BASINDAN YAZILAR
Sorularla Sosyal Güvenlik Reformu / Erdal Aydın - MuhasebeTR

Sorularla Sosyal Güvenlik Reformu / Erdal Aydın

İsteğe bağlı sigortalılıkta ne değişti?
Yeni dönemde SSK'nın ve Emekli Sandığı'nın isteğe bağlısı tamamen kaldırıldı. İsteğe bağlı sigorta primi ödenmiş süreler, 4/b (Bağ-Kur) kapsamında sigortalılık süresinden kabul edilecek.

* İsteğe bağlı sigortalılıkta müracaat
SGK kayıtlarına intikal ettiği tarihi takip eden günden itibaren başlayacaktır. Bununla birliktae yeni dönemde isteğe bağlı sigortalı olarak prim ödenen tarihlerde, sigortalı olmayı gerektirecek çalışması bulunduğu tespit edilenlerin, zorunlu sigortalılıkla çakışan isteğe bağlı prim ödenen süreleri iptal edilecek.

* Prim oranları nasıl olacak?
İsteğe bağlı sigorta primi ödenmiş süreler, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları ile genel sağlık sigortası hükümlerinin uygulamasında dikkate alınacak. Reform ile isteğe bağlı sigorta primi; prime esas kazancın alt sınırı ile üst sınırı arasında, sigortalı tarafından belirlenen günlük kazanç ve prim ödeme gün sayısı üzerinden bulunacak kazancın yüzde 32'si olacak. Bunun yüzde 20'si malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi, yüzde 12'si genel sağlık sigortası primi şeklinde dağıtılacak.

(Kaynak: Takvim Gazetesi | 27.10.2008)

GÜNDEM