BASINDAN YAZILAR
4/b Sigortalılarının Erken Ödeme İndirimi Hakkı / Şevket Tezel - MuhasebeTR

4/b Sigortalılarının Erken Ödeme İndirimi Hakkı / Şevket Tezel

Yeni Kanuna göre;

  • Köy ve mahalle muhtarları,
  • Hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan ise;
    1. Ticarî kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usûlde gelir vergisi mükellefi olanlar,
    2. Gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olanlar,
    3. Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortakları,
    4. Tarımsal faaliyette bulunanlar

 

4/b sigortalısı (Bağ-Kur’lu) sayılıyor.

 

Prim ödeme yükümlüsü kendisi olan bu 4/b sigortalıları ile 4/b sigortalılığı kapsamında sosyal güvenlik destek primine tâbi olup emekli aylığını da alarak çalışanlar ve isteğe bağlı sigortalı olanların erken ödeme indiriminden yararlanabilme hakları bulunuyor. Getirilen bu yeni hakla 6183 sayılı Yasada yer alan erken ödeme indirimi uygulaması sosyal güvenlik sistemine adapte ediliyor.

 

Ancak isteğe bağlı sigortalının yararlanacağı erken ödeme indiriminin ilişkin olduğu devrede isteğe bağlı sigortalılığının sona ermesi halinde geçersiz sayılan primler kendisine geri verilecek.

 

4/a sigortalıları için uygulanmayacak

İşverenlerin 4/a sigortalıları için yapacakları prim ödemelerini erken ödeyerek indirim kazanma hakkı bulunmuyor.

 

Sınır 360 gün

En fazla 360 günlük prim erken ödenerek indirim hakkı kazanılabilecek. 360 günlük erken ödeme yapılabileceği gibi daha az sürelerde de erken ödeme yapılabilecek. İndirim de buna göre aylık yüzde 4 üzerinden kıst olarak yapılacak.

 

Uygulama nasıl olacak?

Erken ödeme indirimine ilişkin sürenin, ödemenin yapıldığı günü takip eden günden yasal ödeme süresinin son gününün tatil saatine kadar (son gün hariç) geçen gün sayısı dikkate alınarak hesaplanması gerekiyor. Resmi tatil günleri süreye dâhil olup, sürenin son günü resmi tatile rastlarsa tatili izleyen ilk iş gününün tatil saatinde bitecek.

Taksitler hâlinde yapılan ödemelerde, birden fazla taksitin erken ödenmesi hâlinde sürenin, erken ödenen her bir taksit için de aynı şekilde belirlenmesi gerekiyor.

 

Aylık yüzde 4 indirim

Erken ödeme indirimi, ödemenin yapıldığı ayda ödeme vadesi başlamış ayın prim tutarı hariç olmak üzere izleyen ayların primlerine ödemenin yapıldığı tarihi izleyen günden başlamak üzere Bakanlar Kurulunca belirlenmesi uygun görülen indirim oranları şu an ödeme tarihinden kanuni ödeme süresinin son gününe kadar, her gün için aylık yüzde 4 oranında uygulanacak.

 

İndirim miktarı, ödemesi gereken prim borcunun erken ödenen gün sayısı ve tespit edilen aylık oranın bir günlüğü ile çarpımı suretiyle bulunacak. Bu miktar, ödemesi gereken prim borcundan çıkarılarak ödenecek tutar hesaplanacak.

 

Ödeme SGK Birimlerine

Prime esas kazançtan indirilmemesi gereken Erken Ödeme İndirimi yükümlülerin üniteye yaptığı ödemelerde uygulanacak.

 

Ödeme peşin, süreler taksit taksit

Erken Ödeme İndirimi erken ödemenin söz konusu olduğu dönemin ve sigortalılık süresinin saptanması anlamına da geliyor. Dolayısıyla da erken ödemede sigortalılık süresinin, sigorta priminin ait olduğu her ayın ilk gününden itibaren, prim ödeme gün sayısına ilave edilmesi gerekiyor.

 

Bakanlar Kurulu; bu oranı sıfıra kadar indirmeye yüzde 8'e kadar artırmaya, kamu alacaklarının türü ve vadeleri itibariyle farklı oranlar tespit etmeye yetkili bulunuyor.

 

Okur Sorularına Kısa Cevaplar

Şakir DOĞAN – 1995 sigortalılık girişli, 1943 doğumlu eşiniz 1 Ekim 2008 sonrasında usta öğretici olarak çalışmaya devam edeceği sürede gün sayısı tam olacak. 01.10.2008’den sonra bin 259 günü aşmaması kaydıyla boşta geçen günlerini isteğe bağlı sigortalı olarak tamamlayabilir ve bu şekilde 3 bin 600 günü tamamladığında emekli olabilir.

(Kaynak: Sözcü Gazetesi | 03.11.2008)

GÜNDEM