BASINDAN YAZILAR
Hani 18 yaşından küçüklere parasız bakılacaktı / Ali Tezel - MuhasebeTR

Hani 18 yaşından küçüklere parasız bakılacaktı / Ali Tezel

 

 

Genel Sağlık Sigortası (GSS) uygulaması 1 Ekim 2008 günü başladı. Artık ülkemizde milletvekilleri hariç herkes GSS’li olmak zorunda. 5510 sayılı SS ve GSS Kanunu gereğince de aşağıda sıralayacağım kişiler herhangi bir GSS primi ödemeden, hastanelerde bu kişiler için SGK’dan provizyon almadan sağlık hizmeti vereceklerdi.

1-Kimler parasız yararlanacaktı?

5510 sayılı Kanun ile SUT (Sağlık Uygulama Tebliği) gereğince 18 yaşını doldurmamış çocukların yanında, sağlık yardımları, yeterli prim ödeme gün sayısı olmaksızın SGK tarafından karşılanacak olanlar;

1-İş kazasına veya meslek hastalığına uğrayan kişiler,

2-Tıbben başkasının bakımına muhtaç kişiler,

3- Sağlık Bakanlığı’nca duyurulan “Bildirimi Zorunlu Bulaşıcı Hastalıklar Listesi” nde yer alan hastalık tespit edilen kişiler,

4- Acil haller nedeniyle müracaat eden kişiler,

5-Koruyucu sağlık hizmetleri sunulacak kişiler,

6-Gebeliğin başladığı tarihten itibaren doğumdan sonraki ilk sekiz haftalık, çoğul gebelik halinde ise ilk on haftalık süreye kadar olan gebelik ve analık haliyle ilgili rahatsızlık ve özürlülük hallerinde sağlık hizmeti sağlanan kadınlardır. Yani, bu sayılan kişiler hastaneye gittiklerinde ceplerinden, tek kuruş ödememeleri gereken kişilerdir.

2- Devlet hastaneleri Başbakan’ı dinlemiyor

AslInda GSS’nin parlatılan hatta Sayın Başbakanımızın de hemen her fırsatta dile getirdiği bir durum var, 18 yaşından küçükler sorgusuz sualsiz tüm hastanelerden sağlık hizmeti alacaklar.

Peki gerçekleşti mi, gerçekleşiyor mu? Durumu görmek için geçen hafta birkaç kez Haydarpaşa Numune Hastanesi’ne gittim, ilk gittiğimde biraz bekleyince küçük bir çocuk getirdiler, oyun oynarken düşmüş ve kafasını yerdeki bir keserin keskin kısmı çarpmış. Kanayan kafasına dikiş atılacak yani. Çocuk daha 5 yaşında, kafasından kanlar akıyor, ağlaması da cabası ama önce Sosyal Güvencesi var mı diye sordular... Yanındaki (belki de babası) hani 18 yaşından küçüklere sorgusuz sualsiz tedavi yapılacaktı diyecek oldu ama konuşturmadılar bile git önce muayene parası yatır dediler, yatırdı beş dakika sonra geldi, röntgen çekilecekmiş önce para demişler yine parasını yatırdı ve sonunda 80 YTL’ye yakın ödeme ile hastaneden ayrıldı.

Ayrılırken canı yanmış birisi gibi hem bağırıyor hem soruyordu, “18 yaşına kadar herkes her ne olursa olsun sosyal güvence altına alınmadı mı? Neden para alıyorsunuz...”. Daha sonra gittiğim her gün 18 yaşından küçüklere bedava bakılmadı.

Oradan, Ümraniye Eğitim Hastanesi’ne gittim, aynı manzaralar orada da vardı yani 18 yaşından küçükler, sorgusuz sualsiz tedavi edilecekler lafına devletin hastaneleri uymuyor.

3- Özel hastaneler de ücretsiz bakmıyor

Devlet hastaneleri uymuyor da özel hastaneler uyuyor mu? Ben bir haftadır her fırsatta özel hastanelere de gidip bankoların yanında oturuyor veya duruyorum, yukarıda listeye durumu uyan ama para ödemeden çıkanlara rastlamadım. Yani, ister 18 yaşından küçük olsun, ister acil durum olsun, ister bulaşıcı hastalık olsun, isterse de hamilelik muayeneleri olsun hepsi için özel hastaneler vezneye uğratmadan, parasını tahsil etmeden işlem yapmıyorlar.

4- 18 yaşından küçüklerin ilacı ne olacak?

18 yaşını doldurmamış çocuklarımız (Çocuk Esirgeme Kurumu’nun baktıkları dahil) her hal ve şartta 5510 sayılı Kanun’un 60 ve devamı maddeleri gereğince ana-babaları ister sağlık primini ödesin, ister ödemesin hastanelere gittiklerinde bedava muayene-tedavi olacaklar. Kanun da bu yazıyor uyan devlet hastanesi bile yok ama yakında hastaneler uymaya başlar tabi ceza yemeye başlarlarsa.

Ancak, 18 yaşından küçük de olsa bir kişi hastaneye gittiğinde doktor ilaç yazıp eczaneye gönderecek, işte burada sorun başlıyor çünkü, eczaneye giden çocuktan eczacı önce,

 

 

 • Devlet hastanesine gitmişse, 3 YTL,
   
 • Eğitim ve araştırma hastanelerine gitmişse, 4 YTL,
   
 • Üniversite hastanelerine gitmişse, 6 YTL,
   
 • Özel sağlık kurum ve kuruluşlarına gitmişse 10 YTL, para tahsil edecek.

  Yetmeyecek ardından verdiği/vereceği ilaçların yüzde 20 katkı payını isteyecek, istenilen bu muayene paraları ile ilaçların katkı payını vermeyenlere ise ilaçları vermeyecektir.
   


  5458 yapılandırılması bozulmuş olan borçlulardan talep var

  Ali Bey, SSK’ya yaklaşık 120 bin YTL borcum vardı ve 2006 yılında 5458 sayılı Kanun gereğince yapılandırdım (taksitlendirdim) ve tam 18 taksit ödedim. Bu arada epey zorlandığım anlarda ödemediğim zamanlarda oldu. Konuyu gidip Pendik SSK’ya sordum, üç ay üst üste ödemezseniz yapılandırmanız iptal olur dediler. Ben de 2 ay ödeyip bir ay ara verdim sonra 2 ay ödemediğim yine ertesinde bir ay ödedim. Sıkıntılarımı atıp ödemediklerimi de ödeyeyim dediğim anda beni şok eden cevabı verdiler. Yapılandırmanız iptal oldu dediler. Ben 3 ay üst üste ödememezlik yapmadım deyince de, 5458 sayılı Kanun gereğince bir takvim yılı içinde 3’ten fazla yani 4 kere ödemeyenlerin iptal olur dediler. Bu konuyu araştırınca benim gibi binlerce kişinin olduğunu gördüm. Şimdi sizin aracılığınızla TBMM’ye, SGK’ya, Çalışma Bakanlığı’na seslenmek istiyorum. Yanlış bilgilendirilen, dürüst olup borcu ödemek isteyenlere, hem de bu kriz döneminde yapılandırılması bozulmuş veya bozulacak olanlara bir hak daha tanısınlar.

  Bizler devlete borcunu ödemek isteyen ama hasbelkader zor duruma düşmüş dürüst ve borcuna sadık işverenleriz bu hakkı yani borcumuz ödeyip, başımız dik ortalığa çıkma hakkını bizden esirgemesinler.

(Kaynak: Akşam Gazetesi | 14.10.2008)

GÜNDEM