BASINDAN YAZILAR
Muafiyet, İstisna, Yeniden Değerleme, Zarar Mahsubu ve Benzeri Hükümlerde YMM Tasdik Raporu İbraz Yükümlülüğü - MuhasebeTR

Muafiyet, İstisna, Yeniden Değerleme, Zarar Mahsubu ve Benzeri Hükümlerde YMM Tasdik Raporu İbraz Yükümlülüğü

Muafiyet, İstisna, Yeniden Değerleme, Zarar Mahsubu ve Benzeri Hükümlerde YMM Tasdik Raporu İbraz Yükümlülüğü

Normal hesap dönemine tabi kurumlar vergisi mükellefleri için 2023 Kurumlar Vergisi beyan dönemi 6 Mayıs’ta son buldu ve birçok mükellef vergi kanunlarında yer alan birtakım istisnalardan faydalandı. Hali hazırda tam tasdik hizmeti alan mükelleflerin YMM’leri söz konusu muafiyet veya istisnalar için Temmuz sonuna kadar Tam Tasdik raporlarında gerekli açıklamaları yapıyor olacak ancak tam tasdik hizmeti almayan mükelleflerin buna ilişkin hızlıca aksiyon alıp bir YMM’den tasdik raporu talebinde bulunması gerekecek. Aksi halde, 2,3 Milyon TL’ye varan ceza ile karşılaşmak olası.

7338 Sayılı Vergi Usul Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Getirilen Düzenleme

26 Ekim 2021’de yürürlüğe giren 7338 Sayılı Torba Kanun vergi mevzuatında son yıllarda yapılmış en kapsamlı değişiklikleri hayatımıza soktu. Bunlardan biri de Kanun’un 40 ıncı maddesiydi. Mezkûr madde ile Vergi Usul Kanunu’nun Mükerrer 227 nci maddesine aşağıdaki hüküm ilave edildi:

“… 2 numaralı bent hükmüne göre yararlanılması yeminli mali müşavirlerce düzenlenmiş tasdik raporu ibrazı şartına bağlanan konularda, tasdik raporunun zamanında ibrazı şarttır. Şu kadar ki, tasdik raporunun zamanında ibraz edilmemesi halinde, mükellefe tebliğ edilmek şartı ile 60 günlük bir mühlet verilir. Tasdik raporunun bu süre içinde de ibraz edilmemesi halinde mükellefler tasdike konu haktan yararlanamazlar. Ancak, Maliye Bakanlığı tasdik raporlarının ibraz süresini iki aya kadar uzatmaya yetkilidir.”

Bahsi geçen iki numaralı bentte tasdik raporu ibraz şartına bağlı konular ise vergi kanunlarında yer alan muafiyet, istisna, yeniden değerleme, zarar mahsubu ve benzeri hükümler olarak sıralanmaktadır.

Tasdik Raporu İbraz Etmemenin Yaptırımı

7338 Sayılı Kanun öncesinde ilgili tasdik raporunu zamanında ibraz etmemenin yaptırımı tasdike konu haktan yararlanamamaktı. Mevcut durumda ise Vergi Usul Kanunu’nun 353 üncü maddesinin 11 fıkrasına göre VUK Mükerrer 227 nci maddesi uyarınca tasdik kapsamına alınan konularda yeminli mali müşavir tasdik raporunun aynı maddenin üçüncü fıkrasının birinci cümlesinde belirtilen sürede ibraz edilmemesi durumunda, tasdik raporu ibraz şartı getirilen mükellef adına 2024 yılında 230.000 TL’den az ve 2.300.000 TL’den fazla olmamak üzere, yararlanılması tasdik raporunun ibrazı şartına bağlanan tutarın %5'i nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilmektedir.

Sorumlu Vergicilik Bakış Açısıyla

2023 hesap dönemine ilişkin Kurumlar Vergisi beyannamenizde vergi kanunlarında yer alan muafiyet, istisna, yeniden değerleme, zarar mahsubu ve benzeri hükümlerden fayda sağladıysanız ve tam tasdik hizmeti almıyorsanız olası yaptırımlarla karşılaşmamak adına ilgili indirim ve istisnaları Yeminli Mali Müşavir tasdik raporu ile ibraz etmenizi tavsiye ederiz.

(Kaynak: Serter Tanyeri / KPMG Vergi | 06.06.2024)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM