BASINDAN YAZILAR
Sözleşmeli öğretmenin kadro çilesi! / Erdal Aydın - MuhasebeTR

Sözleşmeli öğretmenin kadro çilesi! / Erdal Aydın

18 yaşını doldurmamış olanlar, bakıma muhtaç kişiler, acil haller, iş kazası ve meslek hastalığı halleri ile bulaşıcı hastalıklarda genel sağlık sigortalısının 30 gün priminin bulunup bulunmadığı veya borcu olmaması şartı arananlarda bu borcun olup olmadığına bakılmaksızın sağlık hizmetlerinden yararlanma imkanı gelmiştir

- 4/a (SSK)'lıların bildirimi nasıl yapılacak?
4/a'lı (SSK) olarak

hizmet akdiyle çalışan sigortalılar; çalışmaya başlamadan önce işverenleri tarafından "sigortalı işe giriş bildirgesi" ile SGK'ya bildirilecektir.

- Ancak istisna olarak...
İnşaat ile balıkçılık ve tarım işyerinde hizmet akdiyle süresiz çalışanların en geç çalışmaya başladıkları gün... Yabancı ülkelere sefer yapan araçlarda çalıştırılanlar... SGK'ya ilk kez bildirge veren işyerlerinde sigortalı çalışmaya başlayanlar... İlk 1 ay içinde başlayan sigortalılar için çalışmaya başladıkları tarihten en geç işyeri bildirgesinin verilme süresinin sonuna kadar... Bu halde zamanında bildirim yapılmış sayılacaktır.
İşverenlerin zamanında bildirim yapmamaları durumunda idari para cezası uygulanacaktır. Ayrıca, bu sigortalılar; çalışmaya başladıkları tarihten itibaren en geç 1 ay içinde sigortalılıklarını SGK'ya bildirebilecekler. Ancak bu bildirimin herhangi bir müeyyidesi yok.

- Çalışanların öğretmen olması neden engeleniyor?
Milli Eğitim Bakanlığı 5.11.2008 tarihinde 13 bin sözleşmeli öğretmen pozisyonuna atama yapacak. Bu atamalar için başvurular ise 22 Ekim 2008 tarihinde başladı. 31 Ekim tarihinde de sona erecek... Ancak, Milli Eğitim Bakanlığı'nın halen kamu kurum ve kuruşlarında devlet memuru olarak çalışanlar ile daha önce kadrolu öğretmenlik yapmış olup bu görevinden ayrılanların devlet memurlarının müracaatlarını almadığı yönünde mesajlar almaktayım. Sözleşmeli personel istihdamına ilişkin düzenlemelere göre kamu kurum ve kuruşlarında devlet memuru olarak çalışanlar ile daha önce kadrolu öğretmenlik yapmış olanlar KPSS sınavına girmeleri halinde sözleşmeli öğretmen olarak atanmaların da herhangi bir yasal engel bulunmamaktadır. Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslarda bu durumu engelleyici bi rhüküm bulunmamasına rağmen Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmen adaylarının başvurularının engellemesi anlaşılır gibi değil. Ne olur kendinizi bu kişilerin yerine koyun... Öğretmenlik yapmak isteyen insanların seslerini duyun.

- İşçi sendikaları yöneticileri 4/a (SSK)'lı olacak...
İşçi sendikaları ve konfederasyonları ile sendika şubelerinin başkanlıkları ve yönetim kurullarına seçilenler 4/a (SSK)'lı olacak. Sözkonusu yönetim kuruluna seçilenler hakkında yükümlülükler sendikalar tarafından yerine getirilecek.

(Kaynak: Takvim Gazetesi | 29.10.2008)

GÜNDEM