BASINDAN YAZILAR
İhracatçılar Götürü Gider Hakkı İçin Yine Dava Açmak Zorunda Kalacak - MuhasebeTR

İhracatçılar Götürü Gider Hakkı İçin Yine Dava Açmak Zorunda Kalacak

İhracatta götürü gider uygulaması şeklinde ifade edilen düzenleme,28 Aralık 2023 tarih ve 32413 sayılı Resmî Gazete ’de yayınlanan 7491 sayılı Kanunun 9. Maddesi ile, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere yürürlükten kaldırıldı.

Kaldırılan binde beş götürü gider neydi?

İhracat, yurtdışında inşaat, onarma, montaj ve taşımacılık faaliyetlerinde bulunan mükellefler, bu faaliyetlerden döviz olarak elde ettikleri hasılatın binde beşini aşmamak şartıyla, yurt dışındaki bu işlerle ilgili giderlerine karşılık olmak üzere götürü olarak hesapladıkları giderleri de indirebiliyorlardı.

Neden kaldırıldı?

 Söz konusu düzenlemenin yürürlükten kaldırılması aşağıdaki ifadelerle gerekçelendirilmiştir: “Uygulamada, söz konusu düzenleme uyarınca gerçekte fiilen yapılan bir gider olmamasına rağmen, götürü olarak hesaplanan bu giderlerin kazancın tespitinde indirim konusu yapıldığı görülmekte, bu uygulama vergi matrahını aşındırmakta ve ihtilaflara neden olmaktadır.

Ayrıca OECD nezdinde de bu şekilde belgeye dayanmayan götürü gider uygulamaları eleştiri konusu yapılmaktadır. Gelinen noktada harcamaların belgelendirilmesinde sorun olmadığı da dikkate alınarak, götürü gider uygulaması yürürlükten kaldırılmaktadır.”

194 ve 197 Sayılı GVK Genel Tebliğleri

 194 no.lu genel tebliğde ihracatla ilgili fiilen yapılan ancak belgelenemeyen giderlerin indirilebileceği yönünde açıklamalar yapılmış, ancak daha sonra çıkarılan 197 no.lu genel tebliğle, bir kereye mahsus, ilk uygulama yılı olan 1995 yılı beyanında, doğrudan beyannamede ihracat gelirlerinin binde beşini diğer indirimler satırında göstererek indirim yapabilme imkânı getirilmişti.

Mali idare, sonraki yıllarda beyanname üzerinden indirimi kabul etmediği için ihtirazi kayıtla beyanda bulunan veya inceme sonucu tarhiyata muhatap olan şirketlerin açtıkları davalar şirketler lehine sonuçlanmış, bu kararlar istikrar kazanmış ve müstakar hale gelmiştir. Mali idarenin talebi ile bu kez yukarıdaki gerekçelerle bahse konu değişiklik yapılmış ve bu indirim artık yapılamaz hale getirilmiştir.

Dava açarak son kez götürü gider uygulayacak şirketler

1. Özel hesap dönemine tabi şirketlerin 2023 yılında biten dönemleri,

2.2023 yılında takvim yılı esasında faaliyette bulunan mükellefler, ister ihtirazi kayıtla beyanda bulunup dava açmak suretiyle isterse doğrudan uygulayıp, daha sonra vergi incelemesi sonucu tarhiyata muhatap olduklarında konuyu yargıya taşıyabileceklerdir.

Kıst dönem götürü gider uygulaması

 Özel hesap dönemine tabi olup , 2024 özel hesap dönemlerinin 2023 yılına isabet eden dönemlerinde elde edilen ihracat gelirleri için de kıst dönem binde beş götürü gider uygulaması yapılabileceğini düşünüyorum. Çünkü, binde beş uygulamasını yürürlükten kaldıran düzenlemede,1.1.2024 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere yürürlüğe girdiği belirtilmektedir.

Gereksiz davaların önüne geçilebilir?

Bu konuda Mali İdare bir açıklama yaparak yeni uygulama öncesi için beyanname üzerinden indirim imkanını kabul etmeli ve gereksiz yere bir de mahkeme masrafları ve avukatlık ücretleri yükü ile karşı karşıya kalmamalıdır.

(Kaynak: Zeki Gündüz / Dünya Gazetesi | 12.02.2024)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM