BASINDAN YAZILAR
Meslek Hastalığına Dikkat! - MuhasebeTR

Meslek Hastalığına Dikkat!

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 14’üncü maddesinde “Meslek Hastalığı” hüküm altına alınmıştır.

Meslek hastalığı, sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal engellilik halleridir.

2016/21 sayılı Genelge hükümlerine göre bir hastalık veya engellilik halinin meslek hastalığı sayılabilmesi için;

- Sigortalı olunması,

- Yürütülen işin sonucu olarak ortaya çıkması,

- Meslek hastalığının Kurum Sağlık Kurulu’nca tespit edilmesi, (Hastalığın Çalışman Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği’nde yer alması ve Kurum Sağlık Kurulu’nca maruziyet/yükümlülük sürelerinin yeterli/aşılmamış olduğunun tespit edilmesi),

unsurlarının bir arada gerçekleşmesi gerekmektedir.

İş kazası ile meslek hastalığı arasında iki temel ayrım bulunmaktadır. İş kazası, mesleki nitelikte bulunmayan olayları da kapsamasına karşılık, meslek hastalığı tamamen yürütülen işle ilgili olayları kapsamaktadır. Ayrıca iş kazası ani bir hareket sonucu gerçekleşirken, meslek hastalığı zamanla ve tekrarlanan eylemler ile oluşmaktadır.

İşçinin çalıştığı işten dolayı meslek hastalığına tutulduğunun;

a) Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yetkilendirilen sağlık hizmet sunucuları tarafından usulüne uygun olarak düzenlenen sağlık kurulu raporu ve dayanağı tıbbî belgelerin incelenmesi,

b) Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından gerekli görüldüğü hallerde, işyerindeki çalışma şartlarını ve buna bağlı tıbbî sonuçlarını ortaya koyan denetim raporları ve gerekli diğer belgelerin incelenmesi,

sonucu SGK Sağlık Kurulu tarafından tespit edilmesi zorunludur. İncelemeler neticesinde işçinin meslek hastalığına tutulup tutulmadığı netleştirilecektir.

Meslek hastalığı, yalnızca iş ilişkisi devam ederken değil, işten ayrıldıktan sonra meydana çıkmış ve işçinin sigortalı olarak çalıştığı işten kaynaklanmış olabilir. 

Bu durumda, sigortalının bu 5510 sayılı Kanun ile sağlanan haklardan yararlanabilmesi için, eski işinden fiilen ayrılmasıyla hastalığın meydana çıkması arasında ve belirtilen süreden daha uzun bir zamanın geçmemiş olması gerekmektedir.

Meslek hastalığının 4 üncü maddenin birinci fıkrasının;

a) (a) bendi ile 5 inci madde kapsamında bulunan sigortalılar bakımından, sigortalının meslek hastalığına tutulduğunu öğrenen veya bu durum kendisine bildirilen işveren tarafından,

b) (b) bendi kapsamındaki sigortalı bakımından ise kendisi tarafından,

bu durumun öğrenildiği günden başlayarak üç işgünü içinde, iş kazası ve meslek hastalığı bildirgesi ile Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilmesi zorunludur.

Meslek hastalığı sigortasından doğan haklardan yararlanabilmek için herhangi bir prim günü sınırı bulunmamakta olup, meslek hastalığı sigortasından sağlanan haklar şunlardır:

- Geçici İş Göremezlik Ödeneği

- Sürekli İş Göremezlik Geliri

- Ölüm Geliri

- Evlenme Ödeneği

- Cenaze Ödeneği

Meslek hastalığının bildirim süresine uymayan veya bildirim yapmayan işverenlere 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca işyerinde çalışan sigortalı sayısına ve işyerinin tehlike sınıfına göre değişen tutarlarda idari para cezası uygulanmaktadır.

Tüm okurlarımızın Kurban Bayramını kutlar, sevdikleri ile birlikte nice sağlıklı, mutlu ve huzurlu bayramlar dilerim.

(Kaynak: Resul Kurt / Ekonomim.com | 14.06.2024)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM