BASINDAN YAZILAR
Kurumların Vergisi Oranı Yüzde Yirmibeş - MuhasebeTR

Kurumların Vergisi Oranı Yüzde Yirmibeş

Bilindiği üzere, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 32. maddesinin birinci fıkrasında (2023 yılı ve izleyen vergilendirme dönemleri kurum kazançlarına uygulanmak üzere) Kurumlar vergisi, kurum kazancı üzerinden %20 oranında alınır. Şu kadar ki bankalar, 6361 sayılı Kanun kapsamındaki şirketler, elektronik ödeme ve para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketlerinin kurum kazançları üzerinden kurumlar vergisi %25 oranında alınır.” hükmü yer almaktadır. 7456 Sayılı 6/2/2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi için Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 15.07.2023 Tarih ve 32249 Sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.

Yapılan düzenleme ile % 20 olarak uygulanan kurumlar vergisi oranı % 5 puanlık artışla % 25 (banka ve finans kurumlar için %30) olarak belirlendi.

Bu kanunun 21. maddesi ile kurumlar vergisi oranı % 25 olarak belirlenmiş olup, söz konusu oranın; bankalar, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu kapsamındaki şirketler, elektronik ödeme ve para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumlan ile sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketlerinin kurum kazançları için %30 şeklinde uygulanması düzenlenmiştir.

Diğer taraftan, maddede ile yapılan diğer bir önemli değişiklik, ihracat yapan kurumların münhasıran ihracattan elde ettikleri kazançlarına 1 puan indirimli olarak uygulanmakta olan kurumlar vergisi oranının 5 puana yükseltilmesidir. Yapılan düzenlemede imalat faaliyetlerinden elde edilen kazançlara uygulanan 1 puanlık indirimde ise herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. İmalat faaliyetlerinden elde edilen kazançlara 1 puan indirim uygulanmaya devam edilecektir. Dolayısıyla ihracattan elde edilen kazançlar için %20; imalattan elde edilen kazançlar için ise % 24 kurumlar vergisi oranı uygulanacak

Bu oran 01.10.2023 tarihinden itibaren verilecek beyannamelerden başlamak üzere kurumların 2023 ve izleyen yıllar kazançları için geçerli olacak.

Bu düzenleme, 1/10/2023 tarihinden itibaren verilmesi gereken beyannamelerden başlamak üzerekurumların 2023 yılı ve izleyen vergilendirme dönemlerinde elde edilen kazançlarınaözel hesap dönemine tabi olan kurumların ise 2023 takvim yılında başlayan özel hesap dönemi ve izleyen vergilendirme dönemlerinde elde edilen kazançlarına uygulanmak üzere 15/7/2023 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Hesap Dönemi Kurumlar Vergisi Oranı (%) Yasal Dayanak
2017 öncesi 20 Kurumlar Vergisi Kanunu geçici madde 10
2018-2020 22 Kurumlar Vergisi Kanunu geçici madde 10
2021 25 Kurumlar Vergisi Kanunu geçici madde 13
2022 23 Kurumlar Vergisi Kanunu geçici madde 13
25 (1) Kurumlar Vergisi Kanunu madde 32
2023 – 25 Kurumlar Vergisi Kanunu madde 32
25 (1) Kurumlar Vergisi Kanunu madde 32

(Kaynak: Nevzat Erdağ / nevzaterdag.com | 15.04.2024)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM