızın 5510 sayılı Kanun hükümlerine göre aylığa hak kazananlara, müracaatlarını takip eden aybaşından itibaren aylık bağlacağı” belirtilerek bir kolaylığa izin verilmiş bulunuyor.

İhya işlemi için zaten cep harçlığı kadar bile bedel ödenmediği için bu işlem sadece bürokratik bir işlem niteliğinde bulunuyordu. 

Buna karşın aynı Genelgede 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce iştirakçi olup Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra sigortalılığı olmayanların borçlandığı veya ihya ettiği hizmetleri ile birlikte Kanuna göre aylığa hak kazanmaları ve müracaat etmeleri halinde, borçlandığı veya ihya ettiği hizmetlerine ait paranın ödendiği tarihi takip eden aybaşından itibaren 5434 sayılı Kanuna göre hesaplanacak aylıklarının yine 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre ödeneceği, ancak bu süreler için emeklilik ikramiyesi ödenmeyeceği belirtiliyor.

 

Son bin 260 gün koşulu

Bahse konu Genelge gereği söz konusu hizmetleriniz emekli olacağınız kurumca talep edildiğinde Emekli Sandığı’nca ihya işlemine gerek kalmaksızın bildirilecek. 19.06.1962 doğumlu, 01.11.1980 - 20.03.1986 arasında memuriyet, 2004 yılında 4 aylık SSK ve 20.07.2007 tarihinden beri de 4/b sigortalılığında (Bağ-Kur’lu olarak) devam ederek 5 bin günü tamamlamanıza bin 260 gün kala bir işyerinde ücretli olarak çalışmaya başlayıp 4/a sigortalısı olursanız bu bin 260 günün sonunda emekli olabilirsiniz. Zira hizmet birleştirmede son yedi yıl hesabı yeni Kanun öncesinde sigortalı olanlar için geçerliliğini devam ettiriyor.

 

7 yıl memurlukla nasıl emekli olmalı?

Okurum Tansel AYDOĞAN’ın 1968-75 yılları arasında 7 yıl memur olarak görev yapan annesi de en az bin 260 gün bir işyerinde çalışmaya başlayarak 4/a sigortalılığından prim öderse bu sürenin sonunda hem 3 bin 600 günü hem de son bin 260 gün koşulunu sağlayıp 4/a sigortalılığından (Eski SSK) emekli olabilecek. Zira 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce iştirakçi olup Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra sigortalılığı olmayanların borçlandığı veya ihya ettiği hizmetleri ile birlikte Kanuna göre aylığa hak kazanmaları ve müracaat etmeleri halinde, borçlandığı veya ihya ettiği hizmetlerine ait paranın ödendiği tarihi takip eden aybaşından itibaren emekli aylığı bağlanacak fakat ikramiye ödenmeyecek.

 

(Sözcü Gazetesi | 06.12.2008)

GÜNDEM