BASINDAN YAZILAR
Varlık barışı tamam; gurbetçiden 15 milyar dolar bekleniyor - MuhasebeTR

Varlık barışı tamam; gurbetçiden 15 milyar dolar bekleniyor

Hükümetin, Türk vatandaşlarının yurtdışında tuttuğu birikimi Türkiye'ye çekme, yastık altındaki parayı ekonomiye kazandırma çalışması tamamlandı.
 

TBMM Genel Kurulu'nda, yurtdışındaki tasarrufu yüzde 2, yurtiçindeki tasarrufu yüzde 5 vergi ile ekonomiye kazandırmayı amaçlayan tasarı, kabul edilerek yasalaştı. Buna göre yurtdışı ve yastık altından gelen para vergi incelemesinden muaf tutulacak. Maliye bürokratlarının yaptığı hesaplamaya göre yastık altından yaklaşık 5 milyar YTL'lik gelir bekleniyor. Gurbetçilerin yurtdışındaki mevduatından beklenen rakam ise 15 milyar dolar civarında. Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun'a göre, gerçek veya tüzel kişilerin, 1 Ekim 2008 tarihi itibarıyla sahip olduğu yurtdışındaki para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları, varlığı kanaat verici bir belgeyle ispat edilen taşınmazları, bu kanunun yayımlandığı ayı izleyen 3. ayın sonuna kadar YTL cinsinden rayiç bedelle banka veya aracı kuruma bildirilecek ya da vergi dairelerine beyan edilecek. Gelir veya Kurumlar Vergisi mükelleflerinin sahip olduğu, Türkiye'de bulunan ancak 1 Ekim 2008 tarihi itibarıyla kanuni defter kayıtlarında, işletmenin öz kaynakları arasında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar, bu kanunun yayımlandığı ayı izleyen 3. ayın sonuna kadar YTL cinsinden rayiç bedelle vergi dairelerine beyan edilecek.

Yasa kapsamında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bünyesinde olan mevduata verilen garantiyi artırma yetkisi de Bakanlar Kurulu'na geçti. TMSF'ye verilen yetkiler, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 2 yıl süreyle doğrudan Bakanlar Kurulu tarafından kullanılacak. Ankara, Zaman

9 ayda 12 milyar dolar geldi

Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, TBMM Genel Kurulu'nda, tasarı hakkındaki soru ve eleştirileri yanıtladı. Görüşülen tasarının, her zaman çıkartılan kanunlardan olmadığını, zaman zaman böyle kanunlara ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Unakıtan, buna benzer kanunların, İtalya, İrlanda, Yunanistan gibi ülkelerde de hayata geçirildiğini söyledi. Türk ekonomisinin daha önce yabancı sermaye çekemediğini, her yıl 1 milyar dolar civarında para geldiğini ifade eden Unakıtan, krize rağmen bu yıl eylül ayının sonuna kadar 12 milyar dolar paranın Türkiye'ye girdiğini söyledi.

(Zaman Gazetesi | 14.11.2008)

GÜNDEM