BASINDAN YAZILAR
Asgari Ücret Desteği Tüm Çalışanlar İçin Verilmez! - MuhasebeTR

Asgari Ücret Desteği Tüm Çalışanlar İçin Verilmez!

Sigortalı çalıştıran işverenlere 2016 yılından bu yana verilmekte olan asgari ücret desteği 2024 yılında da verilecektir.

Uygulamada, işverenlerin çalıştırdıkları sigortaların tamamından dolayı asgari ücret desteğinden yararlanılabileceği şeklinde bir algı olsa da asgari ücret desteğinden tüm çalışanlardan dolayı yararlanılması mümkün olmadığı gibi yasada yer alan şartları sağlayamayan işverenler de destekten yararlanamayacaktır.

1-Asgari ücret desteği çalışanlara bir katkı sağlar mı?

Asgari ücret desteği, sigorta primi yükünü hafifletmek ve kayıtlı istihdamı artırmak amacıyla işverenlere yönelik verilen bir destek ödemesi olduğundan çalışanlar açısından ücretlerine herhangi bir katkı sağlamamaktadır.

2-2024 yılı asgari ücret desteğinden yararlanma şartlarında diğer yıllardaki destekten yararlanma şartlarına göre bir değişiklik var mı?

2023 ve önceki yıllarda asgari ücret desteğinden yararlanılır iken destekten yararlanılan yıldan bir önceki yılda sigortalı çalıştırmış işverenler yönünden vadesi geçmiş prim ve idari para cezası borcuna bakılmadığı gibi cari ayda tahakkuk eden primlerin süresi içinde ödenme şartı da aranılmamakta idi.

2024 yılına münhasıran verilecek asgari ücret desteğinde ise bir önceki yılda sigortalı çalıştırmış işverenler de dahil olmak üzere ödeme vadesi geçmiş prim ve idari para cezasının bulunmaması ayrıca cari aya ait prim borçlarının da süresi içinde ödenmesi gerekiyor.

3- Asgari ücret desteğinden yararlanma şartları nelerdir?

  • 2023 yılında sigortalı çalıştırmış işyerleri yönünden;
  • 2024 yılının her bir ayında uzun vadeli sigorta koluna tabi bildirilen sigortalı sayısının, 2023/Ocak ila Aralık ayları arasında uzun vadeli sigorta koluna tabi en az sayıda bildirim yapılan aydaki sigortalı sayısına eşit veya üzerinde olması
  • Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin yasal süresi içinde verilmesi,
  • Ödeme vadesi geçmiş prim ve idari para cezasının bulunmaması veya taksitlendirilmiş/yapılandırılmış olması,
  • Sigorta primlerinin süresi içinde ödenmesi,
  • Kayıt dışı sigortalı istihdam edildiğine veya sahte sigortalı bildirildiğine yönelik bir tespit veya mahkeme kararının olmaması

2023 yılında sigortalı çalıştırmamış işyerleri yönünden;

  • Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin yasal süresi içinde verilmesi,
  • Ödeme vadesi geçmiş prim ve idari para cezasının bulunmaması veya taksitlendirilmiş/yapılandırılmış olması,
  • Sigorta primlerinin süresi içinde ödenmesi,
  • Kayıt dışı sigortalı istihdam edildiğine veya sahte sigortalı bildirildiğine yönelik bir tespit veya mahkeme kararının olmaması

Şartları aranılmaktadır.

4- Asgari ücret desteğinden hangi sigortalılardan dolayı yararlanılamaz?

Sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar ile uzun vadeli sigorta koluna tabi olmayan diğer çalışanlardan dolayı asgari ücret desteğinden yararlanılamaz.

5- Yararlanılacak asgari ücret desteği nasıl hesaplanır?

Destekten yararlanma şartlarını sağlamış işverenlere her ay için “asgari ücret desteğine esas gün sayısı X 23,33 TL” formülü üzerinden hesaplanacak tutar üzerinden asgari ücret desteği hesaplanır. Ay içindeki prim gün sayısının 30 olması halinde bir sigortalı için aylık yararlanılacak tutar 30 X 23,33 = 699,90 TL olacaktır.

6- Asgari ücret desteğine esas gün sayısının hesabı nasıl yapılır?

Asgari ücret desteğine esas gün sayısı;

- 2023 yılında sigortalı çalıştırılmış işyerlerinde 2024 yılının her bir ayına karşılık gelen 2023 yılının aynı ayında, uzun vadeli sigortalı koluna tabi çalışanlardan prime esas kazancı 671,00 TL veya altında olan sigortalıların prim gün sayısı aşılmamak kaydıyla, 2024 yılında uzun vadeli sigorta koluna tabi sigortalıların prim gün sayısı dikkate alınarak,

-2023 yılında sigortalı çalıştırılmamış işyerlerinde 2024 yılının her bir ayında uzun vadeli sigorta kollarına tabi bildirilen sigortalıların prim gün sayıları dikkate alınarak

Hesaplanmaktadır.

Diğer taraftan, 2023 yılında sigortalı çalıştırılmış işyerleri için belirlenmiş olan 671,00 TL tutarındaki prime esas kazanç sınırı;

-Toplu iş sözleşmesi hükümleri uygulanan işyerlerine münhasıran 1.341,00 TL olarak

-Linyit ve Taşkömürü çıkarılan işyerlerinde yer altında çalışan sigortalılar için 1.789,00 TL’nin 1,5 katı

olarak

Uygulanacaktır.

7- Asgari ücret desteğinden yararlanmak için başvuru yapılacak mı?

Destek, işverenlerin başvuruda bulunmalarına gerek olmaksızın SGK sistemi tarafından otomatik verildiğinden destekten yararlanmak için başvuruda bulunulması söz konusu değildir.

8- Destek tutarı nasıl ödenecek?

Hak kazanılan destek tutarı nakit ödenmeyip, bir sonraki ayın prim borcuna mahsup edilecektir.

9- Sigortalıların prime esas kazancının eksik bildirilmesi hangi durumda destekten yararlanılmasına engel teşkil eder?

2024 yılında sigortalıların prime esas kazancının asgari ücretin 1/10’undan fazla bir tutarda (2.000,25 TL’nin üzerinde) eksik bildirildiğinin tespiti halinde 2024 yılında yararlanılmış asgari ücret desteklerinin tamamı gecikme zammıyla birlikte işverenlerden geri alınacaktır.

Eksik bildirilen tutarın her bir ay için 2.000,25 TL’nin altında olması ve SGK tarafından yapılan yazılı bildirim üzerine 15 günlük süre içinde ek nitelikteki MUHSGK’nın Kuruma verilmesi halinde ise destekten usulüne uygun yararlanılmış sayılacaktır.

(Kaynak: Eyüp Sabri Demirci / Karar.com | 09.02.2024)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM