BASINDAN YAZILAR
Sorularla Sosyal Güvenlik Reformu (4) / Erdal Aydın - MuhasebeTR

Sorularla Sosyal Güvenlik Reformu (4) / Erdal Aydın

Emekli Bağ-Kur'luların maaşlarından 10 yıl süreyle % 10 oranında genel sağlık sigortası primi mi kesilecek?
1986 yılından bu yana kendi nam ve hesabına çalışan sigortalılardan, aktif sigortalılık döneminde 10 yıldan daha az süreyle sağlık sigortası primi ödeyerek emekli olanların, sağlık sigortası primi ödeme süresini 10 yıla tamamlayacak şekilde aylıklarından % 10 oranında kesinti yapılmaktadır.
Bu uygulama aktif sigortalılık döneminde 10 yıl sağlık sigortası primi ödemiş olanları kapsamamakta, dolayısıyla bunların aylıklarından herhangi bir kesinti de yapılmamaktadır. Reformla da mevcut uygulamaya devam edilmektedir.

* İşsiz kalan bir sigortalının ücretsiz tedavi süresi öngörülüyor mu?
Genel sağlık sigortasının yaşama geçirilmesi ile hiçbir birey, genel sağlık sigortası kapsamından çıkartılmayacaktır. Sadece başka bir kapsamda genel sağlık sigortalısı olacaktır.
Prim ödeme gücü olmayanların primleri devlet tarafından karşılanacaktır.
Ayrıca yapılan düzenleme ile; sigortalılık niteliğini kaybettiği tarihten itibaren son bir yıl içinde 90 gün prim ödeme gün sayısı olan kişilere, sonrasındaki genel sağlık sigortalılığından kaynaklanan prim borcu olup olmadığına bakılmaksızın 90 gün genel sağlık sigortası yardımlarından yararlanmaları sağlanmaktadır.

* 18 yaşından küçük olan herkes genel sağlık sigortası kapsamına alınacak mı?
18 yaşından küçük çocuklar, anne veya babalarının sigortalı olup olmadığına bakılmaksızın genel sağlık sigortası kapsamında olacaklar ve sağlık yardımlarından yararlanacaklardır.

* Reformla birlikte; kadın esnaf doğum yaparsa iş göremezlik parası alacak mı?
Esnaf kadınlarımıza 5510 sayılı kanun diye bilinen reformla ilk defa doğum öncesi ve sonrasında iş göremezlik ödeneği verilmesi imkanı getirilmiştir.

* Kıdem tazminatı kaldırıldı mı?
Sosyal Güvenlik reformu diye bilinen 5510 sayılı yasada, kıdem tazminatının kaldırılmasına ilişkin herhangi bir düzenleme yoktur.

* Yeni dönemde Emekli Sandığı emeklilerinin aylıkları, sigortalılar gibi TÜFE oranlarına göre mi yükseltilecek?
Bu soruyu emekli okurlarımız oldukça dile getirmektedir. Cevap kısaca hayır. 5434 sayılı kanuna göre bağlanmış aylıklar ile bu kanundan önce bir süre devlet memurluğunda bulunmuş olanlara bu kanundan sonra bağlanacak aylıklar eskiden olduğu gibi Emekli Sandığı kanunundaki hükümlere göre yükseltilecektir.

(Kaynak: Takvim Gazetesi | 20.10.2008)

GÜNDEM