BASINDAN YAZILAR
Maliye, vergi barışından en az 5 milyar YTL bekliyor - MuhasebeTR

Maliye, vergi barışından en az 5 milyar YTL bekliyor

Küresel kriz devam ederken vergi borcuna taksit getirerek esnafı rahatlatan Maliye, kasasını doldurmaya hazırlanıyor. Vergi borçlarına yıllık yüzde 3 tecil faizi ile 18 taksit uygulayan bakanlık, tecil kapsamına girecek 15 milyar YTL'lik alacak belirledi

Kriz sebebiyle reel sektörün zor durumda olduğuna dikkat çeken bazı bürokratlar tahsilat miktarının 5-6 milyar yeni lirayı geçmeyeceğini belirtirken, iyimser bürokratlar 10 milyar YTL tahsil edileceğini hesaplıyor.

Mükellefe vergi borçlarını taksitlendirmesi için 28 Kasım tarihine kadar süre verilirken ilk taksit aralık ayı içinde ödenecek. Asıl tahsilat yılbaşından sonra yapılacağı için 2009 sonu için konulan 202 milyar yeni liralık vergi tahsilatı hedefine buradan gelecek para olumlu katkı sağlayacak. Halen amme alacaklarındaki gecikme faizi yüzde 2,5, aylık tecil faizi oranı ise yüzde 2. Tebliğ çerçevesinde tecil edilen vergi borçlarına yıllık yüzde 24 yerine, yüzde 3 tecil faizi işletilmiş olacak. Vergi borçlarını taksitlendiren Tahsilat Genel Tebliği'ne göre uygulamadan, vade tarihi 1 Eylül 2008'den önce olan, vergi dairelerine ödenmesi gereken her türlü vergi, resim, harç, fon, paylar, vergi cezası, para cezası, gecikme faizi ve gecikme zammı gibi tüm amme alacaklarından borçlu olan mükellefler yararlanacak. Tecil ve taksitlendirmeden yararlanmak için başvuruda bulunan mükelleflerin tecil talepleri, alacağın tutarına bakılmaksızın vergi dairelerince değerlendirilecek.

Yıl sonu için 171 milyar YTL'lik vergi gelir hedefi koyan Maliye, ocak-eylül döneminde bunun 127,2 milyar YTL'lik kısmını tahsil etti. Ancak sosyal güvenlik prim affı ve büyümenin fren yapması sebebiyle tahsilat ve tahakkuk oranları yerinde saydı. Yıl sonu için 14,5 milyar yeni lira Kurumlar Vergisi hedefi koyan Maliye'nin eylül ayı tahsilatı 257 milyon YTL'de kaldı. Ağustostaki Kurumlar Vergisi tahsilatı 4 milyar 335 milyon yeni lira olmuştu. Vergi gelirlerini artırmak isteyen Maliye, vergi dairesi başkanlarını hesaba çekiyor. Eylül ayı tahsilat ve tahakkuk rakamlarının yerinde sayması sebebiyle 29 ilin vergi dairesi başkanı iki hafta önce Ankara'ya çağrıldı. Edinilen bilgilere göre toplantıda illerin performansı masaya yatırılırken, daha etkin bir denetimin yolları arandı. Toplantıda Maliye Bakanı Kemal Unakıtan vergi gelirlerini artıran illerin vergi dairesi başkanlarını överken, tahsilat ve tahakkuk rakamları yerinde sayan başkanlara da fırça çekti. Toplantıda ayrıca 2009 yılı için konulan 202 milyar YTL'lik vergi gelir hedefini tutturmak için yapılması gerekenler masaya yatırıldı.
'Yastık altı'ndan yüzde 5 vergi alınacak
Hükümetin, Türk vatandaşlarının yurtdışında tuttuğu birikimi Türkiye'ye çekme ve yastık altındaki parayı Türkiye ekonomisine kazandırma çalışması sonuçlandı. Meclis Genel Kurulu'nda bazı varlıkların milli ekonomiye kazandırılmasına ilişkin kanun tasarısının 3 maddesi kabul edildi. Buna göre vergi dairelerine yurtdışından getirilen ekonomik varlıkların değeri üzerinden yüzde 2 vergi kesilirken yastık altındaki paranın ekonomiye kazandırılmasının da teşvik edilmesi kararlaştırıldı. Tasarıda yüzde 10 olarak belirlenen yurtiçinde beyan edilen varlıkların değerlerinden alınacak vergi yüzde 5'e düşürüldü. Genel Kurul'da kabul edilen tasarıya göre bu vergiler, kesintinin yapıldığı ayın sonuna kadar ödenecek. Vergi, hiçbir suretle gider yazılamayacak ve başka bir vergiden mahsup edilemeyecek

(Zaman Gazetesi | 07.11.2008)

GÜNDEM