BASINDAN YAZILAR
Vergi borcuna taksit kolaylığı için son hafta - MuhasebeTR

Vergi borcuna taksit kolaylığı için son hafta

Vergi borçları ile para cezalarının yıllık yüzde 3 tecil faiziyle taksitlendirilmesi uygulamasından yararlanmak isteyen mükelleflerin başvuruları, 28 Kasım Cuma akşamı sona erecek.

30 Ekim'de yayımlanan Tahsilat Genel Tebliği'yle uygulamaya konan vergi borcu ve diğer amme alacaklarının 18 aya kadar taksitlendirme işleminde başvurular için son haftaya giriliyor. Düzenlemeyle getirilen ödeme kolaylığı "1 Eylül 2008 tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş olan, vergi dairelerince takip ve tahsil edilen, 2008 yılı gelir ve kazançları için tahakkuk eden geçici vergi ve bu vergiyle birlikte ödenmesi gereken damga vergisi hariç tüm amme alacaklarını" kapsıyor. Uygulamadan yararlanmak isteyenler, 28 Kasım 2008 mesai saati bitimine kadar bağlı oldukları vergi dairelerine yazılı olarak tecil ve taksitlendirme talebinde bulunuyor. Başvuru dilekçelerinin taahhütlü posta veya APS ile gönderilmesi halinde postaya verildiği tarih, adi postayla gönderilmesi halinde de vergi dairesi kayıtlarına intikal ettiği tarih, başvuru tarihi olarak dikkate alınıyor.

(Zaman Gazetesi | 24.11.2008)

GÜNDEM