BASINDAN YAZILAR
MESEM Ustalık Belgeli Sigortalılara Yönelik 12 Aylık Prim Desteği - MuhasebeTR

MESEM Ustalık Belgeli Sigortalılara Yönelik 12 Aylık Prim Desteği

Genç ve kadın çalışanların yanı sıra nitelikli iş gücü istihdamının artırılmasına yönelik çıkartılan ve uygulamada 06111 teşviki olarak da bilinen sigorta prim desteği, yeni işe alınan sigortalıların yaşına, cinsiyetine, mesleki eğitim aldıkları alanda istihdam edilip edilmediklerine ve Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olup olmadıklarına bakılarak 6 ila 54 ay arasında değişen süreler zarfında verilmektedir.

Destekten yararlanma süresiyle ilgili olarak SGK’nın 31/5/2024 tarihli yazısında, mesleki eğitim merkezi programına 2017 yılı ve sonrasında kayıt yapan ve 3308 sayılı Kanun'un 28'inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında ustalık belgesi alarak mesleki eğitim merkezi programından mezun olanların “Mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi bitiren çalışan” kapsamında değerlendirileceği açıklanmıştır.

Bu bakımdan MESEM ustalık belgesinin alındığı meslek kodunda istihdam edilen ve işe giriş tarihi itibariyle 18 yaşından büyük, 29 yaşından küçük erkekler ile 18 yaşından büyük kadın sigortalılardan dolayı;

Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz ise 42 ay süreyle
Değil ise 36 ay süreyle
29 yaşından büyük erkek sigortalılardan dolayı;
Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz ise 30 ay süreyle
Değil ise 24 ay süreyle yararlanılması mümkün olacaktır. Bu amaçla MESEM ustalık belgesi sahibi olan ve yasada yer alan diğer şartları sağlayan sigortalıların SGK işveren sistemine “Ustalık” seçeneği ile tanımlanarak, ustalık belgelerinin bir aylık süre içinde işyerinin bağlı bulunduğu SGK müdürlüğüne ibraz edilmesi gerekecektir.

Mevcutta çalışmakta iken MESEM ustalık belgesi alanlardan dolayı sigorta prim desteğinden yararlanılabilir mi?

İşe başladığı ayda MESEM ustalık belgesini henüz almamış sigortalıların ustalık belgesini çalışırken almaları ve işverenlerince ustalık belgesiyle birlikte SGK müdürlüğüne müracaat edilerek gerekli tanımlamanın yapılması halinde destekten ilave 12 ay daha yararlanılabilecektir. Destekten ilave 12 ay yararlanılması noktasında erkek sigortalının 29 yaşından büyük veya küçük olduğu üzerinde durulmamaktadır.

Örneğin, 20/5/2022 tarihinde işe alınmış 35 yaşındaki erkek sigortalının Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olması nedeniyle 2022/3 ila 2022/8. aylar arasında 06111 teşvikinden 6 ay süreyle yararlanıldıktan sonra sigortalının hizmet akdi devam ederken 17/5/2024 tarihinde MESEM ustalık belgesi aldığı ve ustalık belgesiyle ilgili meslek kodunda istihdam edildiği düşünüldüğünde, işe alındığı tarihteki ortalama sigortalı sayısına ilave olması kaydıyla destekten 2024/5 ila 2025/4. aylar arasında 12 ay daha yararlanılabilecektir.

İlave 12 ay süreli prim desteğinden ustalık belgesinin alındığı aydan başlanılarak yararlanılabilecek olup, 5510 sayılı Kanunun Ek-17. maddesi uyarınca ustalık belgesinin alındığı tarihten sonra beyanname verilme süresi geçmiş aylar için prim desteğinden geriye yönelik yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.

Yeni işe alınan sigortalılardan dolayı 06111 desteğinden yararlanma süresi devam ederken, sigortalının MESEM ustalık belgesi alması halinde ise ilave 12 aylık destek süresi, mevcut destek süresinin sonuna ilave edilecektir.

Örneğin, 19/11/2023 tarihinde işe alınan kadın sigortalıdan dolayı destekten 2023/11 ila 2026/4. aylar arasında 30 ay süreyle yararlanılmakta iken sigortalının 25/8/2024 tarihinde MESEM ustalık belgesi alarak ilgili meslek kodunda istihdam edildiği düşünüldüğünde, ustalık belgesiyle birlikte SGK Müdürlüğüne başvurulduğu takdirde destekten yararlanma süresi 2023/11 ila 2027/4. aylar arası 42 ay olarak değiştirilecektir.

Destekten yararlanılmış sigortalının işten ayrılıp, MESEM ustalık belgesi aldıktan sonra aynı veya farklı bir işyerinde yeniden işe başlamış olması halinde destekten ikinci defa yararlanılabilir mi?

Genel kural 06111 kanun numaralı prim desteğinden aynı sigortalı için yalnızca bir defa yararlanılması yönünde olduğundan, 06111 desteğinden bir ay dahi yararlanılmış olan sigortalının aynı veya farklı bir işyerinde yeniden işe başlamış olması halinde destekten ikinci defa yararlanılmasına izin verilmemektedir.

Bu kuralın tek istisnası, işe alındığı tarih itibariyle 18 yaşından büyük kadınlar ile 18/29 yaş aralığında olan erkek sigortalıların destekten bir ay dahi olsa yararlanıldıktan sonra işten ayrılmaları ve mesleki eğitim belgelerini işten ayrıldıktan sonra almış olmaları kaydıyla uygulanmaktadır. Bu durumda genel şartlarla birlikte ikinci defa girilen işyerinde prim desteğinden yararlanılabilmesi için ayrıca;
Sigortalının ikinci defa işe girdiği tarihten önceki altı süreye ilişkin muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde kayıtlı olmaması,

İkinci defa işe başladığı aydaki ortalama sigortalı sayısına ilave olması,
Eğitim belgesindeki meslek kodunda istihdam ediliyor olması,
Erkek sigortalının ikinci defa işe alındıkları tarihte 29 yaşını doldurmamış olması
Gerekiyor.

Bu şartların sağlanmış olması ve MESEM ustalık belgesiyle birlikte SGK müdürlüğüne başvurulması halinde, sigortalının Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olup olmadığına göre 36/42 aylık yararlanma süresinden ilk defa işe girdiği işyerinin yararlanmış olduğu destek süresi düşülerek, kalan süre boyunca destekten tekrar yararlanılmasına izin verilecektir.

(Kaynak: Eyüp Sabri Demirci / Karar.com | 05.07.2024)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM