BASINDAN YAZILAR
Kaçak Yabancı İşçinin Cezası Var - MuhasebeTR

Kaçak Yabancı İşçinin Cezası Var

Her zaman esas olan Türk Vatandaşı işçi çalıştırılmasıdır. Ancak zaman zaman sektör veya firma ihtiyacı doğrultusunda özellikle satış pazarlama veya ihracatta yabancı işçi de çalıştırabilmektedir.

Yabancıların çalışma izni olmadan Türkiye'de çalışmaları veya çalıştırılmaları yasaktır. Çalışma izni ise belli bazı kurallara bağlanmış olup koşullar sağlanamadığı takdirde çalışma izni verilmemektedir.

Çalışma izni, işgücü piyasalarının kontrol ve denetim altında tutulması amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından resmî bir belge şeklinde düzenlenen ve geçerlilik süresi içinde yabancıya Türkiye'de çalışma ve ikamet hakkı veren belgedir.

Yabancıların Türkiye'de çalışabilmeleri için gerekli çalışma izni başvurusu, yurt içi ve yurt dışı başvurusu olmak üzere iki türlüdür. Yurtiçinden başvuru doğrudan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na yapılırken, yurt dışında yabancının vatandaşı olduğu veya yasal olarak bulunduğu ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti büyükelçilikleri veya başkonsolosluklarına yapılmaktadır.

6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu, 13.08.2016 tarih ve 29800 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır.

Uluslararası İşgücü Kanunu, yabancıların kayıt dışı çalışmalarının önlenmesi, nitelikli yabancı çalışanların işgücü piyasasına girişinin önündeki engellerin kaldırılması, yabancılara verilecek çalışma izni ve muafiyetlere yönelik olarak hazırlanmıştır.

6735 sayılı Kanun kapsamındaki yabancıların ve işverenlerin yükümlülüklerini yerine getirip getirmedikleri, iş müfettişleri ile Sosyal Güvenlik Kurumu müfettişleri ve sosyal güvenlik denetmenleri tarafından denetlenmektedir.

Yapılacak teftiş, denetim ve soruşturmalar, uygulamakla yükümlü olunan mevzuatın teftiş, denetim ve soruşturma hükümlerine göre yapılmaktadır. Nihayetinde aykırılıkların söz konusu olması halinde yaptırımlar uygulanmaktadır.

Denetimlerde yabancı çalışanlar ile ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmediği tespit edilirse gündeme gelebilecek yaptırımlarından bir tanesi de idari para cezalarıdır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 6735 Sayılı Uluslararası İşgücü Kanunundaki cezai maddeler her yılın başında yeniden değerleme oranında artırılmaktadır.

Yeniden değerleme oranı, 2023 yılı için %58,46 olarak tespit edilmiştir.

Diğer bir anlatımla, 6735 Sayılı Uluslararası İşgücü Kanunundaki idari para cezaları 2024 takvim yılı için yeniden değerleme oranında (%58,46) arttırılarak güncellenmiştir.

Bu kapsamda 6735 Sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu uyarınca 2024 yılında uygulanacak idari para cezalarının tutarları şu şekildedir:

* Çalışma izni bulunmayan yabancıyı çalıştıran işverenlere her bir yabancı için: 56.752 TL

* Çalışma izni olmaksızın bağımlı çalışan yabancıya 22.688 TL

* Çalışma izni olmaksızın bağımsız çalışan yabancıya 45.406 TL

* 6735 sayılı Kanunda öngörülen bildirim yükümlülüğünü süresi içinde yerine getirmeyen bağımsız ve süresiz izinle çalışan yabancı ile yabancı çalıştıran işverene her bir yabancı için, 3.768 TL'dir.

(Kaynak: Resul Kurt / Star Gazetesi | 12.03.2024)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM