BASINDAN YAZILAR
Yurtdışı Borçlanmasıyla Emekli Olanlara SGDP Ödeyerek Çift Aylık Alma Yasağının Kapsamı / Şevket Tezel - MuhasebeTR

Yurtdışı Borçlanmasıyla Emekli Olanlara SGDP Ödeyerek Çift Aylık Alma Yasağının Kapsamı / Şevket Tezel

Geçen sene yurtdışı borçlanmamı 3,5 dolar ödeyerek yaptım ve seneye emekliliğe hak kazanmış olacağım. Fakat ben emekli olduktan sonra da çalışmayı düşünüyorum, acaba bu emekli maaşım kesilmeden mümkün mü? Sözcü’deki bir makalenizden yurtdışı borçlanmasıyla emekli olanların aylıklarını kestirmeden çalışamayacaklarını anladım. Bu yeni sistemde aylık bağlanalar için mi geçerlidir? Bizi de kapsıyor mu? Doğan FİLİZ

 

Sayın Okurum,

3201 sayılı Yasanın 6 ncı maddesinde, 06.11.2008 tarihli ve 27046 sayılı RG’de yayımlanan “Yurtdışında Geçen Sürelerin Borçlandırılması ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmeliğin” 15/5 maddesinde de açıkça belirtilmekte olduğu gibi 3201 sayılı Kanundan yararlanmak suretiyle malûllük, yaşlılık ve emekli aylığı almakta iken yeniden yurtiçinde veya yurtdışında çalışmaya başlayanlar hakkında sosyal güvenlik kanunlarında öngörülen sosyal güvenlik destek primine ait hükümler uygulanmayacak. Bu nedenle yurtdışı borçlanması yapacakların şayet emekli olduktan sonra da çalışmaya devam etmeyi düşünüyorlarsa bir kere daha düşünmelerinde yarar bulunuyor.

 

Maalesef bu yasak sizi de kapsıyor. Zira 3201 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde açıkça “Bu kanun hükümlerinden yararlanmak suretiyle aylık bağlananlardan tekrar yurt dışında yabancı ülke mevzuatına tabi çalışanlar, ikamete dayalı bir sosyal sigorta ya da sosyal yardım ödeneği alanlar ile Türkiye'de sigortalı çalışmaya başlayanların aylıkları, tekrar çalışmaya başladıkları veya ikamete dayalı bir ödenek almaya başladıkları tarihten itibaren kesilir. 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun sosyal güvenlik destek primi hakkındaki hükümleri, bu Kanun hükümlerinden yararlanmak suretiyle aylık bağlananlar için uygulanmaz” denmektedir.

 

Aylığın kesilmesi ve yeniden bağlanması

            Yurtdışında sigortalılık veya ev kadını olarak geçen sürelerini borçlanarak aylığa hak kazananların, bu aylıkları;

  1. Sosyal güvenlik sözleşmesi yapılmış olup olmadığına bakılmaksızın herhangi bir ülkede çalışmaya, ikamete dayalı bir sosyal sigorta ya da sosyal yardım ödeneği almaya başladıkları,
  2. Türkiye’de sosyal güvenlik kanunlarına göre sigortalı olarak çalışmaya başladıkları,

            tarihten itibaren kesileceği,

 

açıkça belirtiliyor           

           

“Hem emekliyim deyip emekli aylığı alırken hem de tekrar çalışmaya başlayıp işsizliği artırmanın bir bedeli olarak tanımlanabilecek” Türkiye’ye özgü SGDP uygulamasını ülke içinde çalışmaya başlayan emekliler yönünden anlamak mümkün de yurtdışında çalışmaya başlayan emeklilerin aylıklarını kesmenin hiçbir hukuki açıklaması bulunmamakta. Bu kişi emekli aylığı için gerekli koşulları taşımı ve aylık da bağlanmışsa herhangi bir dış ülkede çalışıyor ve orada işsizlik oluşturuyorsun diye aylık kesilir mi?

 

İşini bırakana aylık bağlanacak

            Yurtiçinde veya yurtdışında çalışması sona erenlerin veya yurtdışında ikamete dayalı bir sosyal sigorta ya da sosyal yardım ödeneği alanlardan bu ödenek ve yardımları sona erenlerin, aylıklarının tekrar ödenmesi için yazılı talepte bulunmaları halinde, talep tarihini takip eden aybaşından itibaren aylıkları tekrar ödenmeye başlanacak.

 

            Aylıkları tekrar ödenmeye başlanacak olanların çalışmaları;

•Yurtiçinde geçmişse, bu çalışmalar da dikkate alınarak aylıklar, ilgili sosyal güvenlik kanunlarındaki hükümlere göre hesaplanarak,

•Yurtdışında geçmişse, kesildiği tarihteki aylığı, ikinci fıkrada belirtilen aylığın başlangıç tarihine kadar ilgili sosyal güvenlik kanunlarındaki artış hükümlerine göre yükseltilerek

            yeniden bağlanacak.

 

            Aylığın kesildiği tarihten sonra yurtdışında geçen sigortalılık sürelerinin yeniden aylık bağlanmasında değerlendirilmesi, bu sürelerin de borçlanılmasına bağlı bulunuyor.

 

Okur Sorularına Kısa Cevaplar

Mustafa CÖMERT – 11.07.1964 doğumlu, 17.07.1980 sigortalılık başlangıçlı, 3 bin 100 günü basında geçmiş 7 bin 600 günü olan bir sigortalı olarak istediğiniz zaman emekli olabilirsiniz. Siz emeklilik başvurunuzu yapın, geciktirmeyin.

(Sözcü Gazetesi | 24.11.2008)

GÜNDEM