BASINDAN YAZILAR
Kriz reel sektöre yansımaya başladı; KOBİ'ler ve ihracatçılar desteklenecek - MuhasebeTR

Kriz reel sektöre yansımaya başladı; KOBİ'ler ve ihracatçılar desteklenecek

Hükümetin, ABD'de başlayıp dünya geneline yayılan küresel krize karşı çözüm arayışı devam ediyor. Ekonomi yönetimi, reel sektör ve finans kesimi temsilcileri ile dün bir kez daha toplandı.
 

Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı Nazım Ekren başkanlığında toplanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda (EKK) küresel krize karşı çözüm önerileri ve alınması gereken tedbirler masaya yatırıldı. Yaklaşık sekiz saat süren toplantı sonrasında yapılan açıklamada küresel mali dalgalanmanın gelişimi ve Türkiye'ye muhtemel yansımaları ve bu yansımaların sınırlandırılması için atılması gereken adımların değerlendirildiği kaydedildi. Hükümet ile reel sektör ve finans sektörünün temsilcilerinin birçok konuda görüş birliğine vardığının dile getirildiği açıklamada reel sektör ve ihracatçılara destek verileceği kaydedildi. Yapısal reformlara devam edilmesinin altı çizilirken Avrupa Birliği ile olan ilişkilerin güçlü bir şekilde devam ettirilmesi, özelleştirme uygulamalarına devam edilmesi, yurtdışı finansman imkanlarına erişimin kolaylaştırılması, istihdam üzerindeki yüklerin azaltılması, teşvik araçlarının çeşitlendirilmesi, KOBİ ve ihracatçı firmalara KOSGEB aracılığı ile finansman sağlanması, alternatif ihracat pazarları oluşturulması vurgulandı.

Geçen yıl ağustos ayında ABD'de başlayan mali sıkıntıların yansımalarının hissedilmeye başlandığı ve Türkiye ekonomisinin bu gelişmelerden etkilendiğinin belirtildiği açıklamada reel ekonomide de bu gelişmelerin etkilerinin sinyallerinin ortaya çıktığı kaydedildi. Devlet Bakanı Ekren başkanlığında toplanan EKK'ya reel sektör ve finans kesiminin yanı sıra ekonomi bürokratları da çıkarma yaptı. Toplantıya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD), Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ve Katılım Bankaları Birliği başkanlarının yanı sıra Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Merkez Bankası Başkanı katıldı. Toplantıda Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), Hazine ve Maliye Bakanlığı bürokratları da hazır bulundu.

Hükümet ile reel sektörün görüş birliğine vardığı hususlar:

Ekonomi Koordinasyon Kurulu bünyesinde, hükümet ve ilgili taraflar arasındaki diyaloğun sürekli ve düzenli bir şekilde yürütülmesine ilişkin mekanizmanın güçlendirilmesi,

Yapısal reformlara devam edilmesi,

Avrupa Birliği ile olan ilişkilerimizin, yürürlüğe girecek olan Ulusal Program'a uygun çerçevede, güçlü bir şekilde sürdürülmesi,

Yurtdışı finansman imkanlarına erişimin kolaylaştırılması ve kaynak çeşitliliğinin sağlanması,

Finansal işlemler üzerindeki yüklerin azaltılmasının bütçe imkanları çerçevesinde değerlendirilmesi,

Girişimci bilgi sisteminin, sanayi stratejisinin ve yeni teşvik sisteminin büyümedeki yavaşlamayı sınırlayacak ve ihracatta yaşanabilecek bir daralmayı engelleyecek şekilde kurgulanması,

Reel sektörün desteklenmesine yönelik teşvik araçlarının çeşitlendirilmesine ilişkin çalışmaların sürdürülmesi,

Alternatif ihracat pazarlarının oluşturulması ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılması,

Üretim sürecindeki bürokratik işlemler ve işlem maliyetlerinin gözden geçirilmesi, kapsamındaki çalışmaların öne alınarak sonuçlandırılması,

Piyasa denetim ve gözetiminin etkinliğinin artırılmasına yönelik çalışmanın yapılması.

(Kaynak: Zaman Gazetesi | 21.10.2008)

GÜNDEM