BASINDAN YAZILAR
2024 yılı ve bazı notlar - MuhasebeTR

2024 yılı ve bazı notlar

Yılbaşı ile birlikte pek çok şey zamlandı. Zaten bendeniz de bu güne kadar yılbaşında her hangi bir şeyin bedelinin düştüğünü hiç görmedim ve bu gidişle de her halde görmeyeceğim. Vergi kanunlarında yer alan had, sınır, istisna, oran ve tarifeler de değişti. Ben de bu değişikliklerden önemli olanlarını aşağıya listele olarak dökeyim dedim.

Gelir vergisinde 2024

- Evde imal ettikleri ürünleri internet veya elektronik ortamlarda satanlarda hasılat sınırı 2024 yılında 1.100.000 TL olarak uygulanacak (Bu tutar aşılırsa 2025’de gerçek usule geçilmesi gerekecek)

- Genç girişimcilerin 2024 yılında elde edecekleri kazançların 230.000 Lirası vergiden istisna olacak

- Telif kazançlarını elde edenler ve Sosyal içerik üreticiliği ile mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliği kazançlarını elde edenlerin kazançları 3.000.000 lirayı aşmadıkça vergiden istisna olacak

 

- Mesken kira gelirlerinde uygulanmakta olan istisna tutarı 2024 kira gelirleri için 33.000 TL olarak uygulanacak

- Ücretlilere verilecek yemek bedeli ödemelerinde uygulanacak istisna tutarı 1Ocak’tan itibaren günlük 170 TL olarak dikkate alınacak

- İşverenlerce ücretlilerin iş yerine gidip gelmeleri için sağlanan istisna tutarları 88 TL olarak dikkate alınacak

- 2024 yılında elde edilecek değer artış kazançlarının 87.000 TL’si vergiden istisna olacak

- 2024 yılında elde edilecek arızi kazançların ise 200.000 TL’si vergiden istisna olacak

- 1.1.2024 tarihinden sonra verilecek gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde yararlanılabilinecek azami uyumlu mükellef indirimi tutarı 6.900.000 TL olacak

-  (Binek otoları ile ilgili gider ve amortisman sınırları biraz geniş anlatımı gerektirdiğinden gelecek yazımda)

Vergi usulünde 2024

-  2024 yılında fatura kullanma zorunluluğu 6.900 TL olarak uygulanacak

- Alınan demirbaşların bedellerinin amortismana tabi tutulmayarak doğrudan gider yazılabileceği azami tutar 6.900TL

-  Dava veya icra işlemlerine gerek olmaksızın protesto veya yazı ile istemde bulunulmasına dayanılarak şüpheli alacak karşılığı yapılabilecek azami tutar 14.000 TL

- Tarhiyat öncesi veya tarhiyat sonrası uzlaşmaya 23.000 TL’yi aşan usulsüzlük veya özel usulsüzlük cezaları konu edilebilecek (Dolayısıyla bu tutarı aşmayan usulsüzlük veya özel usulsüzlük cezalarında indirim oranı %50 fazla uygulanacak)

(E)’nin vergisi-ek açıklama

Eczacılar tarafından kullanılmakta olan (E) logolu ışıklı levhaların ilan ve reklam vergisi karşısındaki durumunu geçtiğimiz günlerde bir yazıma konu etmiştim. Yazımda Danıştay’ın, Bölge İdare Mahkemesi Kararları Arasındaki Aykırılığın Giderilmesi Hakkında Kararı (E.2021/8 K.2022/1 T.19.1.2022) ile “E” Levhaların ilan ve reklam vergisine tabi olduğuna karar verdiğinden söz etmiştim. Ancak bir dostumun uyarısı ile kararı tekrar tetkik ettiğimde kararın “E” levhalar dışındaki, eczacıyı veya eczaneyi tanıtan levhalarla ilgili olduğunu fark ettim. Kararda, "E" logolu levhalar yönünden aykırılığın giderilmesi isteminin şartları oluşmadığından “E” levhalarla ilgili bir karar oluşturulmamış. Bu nedenle Danıştay’ın konuya ilişkin bir kararının -en azından bildiğim kadarı ile- olmadığını belirteyim.  Öte yandan anılan kararda, Ankara ve İstanbul Bölge İdare Mahkemeleri Vergi Dava Daireleri’nin “E” logolu levhalar için tarh edilen ilan ve reklâm vergisinin iptali yönünde kararlar verdiği de vurgulanıyor. İleride bir yanlış anlaşılmaya yol açmamak için bu açıklamayı yapayım dedim.

Ancak netice ne olursa olsun burada, kamu yararına çalışan mesleklerde işyerini veya meslek mensubunu belirten ve belirlenecek bilgileri belli ölçüleri aşmayacak şekilde ihtiva eden levhaların vergi dışı olması gerektiğine dair bir yoruma veya yasa düzenlemesine ihtiyaç olduğu görüşündeyim.

(Kaynak: Bumin Doğrusöz / ekonomim.com | 04.01.2024)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM