BASINDAN YAZILAR
Bağ-Kur bildirimini kim yapacak? / Resul Kurt - MuhasebeTR

Bağ-Kur bildirimini kim yapacak? / Resul Kurt

Okurumuz Kadriye Yılmaz diyor ki, Anonim ve Limited şirket ortaklarını 1/10/2008 den itibaren 4-1/b ye göre (Bağ-Kur’lu) olarak işe girişini internetten mi vereceğiz? Bordro düzenlerken ayrı bir bordro düzenlememiz mi gerekiyor? Bağ-Kur uygulamasına ilişkin yeni düzenlemeyle ilgili net bir bilgiye ulaşamadık.

Sosyal güvenlik reformuyla birlikte en önemli değişiklik, Bağ-kur sigortalılarının sosyal güvenlik haklarında yapıldı.

5510 sayılı Kanunla birlikte önemli bir değişiklikte, 4-1/b (Bağ-Kur) sigortalılarının tesciline ilişkin yapılmıştır. 1479 sayılı Bağ-Kur Kanununda sigortalıların kendilerinin 3 aylık bir süre içinde kayıt ve tescil yaptırmakla yükümlü olmasına rağmen, reformla birlikte Bağ-Kur’lular için sigortalılık başlangıcından itibaren en geç 15 gün içinde kendi mevzuatına göre kayıt veya tescili yapan ilgili kurum, kuruluş ve birlikler, vergi daireleri ve esnaf sicil memurluğu tarafından SGK’na bildirilecek.

Tarımsal faaliyette bulunmasından dolayı sigortalı sayılanlar için ise kanunla kurulu meslek kuruluşlarına kayıt tarihinden itibaren kendi mevzuatına göre kayıt veya tescili yapan ilgili kurum, kuruluş ve birlikler, vergi daireleri ve esnaf sicil memurluğu sigortalı işe giriş bildirgesi düzenleyerek ise en geç bir ay içinde Kuruma vermekle yükümlü.

4-1/(b) (Bağ-Kur) bendine göre sigortalı sayılanlardan, ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar, kollektif şirket, adi komandit şirketlerin komandite ve komanditer ortakları ile donatma iştiraki ortaklarının sigortalı ilk ve tekrar işe giriş bildirgesi Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından e-Sigorta yoluyla Kuruma bildirilir.

5510 sayılı Kanunun 4/(b) bendine tabi sigortalıların Kuruma bildirilmesinde ilgili kurum ve kuruluşların, internet ve elektronik alt yapısı oluşturuluncaya kadar sigortalı ilk ve tekrar işe giriş bildirgesi kağıt ortamında alınır.

Aylık prime esas kazanç, prime esas günlük kazanç alt sınırı (638,70.-YTL) ile üst sınırı (4.151,70.-YTL) arasında kalmak şartı ile kendileri tarafından beyan edilecek günlük kazancın otuz katıdır. 4-1/b’li (Bağ-Kur’lu) işveren olup işçi çalıştırıyorsa en yüksek ücret ödediği işçisinden daha az gelir beyan edemeyecektir. Bu durum, işçi ücretlerinin kayıt dışına itilmesini teşvik etmektedir.

4-1/b bendi kapsamındaki sigortalıların prime esas kazançları; prime esas günlük kazanç alt sınırı ile üst sınırı arasında kalmak şartı ile kendileri tarafından beyan edilecek günlük kazancın otuz katıdır. Bu sigortalılar tarafından Kurumca belirlenen sürelerde aylık prime esas kazanç beyan edilmesi gerekmektedir. Beyanda bulunmayan sigortalıların aylık prime esas kazancı, prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz katı olarak belirlenecektir.

Üç ay borçlunun isteğe bağlısı sona erer


Okurumuz Sibel Yüce diyor ki, 1974 doğumluyum, ilk işe giriş tarihim 01.10.1990 olup, toplam 709 iş günü sigortalı olduktan sonra İsteğe bağlı başvurusundan faydalanarak en son ödememi 2008 Mayıs ayında yaptım. Maddi sıkıntılarımdan dolayı bugüne kadar ödeme yapamamıştım. Şimdi arada birikmiş borçlarımı ödemek için başvuru yaptığımda ödeme yapmamı kabul etmediler. Bundan sonra ne yapmam gerekir?

SSK uygulamasında, isteğe bağlı sigorta primi ödeyen sigortalıların üç ay üst üste prim borcunu ödememesi halinde, isteğe bağlı sigortanın sona ereceği belirtilmekteydi. Dolayısıyla, 2008 mayıs ayından bu yana isteğe bağlı sigorta primi ödenmediği için bu dönemin borcunu ödemeniz mümkün değildir. Ancak, yeniden isteğe bağlı sigortalı olmak için başvurulması halinde, bundan sonraki süreler için sigorta primi ödenmesi mümkündür. 01.10.2008 tarihinden sonra isteğe bağlı sigortaya ödenen primler 4-1/b (Bağ-Kur) sigortalılığına sayılacağına dikkat edilmelidir.

(Star Gazetesi | 23.10.2008)

GÜNDEM