BASINDAN YAZILAR
Beş puanlık deva / Tahsin Sınav - MuhasebeTR

Beş puanlık deva / Tahsin Sınav

İş âlemi, dört gözle bekliyordu, sigorta primi işveren hissesinde %5 oranındaki indirim genelgesini. Çünkü uygulama tarzı bir an önce ortaya konulmalıydı. Bunu da Kurum yapacaktı. Ve nihayet SGK, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim oranın işveren hissesinden beş puanlık indirim hakkındaki 2008-93 sayılı genelgesini 13.11.2008 tarihinde yayınladı. Gözümüz aydın hepimizin. Artık sigorta prim maliyeti, işveren için %5 azaldı. "Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortasında eskiden beri % 11'lik payı niçin işveren ödüyor ki, emekli olup aylık alan işçi" diye eleştiri yapabiliriz ama bu çıkış yolu değil. Çünkü sosyal devlet işverene yaptırmayı münasip bulmuş, bu görevi. Öyleyse veri şartlarda bu olumlu gelişmeyi krizden kurtuluş senaryoları içinde önemli bir kilometre taşı olarak görmek gerek; önceki hükümetler bunu başaramadığı için.

İstihdam paketi olarak meşhur olan 5763 sayılı Kanun, 4/a sigortalıları olan işçileri çalıştıran özel sektör işverenlerinin malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinden, işveren hissesinin beş puanlık kısmına isabet eden tutarının Hazinece karşılanmasını hükme bağlamıştı da sevince boğmuştu hepimizi. Ancak doğal olarak, işveren hissesine ait primlerin Hazinece karşılanabilmesi için,

-İşverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili olarak, aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna vermelerini,

-Sigortalıların tamamına ait sigorta primlerinin sigortalı hissesine isabet eden tutarı ile Hazinece karşılanmayan işveren hissesine ait tutarı yasal süresinde ödemelerini,

- Sosyal Güvenlik Kurumuna prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmamasını

şart koşmuştu. Bunu da öptük, başımızın üstüne koyduk. Tutarlıydı çünkü.

Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Prim Oranın İşveren Hissesine Ait Kısmından Beş Puanlık İndiriminde; hangi işverenler kapsama giriyor? 5510 sayılı Kanuna göre; malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim oranının işveren hissesine ait kısmından yapılması öngörülen beş puanlık indirimden, 4/a sigortalıları olan işçileri çalıştıran, özel sektör işyeri işverenleri (mahiyet kodu 2 ve 4 olanlar) yararlanabiliyorlar. Resmi nitelikteki işyerleri için sözkonusu prim indiriminden yararlanamayacaktır, dosya numaralarının başındaki mahiyet kodu (1) ve (3) olarak tescil edilen işyerleri ile resmi nitelikte olduğu halde mahiyet kodu (2) olarak tescil edilen işyeri işverenleri, sözkonusu indirimden yararlanamıyorlar.

Peki, hangi sigortalılar, kapsama giriyor? Beş puanlık indirim kapsamına girenler, özel nitelikteki işyerlerinde, 4/a kapsamında çalıştırılan ve uzun vadeli sigorta kollarına tabi bulunan sigortalılardır. Sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar vb sigortalılar için işverenler, beş puanlık prim indiriminden yararlanamaz.

İşverenin, Kuruma prim, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması da gerekiyor. Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinin işveren hissesinin beş puanlık kısmının Hazinece karşılanabilmesi için, işverenlerin, muaccel sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması gerekmektedir. İşverenlerin muaccel borçlarının bulunup bulunmadığı hususu, her bir işyeri bazında ayrı ayrı değerlendirilecektir.

Buna göre, uygulama, işverenin Türkiye genelindeki tüm işyerleri bazında değildir. Sadece sigorta prim indiriminden yararlanılacak işyeri bazında değerlendirme yapılacak. Kapsama giren bir işverenin aynı veya farklı Sosyal Güvenlik İl / Merkez Müdürlüğünde işlem gören birden fazla işyeri dosyasının bulunması halinde, beş puanlık prim indiriminden, muaccel sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmayan işyerlerinden dolayı yararlanılabilecektir. Ancak muaccel sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunan işyerlerinden dolayı ise, sözkonusu borçlar ödenmediği sürece, bu sigorta prim indiriminden yararlanılamayacaktır.

Örneklemeye ilişkin bilgileri, sözkonusu genelgeden takip edelim. Bu zor zamanda istihdamı teşvik için geliştirilen bu imkânı iyi değerlendirelim.

 

(Kaynak: Zaman Gazetesi | 17.11.2008)

GÜNDEM