BASINDAN YAZILAR
Mali Tatilde İş Kazası Bildirimleri - MuhasebeTR

Mali Tatilde İş Kazası Bildirimleri

Meslek mensupları (SM, SMMM, YMM- Serbest Muhasebeci, Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir) ve benzeri işlerde çalışanlar, periyodik kamu yükümlülükleri nedeniyle yılın tüm zamanlarında çalışmaktadırlar. Dolayısıyla dinlenme ihtiyaçlarının da sağlanabilmesi amacıyla mali tatil uygulaması yapılmaktadır.

Mali tatil ülkemizde 2007 yılından itibaren her yılın 1 Temmuz ile 20 Temmuz tarihleri arasında uygulanmaktadır. Bu süre içerisinde kamu yükümlülükleri, 5604 Sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun esaslarına göre ertelenmektedir.

Esas olarak mali tatil her yıl 1-20 Temmuz tarihleri arasında ilan edilse de haziran ayının son gününün tatil günü olması halinde, malî tatil, temmuz ayının ilk iş gününü takip eden günden başlamaktadır.

Buna göre 2024 yılının 2 Temmuz Salı gününden başlamak suretiyle 20 Temmuz Perşembe gününe kadar mali tatil uygulaması yürürlüğe girecektir. Ancak niteliği gereğince iş kazası ve meslek hastalığı bildirimleri mali tatil dışında bırakılmıştır. Bilindiği gibi 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 13’üncü maddesinde iş kazası hüküm altına alınmıştır. 5510 sayılı Kanunun 13’üncü maddesinin birinci fıkrasında iş kazası;

● Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,

● İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle,

● Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,

● Bu Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki emziren kadın sigortalının, iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda,

● Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında, meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen engelli hale getiren olay olarak tanımlanmıştır. Bu kapsamda bir olayın iş kazası sayılabilmesi için;

● Kazayı geçiren kişinin sigortalı olması,

●Kaza sonucu bedence veya ruhça engelli hale gelmesi,

● Kaza ile sonuç arasında uygun bir illiyet bağının bulunması, şartlarının bir arada bulunması ile birlikte, olayın yukarıda sayılan hallerden birinde meydana gelmesi gerekmektedir.

Dolayısıyla mali tatil süresince iş kazası geçiren sigortalının bildiriminin en geç 3 işgünü içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılması gerekmektedir. 2 Temmuz – 20 Temmuz arasında mali tatil uygulaması iş kazası bildirim yükümlülüklerini ertelememektedir.

Mali tatil süresince yaşanabilecek iş kazalarının bildiriminin yapılmaması halinde yaptırımlar gündeme gelebilecektir. İş kazasının bildirim süresine uymayan veya bildirim yapmayan işverenlere 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca işyerinde çalışan sigortalı sayısına ve işyerinin tehlike sınıfına göre değişen tutarlarda idari para cezası uygulanmaktadır.

Son olarak iş kazası bildirimini yapmayan işverenlere, bildirimin Sosyal Güvenlik Kurumuna yapıldığı tarihe kadar geçen sürede çalışana ödenecek olan geçici iş göremezlik ödeneği, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından işverenden tahsil edilecektir.

Dolayısıyla mali tatil süresince iş kazası ve meslek hastalığı olması durumunda en geç 3 iş günü içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirim yapılmasına dikkat edilmelidir.

(Kaynak: Resul Kurt / Ekonomim.com | 01.07.2024)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM