BASINDAN YAZILAR
İndirin vergileri canlansın ekonomi / Prof. Dr. Şükrü Kızılot - MuhasebeTR

İndirin vergileri canlansın ekonomi / Prof. Dr. Şükrü Kızılot

TÜRKİYE, tarihinin en büyük ekonomik krizi ile karşı karşıya...2001 krizi olduğunda, dünyada kriz yoktu. Diğer ülkelerden borç alarak ve ihracat yaparak, krizin olumsuz etkilerini azaltmış, zaman içinde de toparlanmıştık.

Şimdi durum farklı; dünyada da kriz var, yabancı ülkelerden borç para almamız imkansızayakın bir olay. Çünkü, onların da paraya ihtiyacı var. İhracatımız da dünyada yaşanankriz nedeniyle daralacak.

Özetle, bu kez olay çok ciddi...

KDV İNDİRİMİ

Türkiye, bu krizi atlatmak ve ekonomisini yeniden canlandırmak zorunda.

Bu aşamada, ekonomin canlı olmasını engelleyen sorunlardan biri de vergilerle ilgili.

Bunların başında da KDV geliyor.

2001 yılı krizinin yaşandığı dönemde, 25 Ekim 2001 tarihli yazımda, o döneminhükümetine "İndirin KDV’yi Canlansın Ekonomi" diye bir çağrıda bulunmuştum.Ekonomik krizde, vergi gelirlerindeki azalmayı önlemenin bir yolunun da "oranlarıdüşürmek" olduğunu belirtmiştim. Hemen ardından Koç Holding’in Tüketim Grubu Başkanı Cengiz Solakoğlu, KDV indirilmezse krizin derinleşeceği uyarısında bulunarak,"Satılmayan malın KDV’si olmaz" demişti. TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, KDVindirimi konusunda "Hem vergi kaçağı azalır, hem piyasalar canlanır, indirim şart"demişti. O dönemde ASO Başkanı olan Zafer Çağlayan da "KDV inerse, vergigelirlerinin artacağına dair iddiaya girerim" diye açıklama yapmıştı.

NE OLDU?

2001 krizi sırasında öne sürdüğümüz "KDV indirimi" önerisine, iş dünyasının da sahip çıkması üzerine, dönemin Başbakanı, önerimizden iki gün sonra, "KDV indirimi için zirvetoplanacak. Önümüzdeki iki ay için piyasayı ateşleyecek ölçüde KDV indirimi yapacağız" diye açıklama yapmış ardından da beyaz eşya ve otomobilde, kasım ve aralıkayları için 8 puan indirilmişti.

Sonuçta, KDV indirimi hem satışları hem de vergileri artırdı. Beyaz eşya satışlarıyüzde 89, otomobil satışları da yüzde 200 artmış, sonuçta Maliye dahil, herkes kazanmıştı...

Şu anda, esnaf sinek avlıyor, alış-veriş merkezleri bomboş. Talep olmayınca, üretimde yapılmıyor. Sürekli işçi çıkartılıyor. Satış olmayınca, devlet vergi de alamıyor.

İNGİLTERE’DEKİ İNDİRİM

İngiltere’de Hükümet, ekonomiyi canlandırmak ve tüketiciyi noel alış-verişlerineözendirmek için, KDV oranlarını 2.5 puan düşürerek, yüzde 15’e çekti. Uygulamanınsüresinin de 13 ay olacağı açıklandı. Ayrıca, emekli maaşlarıyla çocuk parası artırıldı.

Bizde ise, hem KDV hem de bazı vergilerde oran indirilmeli.

KORKMAYIN GELİR DÜŞMEZ

KDV oranı başta olmak üzere, bazı vergi oranlarının düşmesi sonucu;

Kayıtdışı ekonomi azalacak.

Belgeli alış-veriş yaygınlaşacak.

Krizin de etkisiyle ertelenen harcamalar artacak. Bu da dolaylı ve dolaysız vergigelirlerini olumlu yönde etkilecek.

Vergi oranlarının inmesi vergi yükünü de aşağı çekecek bu da yatırımları teşvik edecek.

Ekonomide güven ortamı sağlanacak.

Ekonomi canlanacak.

İstihdam üzerindeki yüklerin azaltılması, işsizliği ve kayıtdışı istihdamı azaltacak.

Başbakan’ın yıllar önce söylediği gibi, sürümden kazanılacak.

Özetle, indirin vergileri canlansın ekonomi. Korkmayın, vergi gelirleri düşmez...

Vergi borçları için yarın son gün

1 Eylül 2008 tarihi itibariyle, vadesi geldiği halde ödenmemiş, Devlete ait olup, MaliyeBakanlığı’na bağlı vergi dairelerince tahsil edilen vergi ve diğer kamu alacakları için, yarın akşam çalışma saati bitimine kadar, bağlı oldukları vergi dairelerine başvuranlara, yıllıkyüzde 3 faizle 18 aylık bir ödeme kolaylığı sağlanacak (Bununla ilgili Tahsilat Tebliği’nin tam metni için Bkz. www.yaklasim.com).

Başvuru sırasında, ödeme yapılması gerekmiyor. İlk taksit, Aralık 2008’de ödenecek.

(Kaynak: Hürriyet Gazetesi | 27.11.2008)

GÜNDEM