BASINDAN YAZILAR
İşte emeklilik hesapları / Erdal Aydın - MuhasebeTR

İşte emeklilik hesapları / Erdal Aydın

İşte emeklilik hesapları- Fuat Işık: 259 gün SSK, 7889 gün Bağ-Kur, toplam 8148 gün prim ödemişsiniz. Bu sayıyı 9000 iş gününden düşersek geriye 852 gün kalıyor. Yaş tablosunda size denk gelen yaş 49. Bu durumda 21.02.2012 yılında emekliliği hak ediyorsunuz.
- Şeref Nail Çakır/Tekirdağ: 120 gün SSK, 3060 gün Bağ-Kur, 600 gün de askerlik yaptığınızı varsayarsak toplam hizmetiniz 3780 gün. 5400 gün ödemek zorunda olduğunuz için geriye 1620 gününüz kalıyor. Bu da 4 yıl 6 aya tekabül eder. Ancak bu süreyi doldurmuş olsanız bile BağKur'dan 58 yaşından önce emekli olma şansınız bulunmamakta. Dolayısıyla yaşınızın dolmasına da 8 yıl var. 5400 iş gününü doldurup 58 yaşına kadar prim ödemeden yaşınızın dolmasını bekleyebilirsiniz. Fakat BağKur'u terk ederseniz sağlıktan faydalanamazsınız.
- Yusuf Öztürk: SSK'lı olarak çalışıp emekli olduktan sonra şirketlerin yönetim kuruluna giren babanız için şöyle bir açıklamada bulunabiliriz. 28.01.2004 tarihinde yürürlüğe giren 5073 sayılı kanunun 15. maddesi ile 1479 sayılı kanunun ek 20. maddesinin 1. ila 3. fıkrası değiştirilen hükme göre SSK'dan veya Emekli Sandığı'ndan emekli olan şirket ortakları 01.02.2004 tarihinden itibaren sosyal güvenlik destek primi ödemekle yükümlüdür. Bağlı bulunduğunuz Bağ-Kur İl Müdürlüğü'ne şahsen müracaat ederek tescilinizi yaptırın. Sosyal güvenlik destek primi BağKur tarafından yapılmaktadır. Ayrıca babanızın şirket kaydı 01.02.2004 tarihinden önce olsa bile yükümlülüğü bu tarihten başlayacak, ona göre geriye dönük borç tebliğ edilecektir.
- Mehmet Mavus: Öncelikle işe giriş tarihiniz çerçevesinde 25 yıl, 57 yaş, 5900 prim ödeme günü ile emekli olma hakkına sahipsiniz. Askerlik borçlanması yapmanız durumunda 25 yıl, 56 yaş, 5825 prim ödeme gün sayısı ile emekli olma hakkına sahip olacaksınız. 1732 prim ödeme gününü tamamlamanız halinde 1.1.2023 yılında emekli olmanız mümkün.
- S. Yıldız: SSK'dan emekli olabilmeniz için 25 yıl, 47 yaş, 5150 gün prim gerekiyor. Bununla birlikte son 7 yılın 3.5 yıldan fazlasında SSK'ya tabi olunması gerekmektedir. Bu çerçevede 4164 gününüz var. Askerliğe borçlandığınızda 4704 gününüz oluyor. 446 gün prim gününe ihtiyacınız var. Gönderdiğiniz mailde işe giriş ayınızı belirtmediğiniz için 25 yılınızı içinde bulunduğumuz yılda tamamlıyorsunuz. Son 7 yılın 3.5 yılı SSK'dan olmak üzere 47 yaşı tamamladığınız tarihte emekli olabilirsiniz. Zorunlu SSK ödemeye devam.
- Yeşim Gürsoy: 20 yıl, 50 yaş ve 5675 prim ödeme günü ile emekli olabilirsiniz. Bu çerçevede; 2300 prim ödeme günü ile 50 yaşında emekli olmanız mümkün.
- Şehnaz Yazır: 20 hizmet yılı, 42 yaş, 5075 prim ödeme günü ile emekli olabilirsiniz. Doğum tarihinizi yazmamışsınız. Bununla birlikte; 375 prim ödeme günü ile 42 yaşında emekli olmanız mümkün.
- Hüseyin Gök: Halen aktif olarak Bağ-Kur ödemektesiniz. 3184 gün SSK, 4352 gün Bağ-Kur, 600 gün de askerlik ödemeniz mevcut. Toplamda 8136 gün prim ödemişsiniz. 9000 iş gününüzün dolmasına 864 gün var. Bu da 2 yıl 5 aya tekabül eder. Dolayısıyla 2 yıl 5 ay prim ödedikten sonra emekli olabilirsiniz. Yaşınızda da herhangi bir sorun bulunmamakta.
- Recep Kara: 25 yıl, 55 yaş ve 5750 gün ile emekli olabilirsiniz. Askerliğinizi borçlanırsanız yine 55 yaşında ama prim ödeme gün sayınız borçlandığınız süre kadar azalır. 1234 gün prim ödeme ile 55 yaşında emekli olabilirsiniz.

Sorularla Sosyal Güvenlik Reformu

- Sigortalı olarak çalışanlar hakkında reformla birlikte işverenin sigortalıdan keseceği prim miktarı artacak mı?
Uygulamada sigortalılardan yüzde 9 oranında malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ve yüzde 5 hastalık sigortası primi olmak üzere toplam yüzde 14 oranında prim kesilmektedir.
Uygulamada, sigortalıların ödeyecekleri prim oranı yine toplam yüzde 14 olup, bunun yüzde 9'u malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi, yüzde 5'i de genel sağlık sigortası primidir.
- Memur olarak çalışanlardan reformdan sonra aylıklarından daha fazla kesenek kesilecek?
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce iştirakçi olup, kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla kanunun 4/c'li (Emekli Sandığı) kapsamına alınanların kesenek ve karşılıkları, fiili hizmet zammı ve itibari hizmet süresi karşılıkları ile yüzde 100 artış farkları hakkında kanunla yürürlükten kaldırılan hükümleri de 5434 sayılı kanun hükümleri uyarınca işlem yapılacağından, aylıklarından herhangi bir şekilde fazla kesenek kesilmesi söz konusu değildir.

 

(Kaynak: Takvim Gazetesi | 24.10.2008)

GÜNDEM