BASINDAN YAZILAR
2009 bütçesinde vergi indirimi yok - MuhasebeTR

2009 bütçesinde vergi indirimi yok

Dünya piyasalarını sarsan küresel krizin önümüzdeki yıl için hazırlanan bütçeye de yansımaları olacak. Yaşanan dalgalanma dikkate alınarak 2009 bütçesinde büyüme hızı yüzde 4,5'tan 4'e çekildi.
 
 

Bütçe dengelerinin gözetildiği hassas süreçte en önemli gelir kalemi olan vergide herhangi bir indirim düşünülmüyor. 2009 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Tasarısı, yarın akşam TBMM Başkanlığı'na sunuluyor. Maliye Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı ve Hazine Müsteşarlığı bürokratları, bütçeye son şeklini veriyor. Bütçede, temel büyüklüklerin belirlenmesi sırasında orta vadeli programın yanı sıra küresel krizle birlikte ortaya çıkan gelişmeler de dikkate alındı. Bu çerçevede, orta vadeli programda yaklaşık 259 milyar TL olarak öngörülen 2009 bütçe büyüklüğünün 261,5 milyar TL civarında tutulması bekleniyor. Bütçe gelirlerinin de 247-248 milyar TL dolayında olacağı 2009'da, bütçenin 15-16 milyar TL açık vereceği tahmin ediliyor. Faiz dışı fazlanın ise yüzde 2,7'si merkezi yönetim bütçesine ait olmak üzere yüzde 3'te tutulması planlanıyor. Bütçe harcamalarında IMF'nin daha önce gündeme getirdiği gelir performansına bağlı harcama modeline bağlı kalınacak. Bu çerçevede, yıl içinde hedeflenen vergi gelirlerine ulaşılması oranında ödenekler serbest bırakılacak. Bu arada önümüzdeki yıl, bütçede 201-202 milyar TL vergi toplanması öngörüldü. Ekonomi bürokratları, küresel krizin olumsuz etkilerinin devam edeceği 2009 yılında mali disipline sıkı sıkıya bağlı kalınacağını belirtiyor. Bürokratlar, bütçe dengeleri açısından önümüzdeki yıl bir vergi indiriminin de beklenmemesi gerektiğine dikkati çekiyor. Ekonomi kurmayları, özelleştirme gelirlerinin de küresel krizden etkilenebileceğine işaret ediyor. Bütçe çalışmalarında, ekonomi yönetimini en fazla büyüme hızı uğraştırdı. 4 ay önce yayımlanan orta vadeli programda 2009 yılının büyüme hedefi yüzde 5 olarak yer almıştı. Ancak bu yılın ikinci 3 aylık döneminde büyüme hızının yüzde 1,9'a gerilemesi, 6 aylık büyüme rakamının yüzde 4,2 olarak gerçekleşmesi, diğer yandan da giderek yayılan küresel finansal kriz, 2009 yılı büyüme hedefinin de revize edilmesi sonucunu doğurdu. Önümüzdeki yılın bütçesinde yüzde 4'lük büyüme oranı esas alındı. Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın da yeni yılda 1 trilyon 112 milyar TL olacağı hesaplandı.

Programda, yeni yılda ihracatın 149,2 milyar dolar, ithalatın 234,6 milyar dolar, turizm gelirlerinin de 21,4 milyar dolar olacağı tahmin edilmişti. Dış Ticaret Müsteşarlığı, DPT'ye ihracatın 2009 yılında 146-147 milyar dolar seviyesinde gerçekleşebileceği, ithalatın ise 2008 yılı rakamını yüzde 10 aşabileceği şeklinde görüş bildirdi. Ancak DPT, ithalat ve ihracat rakamlarında orta vadeli programa bağlı kalınmasını istedi. Orta vadeli programda, cari işlemler dengesinin de 52,4 milyar dolar açık vereceği hesaplanmış, cari işlem açığının GSYH'ye oranı da yüzde 6,8 olarak verilmişti.

(Zaman Gazetesi | 16.10.2008)

GÜNDEM