BASINDAN YAZILAR
Eşi sigortalı olan öğretmenlerin tayini yapılabilir mi? / Erdal Aydın - MuhasebeTR

Eşi sigortalı olan öğretmenlerin tayini yapılabilir mi? / Erdal Aydın

* MEB'de eş durumuna bağlı yer değiştirmeler için 360 günlük sigortanın tamamının aynı ilde geçmesi gerekir mi?
Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmelik hükümlerine eşi sigortalı işçi statüsünde çalışan öğretmenlerin eş durumuna bağlı olarak yer değiştirmeleri bu özürlerine ilişkin başvuru tarihinden itibaren geriye dönük son 2 yıllık süre içinde eşinin en az 360 gün sigortalı hizmeti olduğunu ve sigortalılığının halen devam ettiğini belgelendirmeleri gerekir. Sigortalı süreleri aynı ilde geçirilebileceği gibi farklı ilerde de geçirilebilir.
Burada dikkat edilmesi gereken husus eş durumu nedeniyle atama istenilen yerde sigortalı eşin çalışıyor olmasıdır.

* Eş durumuna bağlı yer değiştirmelerde eşi sigortalı statüsünde çalışanların askerlikte geçen süreleri sigortalı olarak geçirilen sürelerden sayılır mı?
Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmelik hükümlerine göre eşleri sigortalı olarak herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak çalışmakta iken muvazzaf askerlik hizmetini yerine getirmek üzere askere alınanların asker dönüşü çalışmaya başlamaları halinde özür durumundan yer değişikliği istediklerinde borçlanılması kaydıyla askerlikte geçen süreleri sigortalı olarak geçirilen süreler kapsamında değerlendirilmektedir.

* Eşi Bağ-Kur'lu olan öğretmenlerin nakli yapılabilir mi?
Eşi eski Bağ-Kur'lu yeni dönemde 4/b'li sigortalı olan öğretmenlerin eş durumundan nakil taleplerinin dikkate alınabilmesi için müracaat tarihinden itibaren geriye dönük 2 yıllık süre içinde en az 12 ay sigortalı hizmeti olduğunu, sigortalılığının halen devam ettiğini ve prim borcu bulunmadığını belgelemesi gerekmektedir.

* İsteğe bağlı sigortalı eş için tayin yok
Eşi isteğe bağlı sigortalı olan öğretmenlerin eş durumu nedenleriyle yer değişikliği istekleri bu kapsamda değerlendirilmemektedir.

* Yıllık izindeki sigortalı için kısa vadeli sigorta primi kesilecek mi?
Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesine ve Primlerin Ödenme Sürelerine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ" de yer alan "Sigortalıların yıllık ücretli izinli oldukları süreler için, prime esas kazançları üzerinden kısa vadeli sigorta kolları primi kesilmeyeceğinden" hükmü çerçevesinde; sigortalıların yıllık ücretli izinli oldukları süreler için kısa vadeli sigorta primleri kesilmeyeceğini daha önce de yazmıştık. Ancak; SGK sözkonusu tebliğde değişiklik yaptı. Yapılan değişiklikle birlikte yıllık izindeki sigortalılar için kısa vadeli sigorta kolu primi kesilecek.

(Kaynak: Takvim Gazetesi | 01.12.2008)

GÜNDEM