BASINDAN YAZILAR
SGK borçlusuna teşvik yok! / Resul Kurt - MuhasebeTR

SGK borçlusuna teşvik yok! / Resul Kurt

Özellikle prim borçlarını düzenli ödemeye teşvik amacıyla yapılan düzenlemelerden birisi de, belirli bölgelere veya sektörlere yönelik ya da kamu kurum ve kuruluşları tarafından verilen özel belgelere veya izinlere dayalı olarak kamudan kaynak tahsis edilmesi şeklinde kanun, kararname ve diğer mevzuatla sağlanan araştırma, geliştirme, üretim, yatırım, pazarlama ve benzeri tüm aşamalarda uygulanan devlet yardımı, teşvik ve desteklerden yararlanılabilmesi için, SGK borcunun olmaması koşuludur.

İşverenlerin, devlet yardımları ile teşvik ve desteklerden yararlanabilmeleri için; Türkiye genelinde borcun sorgulandığı tarih itibariyle muaccel borçlarının bulunmaması veya borçlarının tecil ve taksitlendirilmiş ya da yapılandırılmış olması gerekmektedir.

Tecil ve takside bağlanmış ya da yapılandırılmış olan borçlara ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmemesinden dolayı anlaşması bozulanlardan veya bu sebepler dışında söz konusu yardım, teşvik ve desteklerden yararlanmaması gerektiği sonradan anlaşılanlardan, yapılan devlet yardımı teşvik ve destek ödemeleri ilgili mevzuat çerçevesinde müeyyideleri ile birlikte geri alınacak.

Anlaşmalı boşananlara kötü haber

Sigortalının ölümü halinde sigortalının eşine, çocuklarına ve anne-babasına ölüm aylığı bağlanmaktadır. Hem annesinden, hem de babasından aylığa hak kazanan çocuğa, aylıklardan fazla olanın tamamı az olanın yarısı ödenmektedir. Ölüm geliri veya aylığı almakta olan kız çocuklarının evlenmeleri ve sosyal güvenlik kurumlarından kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık almaları halinde aylıkları kesilmektedir.

Evli olduğu için hak sahibi sayılmayan kız çocuklar daha sonra dul kalırsa bu defa hak sahibi sayılırlar. Haksız yere aylık almak için eşinden anlaşmalı boşanan kız çocuklarının sayısı son yıllarda hızla artmaya başladı.

Sosyal güvenlik reformuyla yapılan düzenlemeye göre, eşinden boşandığı halde, boşandığı eşiyle fiilen birlikte yaşadığı belirlenen dul eş ve yetim kız çocuklarının, bağlanmış olan gelir ve aylıkları kesilecektir. Bu kişilere ödenmiş olan tutarlar geri alınacak.

Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir’de

Neredeyse son onbeş yıldır sosyal güvenlik sistemimizdeki yapısal sorunları tartışıyor, çözüm yolları arıyoruz. Ciddi, kapsamlı ve gerçek anlamda bir sosyal güvenlik reformu yapılması konusunda herkesin hemfikir olduğu söylenebilir. Uzunca bir süreden beri gündemde olan ve sosyal güvenlik sistemimizi temelden değiştiren reformun önemli bir kısmı tamamlanmış olmaktadır. Ülkemizde son yıllarda yapılan en büyük reformlardan birisi olan 5510 sayılı ‘Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’ 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe girdi. Tiem Eğitim Danışmanlık tarafından düzenlenen ‘Sosyal Güvenlik Reformu Sempozyumu’nun üçüncüsü 21 Ekim 2008 Salı günü Hilton İzmir’de gerçekleştirilecek.

Uygulamaya yönelik son çıkan yönetmelik ve tebliğler çerçevesinde yapılan düzenlemeler de dikkate alınmak suretiyle Yeni Sosyal Güvenlik Reformu İle Neler Değişiyor? Reformla Gelen Sorunlar Ve Çözüm Önerileri konunun uzmanlarından Sosyal Güvenlik Kurumu Başmüfettişi Resul Kurt, Sosyal Güvenlik Uzmanı ve Sosyal Güvenlik Müşavirleri Derneği Genel Başkanı Ali Tezel, Sosyal Güvenlik Kurumu İzmir İl Müdürü Celal Kapan tarafından ele alınacak olup işverenler, çalışanlar ve yöneticilerin karşılaşabilecekleri sorunlar ile ilgili cevaplar bulacaktır.

Programda ayrıca katılımcıların merak ettiği sorular yanıtlanacağı gibi uygulamada ortaya çıkan tereddütler de açıklanacaktır.

Ayrıntılı bilgiyi, http://sempozyum.tiem.com.tr/ web sayfasından bulabilirsiniz

(Kaynak: Star Gazetesi | 18.10.2008)

GÜNDEM