BASINDAN YAZILAR
Yalnızca Genel Sağlık Sigortalısı Olanların Sigortalılık Başlangıçları ve Prim Miktarları / Şevket Tezel - MuhasebeTR

Yalnızca Genel Sağlık Sigortalısı Olanların Sigortalılık Başlangıçları ve Prim Miktarları / Şevket Tezel

Gerek kamu işçisi veya memuru, gerek özel sektör çalışanı ve gerekse bağımsız çalışanlarla isteğe bağlı sigortalılar doğrudan genel sağlık sigortalısı (GSS’li) oluyor. Bunlara ek olarak sosyal güvenlik kurumlarından aylık ve gelir alanlar, köy korucuları, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’nca bakımı ücretsiz görülenler, vatansız ve sığınmacılar, işsizlik ödeneği alanlar, Dünya Olimpiyat ve Avrupa Şampiyonluğu kazanmış sporcular, aile içindeki birey başına aylık gelirleri asgari ücretin üçte birinden az olanlar GSS’li sayılıyor.

 

Oysa bu tür bir bağlantısı olmayan ve başka bir ülkede sağlık sigortasından yararlanma hakkı bulunmayan yurttaşlar ancak 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari ücretin iki katı üzerinden aylık yüzde 12 oranında GSS primini muntazaman ödeyerek GSS’den faydalanabilecekler.

 

Yalnızca GSS’lilik Başlangıcı

SGK’ya verecekleri GSS giriş bildirgelerine göre tescil edilecek bu kişilerin genel sağlık sigortalılıkları 01.10.2010 tarihine kadar başvurdukları tarihten başlayacak. Bu süre içinde GSS’li sayılanlardan; sağlık hizmet sunucusuna başvuranlarla tescil talebi olmadığı halde 18 yaşından küçük çocukları sağlık hizmetlerinden yararlandırılanlar geçici olarak tescil kütüklerine kaydedilecekler. Bunların GSS’ye tescilleri SGK’ya başvuru tarihi itibarıyla yapılacak.

Yalnızca GSS’ye tabi olanlar için aylık prim ve hizmet belgesi alınmayacak. GSS priminin alınmasına esas tahakkuk işlemi, SGK’ca oluşturulacak.

Bu şekilde GSS’li sayılanlardan 01.10.2010 tarihine kadar SGK’ca re’sen tescili yapılanların sigortalılıkları tescil edildikleri tarihten, re’sen tescil edilemeyenlerin genel sağlık sigortalılıkları ise başvurdukları tarihten başlayacak.

 

GSS’lilik Geçişleri

Yerleşim yeri Türkiye'de olan kişilerden;

·        4/a ve 4/c sigortalılarıyla isteğe bağlı veya çalışan olsun 4/b sigortalıları,

·        Aile içindeki gelirin kişi başına düşen aylık tutarı, asgari ücretin üçte birinden az olan olduğu SGK’ca saptanan vatandaşlar,

·        Vatansızlar ve sığınmacılar,

·        2022 sayılı Kanuna göre 65 yaş ve özürlü aylığı alan kişiler,

·        Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’nca korunma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretsiz faydalanan kişiler,

·        Köy korucuları,

·        İşsizlik ödeneği ve ilgili kanunları gereğince kısa çalışma ödeneğinden yararlandırılan kişiler,

·        Dul, yetim aylığı veya geliri alan kişiler,

 

Doğrudan GSS’li olmalarına neden olan bu durumları sona erdiğinde GSS’den yararlanmaya devam edebilmek amacıyla en geç bir ay içinde SGK’ya başvurmak zorunda bulunuyorlar. Bu kişilerin yalnızca GSS primi ödemek suretiyle uygulanacak genel sağlık sigortalılıkları, durumlarında değişiklik olduğu tarihten başlayacak.

 

Aile içindeki gelirin kişi başına düşen aylık tutarı, asgari ücretin üçte birinden az olan olduğu SGK’ca saptandığı için primi Devletçe karşılanarak GSS’den yararlandırılacak vatandaşlar bu niteliğin yitirilmesi halinde yalnızca GSS primi ödeyerek GSS’li sayılmaya başlayacak. Tersi durumunda da GSS primini Devletin ödediği kişiler kapsamına kaydı yapılacak.

 

GSS Primi matrahları

            Aile içindeki gelirin kişi başına düşen aylık tutarının, asgari ücretin üçte birinden az olduğu savıyla bedelsiz GSS’li olmak isteyenlerle, yeşil kart almak amacıyla başvuru yapan kişilerin GSS primine esas matrahları sabit olarak asgari ücret olmayacak. Bu kişilerin GSS primi matrahları SGK’nın veya Yeşil kart verecek birimin tespit edeceği aile içindeki gelirin kişi başına düşen aylık tutarına göre bu gelirleri;

·   Asgari ücretin üçte birinden asgari ücrete kadar olduğu tespit edilen kişiler için aylık asgari ücretin üçte biri,

·   Asgari ücretten asgari ücretin iki katına kadar olduğu tespit edilen kişiler aylık asgari ücret,

·   Asgari ücretin iki katından fazla olduğu tespit edilen kişiler asgari ücretin iki katı olacak.

 

(Kaynak: Sözcü Gazetesi | 11.11.2008)

GÜNDEM