BASINDAN YAZILAR
İşçi Sağlık Nedeniyle İş Sözleşmesini Feshedebilir Mi? - MuhasebeTR

İşçi Sağlık Nedeniyle İş Sözleşmesini Feshedebilir Mi?

4857 sayılı İş Kanunu'nun 24'üncü maddesinde işçinin haklı nedenle ve derhal iş sözleşmesini hangi koşulların varlığı halinde feshedebileceği ifade edilmektedir.

İş Kanunu'nun 24/I. Maddesinde işçinin sağlık nedeniyle iş sözleşmesini derhal ve haklı olarak fesih yetkisi hüküm altına alınmıştır.

Hüküm uyarınca, süresi belirli olsun veya olmasın işçi, aşağıda yazılı haller gündeme geldiğinde iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya ihbar sürelerini beklemesine gerek olmadan iş sözleşmesini feshedebilir.

* "İş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olursa.

* İşçinin sürekli olarak yakından ve doğrudan buluşup görüştüğü işveren yahut başka bir işçi bulaşıcı veya işçinin işi ile bağdaşmayan bir hastalığa tutulursa."

Yukarıda yazılı haller söz konusu olduğunda işçi, iş sözleşmesini haklı nedenle ve derhal feshedebilir.

İşçinin sağlık nedeniyle iş sözleşmesini haklı nedenle feshetmesinin en önemli sonucu, 1 yıl ve üzerinde kıdem süresi olan işçiye kıdem tazminatının işveren tarafından ödenmesidir.

İşçinin sağlık nedeniyle fesih yapabilmesi için iş yerinin özellikleri, işçinin çalışma koşulları, yaptığı işi, yaşı ve hizmet süresi gibi hususlar dikkate alınarak işin yapılması işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olduğunun tespiti son derece önem arz etmektedir.

Bu bağlamda, işçinin çalışmasına engel olabilecek bir rahatsızlığının bulunup bulunmadığının tespiti için tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan (devlet hastanesi, üniversite hastanesi gibi) sağlık kurulu raporu alınması uygun olacaktır.

Sağlık kurulu raporuyla işçinin iş sözleşmesini derhal ve haklı nedenle fesih yapabileceği belgelenmiş olacaktır.

Çalışanın sağlık sebepleriyle bir diğer haklı fesih gerekçesi ise işçinin işi ile bağdaşmayan veya bulaşıcı bir hastalığa tutulmasıdır.

Bu kapsamda, işçinin sürekli olarak yakından ve doğrudan görüştüğü işveren ya da işverenin diğer bir işçisinin bulaşıcı veya işçinin işi ile bağdaşmayan bir hastalığa tutulması gerekir.

Örneğin, iş yerinde Hepatit B hastalığı bulunan çalışanın veya işverenin bu hastalığı diğer işçilere bulaştırma ihtimalidir.

Dolayısıyla, işçinin sürekli olarak görüştüğü ve hastalığı bulaştırma ihtimali olan diğer çalışanlar açısından bu durum sağlık nedenlerine bağlı haklı bir fesih sebebi kabul edilmektedir.

Nihayetinde yukarıda yazılı şartların ortaya çıkması durumunda, işçi bağlı olduğu iş sözleşmesini haklı nedenle ve derhal feshedebilecektir.

İşçinin iş sözleşmesini sağlık nedeniyle haklı nedenle ve derhal feshinde ihbar tazminatına hak kazanılmamaktadır.

Ancak, iş sözleşmesini sağlık nedeniyle fesheden işçiye bir yıl ve üzerinde kıdem süresi bulunuyorsa, kıdem tazminatı ödenmelidir.

Ayrıca işçinin yıl içerisinde kullanmamış olduğu yıllık izinleri bulunuyorsa, fesih ile birlikte yıllık izin ücretinin de ödenmesi gerekmektedir.

İş sözleşmesini sağlık sebepleri ile haklı nedenle fesheden işçinin işten ayrılış kodu "24 – Çalışan tarafından sağlık nedeniyle fesih" olarak Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilecektir.

(Kaynak: Resul Kurt / Star Gazetesi | 05.04.2024)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM