BASINDAN YAZILAR
Kira, gayrimenkul ve hisse satış gelirini gizleyene büyük fırsat / Prof. Dr. Şükrü Kızılot - MuhasebeTR

Kira, gayrimenkul ve hisse satış gelirini gizleyene büyük fırsat / Prof. Dr. Şükrü Kızılot

Kira geliri elde ettiği halde bu gelirini gizleyenlere, gayrimenkul satış kazancını veya hisse satış kazancını beyan etmeyenlere, özetle vergiye tabi gelirini gizleyenlere, inanılmaz bir avantaj sağlandı.

 

Bunlar, gizledikleri kazancın, yüzde 5’i kadar vergi ödediklerinde; gelir vergisi, KDV, vergi ziyaı cezası ve gecikme faizi ödemeyecekler.

 

OLAY NE?

- Kira geliri elde eden kişi, belli sınırı aştığında, bu gelirini beyan edip, yüzde 15-35 arasında gelir vergisi ödemesi gerekiyor. Bu oran diğer gelir vergisi mükellefleri için de aynı.

- Gayrimenkulünü iktisap (edinme) tarihinden itibaren 4 yıl (1 Ocak 2007’den itibaren edinenlerde 5 yıl) içinde satanlar, bundan doğan kazancı “değer artışı kazancı” olarak beyan edip, gelir vergisi ödemek zorundalar.

-  Limited ya da anonim şirketteki hissesini satan kişi, kaç yıl sonra satarsa satsın kazancını beyan edip gelir vergisi ödemek zorunda. Anonim şirketin, hisse senedi veya ilmühaber bastırmış olması halinde, iki yıl geçmeden hissesini satan kişi, satış kazancı nedeniyle gelir vergisi ödeyecek.

- Offshore bankadan faiz geliri olanlar, yurt dışında geliri bulunanlar, bu gelirlerini Türkiye’de beyan etmek zorundalar.

- Esnaf, sanatkar, tüccar, serbest meslek erbabı ve şirketler de kazançlarını doğru olarak beyan edip, üç ayda bir geçici vergi, her yıl da gelir ya da kurumlar vergisi ödemek zorundalar. Ayrıca, gelirleri nedeniyle, her ay KDV beyannamesi veriyorlar.

Bu gelirlerin hiç beyan edilmemesi ya da eksik beyan edilmesi durumunda, tespit edilen tutar üzerinden; gelir veya kurumlar vergisi, KDV, verginin bir katı vergi ziyaı cezası ve ödenmesi gereken normal vadeden bu güne kadar aylık gecikme faizi isteniyor.

 

İNANILMAZ AVANTAJ NE?

22 Kasım 2008 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 5811 sayılı yasa ile sağlanan “inanılmaz avantaj” aşağıdaki gibi.

- Defter tutma yükümlülüğü bulunmayan gelir vergisi mükellefleri, 2009 yılının Şubat ayı sonuna kadar, bankaya ya da aracı kuruma, bir para (örneğin 300 bin YTL) yatıracaklar.

- Bu parayı vergi dairesine beyan edecekler. Beyanın yüzde 5’i (örneğin 15 bin YTL’si) ödenecek vergi olarak tarh edilecek yani hesaplanacak. Yüzde 5’lik bu vergi tarh edildiği tarihi izleyen ayın sonuna kadar ödenecek.

- Beyan edilen paralar nedeniyle 1 Ocak 2008 tarihinden önceki dönemlere ilişkin hiç bir surette vergi incelemesi ve tarhiyatı yapılamayacak. Defter tutma yükümlülüğü olmayan mükellefler, bankaya yatırdıkları parayı, diledikleri zaman çekebilecekler. Ayrıca, YTL beyanı da şart değil; döviz, altın, hisse senedi, tahvil vb menkul kıymetler de olabilir.

- Kanunun yürürlüğe girdiği 22 Kasım 2008 tarihinden sonra başlayan 1 Ocak 2008 tarihinden önceki dönemlere ilişkin vergi incelemesi sonucu (yani bu tarihten önceki döneme ait kira geliri, gayrimenkul satış kazancı, hisse satış kazancı ve diğer gelirler nedeniyle) gelir, kurumlar ve katma değer vergisi yönünden tespit edilen matrah farkından, beyan edilen tutarlar mahsup edilerek yani düşülerek, tarhiyat yapılacak.

 

Buna göre örneğin 250 bin YTL kira gelirini ya da gayrimenkul satış kazancını gizleyen kişi, 300 bin YTL beyan edip, yüzde 5’ini ödediği için, gizlediği kira geliri nedeniyle, vergi ve ceza ödemeyecek. Bir avukat  ya da tüccar, 500 bin YTL beyan edip, yüzde 5’ini ödemişse, 2007, 2006, 2005, 2004 ve 2003 yıllarında, gizlediği kazanç ortaya çıktığında, 500 bin YTL’ye kadar olan gizlenen kazanç nedeniyle, gelir vergisi ve KDV ödemeyecek.

Nasıl, inanılmaz bir avantaj değil mi?

(Kaynak: Hürriyet Gazetesi | 26.11.2008)

GÜNDEM