BASINDAN YAZILAR
Sağlık Turizminde Vergisel Avantajlar Nelerdir? - MuhasebeTR

Sağlık Turizminde Vergisel Avantajlar Nelerdir?

Uluslararası Sağlık Turizminde fark yaratacak kurumsal uygulamaları sektörde hangi şirket istemez ki. Ancak Dijital pazarlama ve sağlık turizmi arasındaki köprüyü kurmakta o kadar kolay olmasa gerek.

Hele bugünden yarına çözülecek bir mesele değil. Ama bir yerden başlamak işin önemli bir adımı. Rakiplerinizin arasından sıyrılmak ve uluslararası hastaları çekmek için stratejik bir yol var biliyorum ama anlatamıyorum diyen uzmanlara bir kulak vermek gerek. Sağlık turizmi için hedefler belirleyin, etkili pazarlama planları oluşturup uygulayın.

Sağlık turizminde rakip ve pazar analizi, SWOT gibi modern araçları etkin kullanın. Dijital ve konvansiyonel pazarlamanın etkisini öğrenin, ROI ve KPI ile performansınızı ölçün.

Ama bizim uzmanlığımız ve iş bu yazının naçizane hedefi şirketlere devlet hangi avantajları yardım destek ve teşvikleri hayata geçirerek bu alanda uluslararası rekabet gücünü artırmaya çabalıyor. Gelin hep birlikte bugün bu hususları tartışalım.

Medikal Turizm Destekleri Nelerdir?

Sağlık turizmi teşviklerinden yararlanmak için Sağlık Turizmi Yetki Belgesi gereklidir.

Sağlık Turizmi Yetki Belgesi Sağlık Bakanlığı tarafından;

Sağlık Turizmi ile iştigal eden turizm acentaları olan aracı kuruluşlar ileKamu özel ve üniversite hastaneleri, Tıp Merkezi, Muayenehane, klinik, tüp bebek merkezi, fizik tedavi merkezi, ağız ve diş sağlığı merkezleri, diş klinikleri vb. sağlık kuruluşlarına verilmektedir.

Acenta sağlık turizmi yetki belgesi ve hastane tıp merkezi klinik ve muayenehane sağlık turizmi yetki belgesi süreçleri danışmanlıklar üzerinden sürdürülmektedir.

Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen uluslararası sağlık turizmi aracı kuruluşları acentaları sağlık turizmi yetki belgesi yetkilendirilmesine yönelik iş ve işlemler USHAŞ (Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi) tarafından yürütülmektedir.

Medikal Turizm olarak isimlendirilen teşvikler;

A- Yurtdışında Öntanı Merkezi, Ofis, Kuruluş, Stand Açma Kira Desteği

B- Yurtdışına Yönelik Reklam/Tanıtım ve Pazarlama Desteği

C- Ürün Yerleştirme Desteği

D- Yurtdışı Marka Tescil Desteği

E- Acentalara Komisyon Ödeme Desteği

F-   Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi

G- İstihdam Desteği

I- Yurt Dışından  Getirilen  Hastaların Uçak Biletlerinin Desteklenmesi

İ- Komplikasyon ve Seyahat Sağlık Sigortası Desteği

J-  Yabancı Dil ve Sağlık Turizmi Eğitimi Desteği

K- Yurtdışı Etkinlik – Fuar, Kongre, Konferans, Seminer, Festival Katılımlarına Yönelik Destek Programı

L- Yurtiçi Etkinlik – Fuar, Kongre, Konferans, Seminer, Festival Katılımlarına Yönelik Destek Programı

M- Yurtiçi Tanıtım ve Eğitim Desteği

Sağlık Turizmi Teşvikleri ve Teşvik Tutarları Tablosu

Teşvik Türü Teşvik Oranı Teşvik Tavanı (USD) / Süresi
Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteği (Sosyal Medya, Facebook, instagram, influencer, gazete, dergi, televizyon, katalog vb.) %60 Yıllık: 400.000- 4 Yıl
Yurt Dışı Birim Kira Desteği (Ön Tanı Merkezi, Ofis vb.) %60 Yıllık: 120.000 – 4 Yıl
Tescil ve Koruma Desteği (Marka Tescil Desteği) %50 Yıllık: 50.000 – 4 Yıl
Danışmanlık Desteği %50 Yıllık: 200.000 – 4 Yıl
Rapor ve Yurtdışı Şirket Alımına Yönelik Danışmanlık Desteği %60 Yıllık: 200.000 – 4 Yıl
Belgelendirme Desteği (Kalite Test Analiz Belgeleri) %50 Belge Başına: 50.000 – 4 Yıl
Acenta Komisyon Desteği (Aracılara ödenen komisyonlar) %50 Yıllık; 100.000 – 4 Yıl
Tercümanlık Hizmetleri Desteği %50 Personel Başına Yıllık: 25.000

Tercümanlık Hizmeti: 50.000

Hasta Yol Desteği %50 Hasta Başı: 1.000

Hasta Başı – Charter: 200

Yurtdışı Fuar, Kongre, Konferans, Seminer, Festival Katılımlarına Yönelik Destek Programı %50-70 15.000 (Etkinlik Başı)
Münhasıran Yurtdışına Yönelik Olarak Yurtiçinde Gerçekleştirilen Tanıtım ve Eğitim Faaliyetlerinin Desteklenmesi %50 Tanıtım Pazarlama: 50.000 Eğitim: 100.000
KDV Muafiyeti    
Kurumlar Vergisi Muafiyeti    

Kosgeb Sağlık Turizmi Destekleri ve Teşvikleri Nelerdir?

Kosgeb tarafından ilk defa şirket kuran girişimcilere geleneksel girişimcilik programı kapsamında destek verilebilmektedir. Ayrıca Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticareti Destekleri Mevcuttur.

Sağlık Turizmi Vergisel Teşvikler ve Avantajları Nelerdir?

Kurumlar Vergisi İstisnası:

Kurumlar Vergisi Kanununa göre, yurt dışına verilen mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kayıt tutma, çağrı merkezi, ürün testi, sertifıkasyon gibi bazı hizmetler ile yabancılara verilen eğitim ve sağlık hizmetlerinden elde edilen kazançların elde edildiği hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihe kadar Türkiye’ye transfer edilmesi  şartıyla indirim oranı %50’den %80’e çıkarılmıştır. Yürürlük tarihi:  1/1/2023 tarihinden itibaren elde edilen gelirler ve kazançlara uygulanmak üzere  28/12/2023 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bu son değişiklikle beraber 5520 sayılı kurumlar Vergisi Kanunu’nda yapılan düzenleme ile Sağlık Turizmi faaliyetlerine vergi avantajı yüzde 80’e çıkarılmıştır. %80 vergi avantajının kullanılabilmesi için bazı şartlar gerekmektedir.

Buna göre;

Türkiye’de yerleşmiş olmayan kişilerle, sağlık alanında faaliyet gösteren ve Türkiye’de yerleşmiş olmayan kişilere hizmet veren işletmelerin münhasıran bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazancın %80’i  Kurumlar vergisinden muaftır.

Bu istisnadan ayrıca; mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi, ürün testi, sertifikasyon, veri saklama, veri işleme, veri analizi faaliyeti yapan işletmeler ve eğitim alanında faaliyet gösteren kurumlar yararlanabilir.

Bu indirimden yararlanılabilmesi için fatura veya benzeri belgenin yurt dışındaki müşteri adına düzenlenmesi şarttır.

Sağlık Turizmi KDV İstisnası:

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu’nda yapılan değişiklik ile 1 Haziran 2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere,

Sağlık Bakanlığınca izin verilen gerçek veya tüzel kişiler tarafından,Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişilere,münhasıran sağlık kurum ve kuruluşlarının bünyesinde verilen;koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri KDV’den muaftır.

Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişilere söz konusu hizmetlerle birlikte sağlanan diğer teslim ve hizmetler istisnanın kapsamına dahil değildir.

KDV’den İstisna Olmayan İşlemler:

Estetik amacıyla yapılan hizmetler; Saç ekimi, cilt bakımı, kırışıklık tedavisi, dolgu maddeleri uygulamaları gibi hizmetler KDV’den muaf değildir.

Ek olarak koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri ile birlikte verilebilen konaklama, ulaşım, yemek gibi teslim ve hizmetler KDV’den muaf değildir.

Vergisel İstisnalarda Sınır Nedir?

KDV muafiyeti ve gelir/kurumlar vergisi indiriminde ortak nokta, Türkiye’de yerleşmemiş olmaktır. Diğer bir deyişle, Türkiye’de yerleşmiş olmak hem KDV muafiyetine hem de gelir/kurumlar vergisi indirimine engel teşkil etmektedir;

1.Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşları veya yabancı uyruklu kişiler (Türk vatandaşı olmayan mavi kart sahibi kişiler de dahil), sağlık turizmi kapsamında sağlık turisti sayılmaktadır.

Yurtdışında ikamet eden (Türk vatandaşı olmayan) yabancı uyruklu kişiler için düzenlenen faturalarda KDV muafiyeti uygulanabilecektir.

2.Yurtdışında ikamet eden (Türk vatandaşı veya yabancı uyruklu) kişiler için düzenlenen faturalarda gelir/kurumlar vergisi indirimi uygulanabilecektir.

Diğer açıdan, faturada KDV muafiyeti uygulanabiliyorsa gelir/kurumlar vergisi indirimi de sağlanabilecektir.

Ancak teşhis, tedavi, koruyucu hekimlik ve rehabilitasyon kapsamı dışındaki hizmetler (saç ekimi, cilt bakımı, güzellik amaçlı estetik vb.) istisnadır. Saç ekimi, cilt bakımı, güzellik amaçlı estetik vb. işlemler için KDV muafiyeti uygulanmasa da, yurtdışında ikamet eden sağlık turisti için gelir/kurumlar vergisi indirimi uygulanabilecektir.

3.Türkiye’de ikamet eden (Türk vatandaşı veya yabancı) kişiler için KDV muafiyeti ve gelir/kurumlar vergisi indirimi uygulanamaz. Ayrıca sürekli ikamet sahibi olan bu kişiler, Türkiye’ye geçici süreliğine gelmediklerinden ötürü sağlık turisti kapsamına da girmemektedir.

4.KDV muafiyeti ile gelir/kurumlar vergisi indirimi uygulamasındaki bir diğer önemli fark, teşhis, tedavi, koruyucu hekimlik ve rehabilitasyon kapsamı dışındaki hizmetler (saç ekimi, cilt bakımı, güzellik amaçlı estetik vb.) için KDV muafiyeti uygulanmazken, gelir/kurumlar vergisi indirimi uygulanabilmesidir.

Netice de artık konumuzu yavaş yavaş toparlayacak olursak;

2023 yılında bu sektörden elde edilen gelir 453 milyon 714 doları buldu. Kayıtlı rakamların ötesinde, kayıtsız girişlerin bu miktarın en az beş katı olduğu tahmin ediliyor. Özellikle döviz geliri elde etmek isteyen ve devlet teşviklerinden faydalanarak bu alanda faaliyet göstermek isteyen yüzlerce klinik, doktor ve acente, “Sağlık Turizmi Yetki Belgesi” almak için sırada.

Son Söz; Peki Nasıl Yapmalı?

Yapay zeka ve yeni dönem dijital çağın gereklerini en etkin ve verimli kullanarak bu teşvikleri bünyemize katarak sindire sindire kurumsal yapılarımızı gelecek kuşaklara aktaracak oluşumlara gitmeliyiz. 2024 yılında, sadece sosyal medya ve dijital pazarlama araçlarına odaklanan markalar için durum zorlayıcı olacak. İletişim ve reklam alanında evrilmek, hedeflenen ülkelerin yerel kültürüne ve diline uyum sağlamak gerekiyor. Podcast yayınlarına katılmak, açık hava reklamlarıyla şehir merkezlerine inmek, tanınmış influencerlarla iş birliği yapmak, yapay zeka ve CGI gibi teknolojileri etkili kullanmak ve yerel medyada yer almak, başarıya ulaşmanın anahtarlarından bazıları.

(Kaynak: Abbas Coşar / Bodrum Gündem | 13.02.2024)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM