BASINDAN YAZILAR
Genç ve Kadın İstihdam Teşvikinin Devamı Bekleniyor - MuhasebeTR

Genç ve Kadın İstihdam Teşvikinin Devamı Bekleniyor

Kadın ve genç işçi istihdamını öngören teşvikten faydalanma süresi, 31 Aralık 2023 tarihinde sona eriyor. İşverenler, son derece cazip olan bu teşvikin süresinin uzatılmasını bekliyor.

SGK aracılığıyla işverenlere yönelik halen 20’yi aşkın teşvik ve destek uygulanıyor. İşverenlere yapılan teşvik ödemeleri, 2020 yılında 45.8 milyar TL, 2021 yılında 66 milyar TL, 2022 yılında ise 109 milyar TL’yi aştı. Bu destek ve teşvikler, İşsizlik Sigortası Fonu veya Hazine’den karşılanıyor. İstihdam teşviklerinin birçok amacı bulunuyor. Özellikle kayıtlı istihdamın artırılması ve işsizliğin önlenmesi başta olmak üzere bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik yatırımların özendirilmesi, engelli, kadın ve gençlerin istihdamının kolaylaştırılması gibi fonksiyonlar öngörülüyor.

Söz konusu teşviklerden, işverenler için son derece cazip olan kadın ve genç işçi istihdamını öngören teşvikten faydalanma süresi, bu yıl sonunda bitiyor. Hal böyle olunca çok sayıda okurumuz bu teşvikin süresinin uzatılıp uzatılmayacağını merak edip gündeme getirmemizi talep ediyor.

OVP VE KALKINMA PLANI HEDEFLERİ

Önümüzdeki 3 yılda ekonomik hayatımızı şekillendirecek olan Orta Vadeli Program (OVP) ile 2024-2028 dönemine ilişkin 12. Kalkınma Planı’na bakıldığında, halen uygulanan çok sayıda teşvik ve desteğin etki analizinin yapılması öngörülüyor.

Böylece kafa karışıklığına yol açan çok sayıdaki teşvik/desteğin uygulamasına neşter atılacak. Nihayetinde bunlardan etkin olmayanların sonlandırılması, uygulanmaya devam edilecek olanların ise daha sade ve etkin bir yapıya kavuşturulması planlanıyor.

Gerek OVP gerekse 12. Kalkınma Planı’nda özellikle kadın, genç ve engellilere yönelik teşviklerin ağırlıklarının daha da artırılarak devam ettirilmesi hedefleniyor. 

Bu bağlamda genç ve kadın istihdamını amaçlayan teşvik süresinin hükümet tarafından uzatılarak devam ettirilmesinin güç ihtimal olmakla birlikte yine de başta sanayi ve ticaret odaları ile diğer işveren kuruluşlarının bu yönde hükümetten talepte bulunmaları, mezkur teşvikin devamının sağlanmasını garanti altına alacaktır. 

TAVANDAN FAYDALANMAK MÜMKÜN

İlk defa çalışmaya başlayacak tecrübesiz gençlerin ve kadınların istihdamını artırmak için uygulamaya konan bu teşvikin süresi uzatılmazsa, 31 Aralık 2023 tarihinde sona erecek.

İşsiz olan kişileri istihdam eden özel sektör işverenlerin prime esas kazanç üst sınırına kadarki sosyal güvenlik primi işveren paylarının, 2023 Temmuz-Aralık dönemi için 2.749,97 ila 20.624,79 TL’si İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanıyor. Bu bağlamda özellikle yüksek ücretli işçilere yapılan tüm ödemelerin SGK prim tavanına kadar olan kısmı için bu teşvikten faydalanmanın mümkün olması, mezkur teşviki son derece cazip kılıyor. Zira diğer teşvik ve desteklerin çoğunda sadece asgari ücrete kadar olan kısım kapsamda yer alıyor. 2022 yılı itibarıyla bu teşvik nedeniyle işverenlere 2.2 milyar TL ödeme gerçekleştirildi. Ödemeler işverenlerin SGK’ya ödeyeceği primlere mahsuben yapılıyor.

YARARLANMA ŞARTLARI

İşe alınan sigortalının 18 yaşından büyük olması,  işe alındığı tarihten önceki 6 (altı) aylık dönemde SGK’ya verilmiş olan muhtasar prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı olmaması, fiilen o işyerinde çalışması gerekiyor. İşyeri yönünden ise sadece özel sektör işverenleri faydalanabiliyor. Gerekli diğer şartlar ise şunlar:

* Sigortalının, ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması, 

* Yasal ödeme süresi geçmiş prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ile gecikme zammı borcunun bulunmaması, 

* Aylık prim ve hizmet belgelerinin / muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin yasal süresi içinde SGK’ya verilmesi,

* Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi.

İŞKUR’A KAYITLI OLANA 6 AY İLAVE SÜRE

* 18 yaş ve üzeri kadınları istihdam eden işverenlere 24 ila 54 ay,

* 18-29 yaş arası erkekleri istihdam eden işverenlere 24 ila 54 ay,

* 29 yaş ve üzeri erkekleri istihdam eden işverenlere 6 ila 30 ay,

* Çalışmakta iken; 1 Mart 2011 tarihinden sonra mesleki yeterlilik belgesi alanlar, mesleki ve teknik eğitimi tamamlayanlar veya işgücü yetiştirme kurslarını bitirenleri istihdam eden işverenlere 12 ay süreyle destek sağlanıyor. 

İŞKUR’a kayıtlı olmayı teşvik etmek amacıyla kişinin İŞKUR’a kayıtlı olması durumunda destek süresine 6 ay eklenilmesi yönünde hüküm getirildi.

(Kaynak: İsa Karakaş / İstanbul Ticaret Gazetesi | 18.12.2023)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM