BASINDAN YAZILAR
Vergide Dünya Halleri -12 - MuhasebeTR

Vergide Dünya Halleri -12

En son söylene söylene de olsa Enflasyon Muhasebesi tebliğ taslağı nihayet yayımlandı GİB sayfasına konuldu.

1.Enflasyon Düzeltmesine İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Taslağı Hazırlandı

213 sayılı Vergi Usul Kanunun mükerrer 298 inci maddesinin (A) fıkrası ve geçici 33 üncü maddesi gereğince 2023 hesap dönemi sonu ve izleyen hesap dönemlerine ilişkin olarak enflasyon düzeltmesine tabi tutulacak mali tabloların ve düzeltme işlemlerinin usul ve esaslarının belirlenmesine yönelik Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği taslağı hazırlanmıştır.

Söz konusu taslağın geliştirilmesi ve yayımlanmaya hazır hale getirilmesi için Başkanlığımızca çalışmalar devam etmekte olup; mevcut taslakta yer alan konuların geliştirilmesi, değiştirilmesi veya katkıda bulunulması ile ilgili görüş ve önerilerinizi 3/11/2023 Cuma günü sonuna kadar “VUK2@gelirler.gov.tr” e-posta adresine iletebilirsiniz.

2.Venedik’i günübirlik ziyaret etmek isteyenler artık giriş ücreti ödemek zorunda…

Deneme süresi için giriş ücreti 5 Euro belirlendi.

Belediye meclisi, aşırı yoğunluğa karşı elbet bu önlemi aldı.

Rezervasyon sistemi 2024 yılında ilkbahar ve yaz hafta sonlarında 30 günlük bir deneme ile başlatılacak.

Bazı günübirlik ziyaretçiler giriş ücreti ödemekten muaf tutulacak, ancak yine de rezervasyon yaptırmaları gerekecek. Bunlar arasında Veneto bölgesi sakinleri, öğrenciler ve şehirdeki aile üyelerini ziyaret edenler yer alıyor.

Tarihi Venedik kentini ziyaret etmeyi planlayan bütün gezginler ziyaretlerini kaydettirmek zorunda, ancak gece konaklayanların giriş ücreti ödemesi gerekmiyor.

3.Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

Teklifle, konutların gerçek ve tüzel kişilere turizm amaçlı kiralanmasına ilişkin usul ve esaslar belirleniyor. Düzenleme, konutların turizm amaçlı kiralanmasına ilişkin genel esaslara, izin belgesi düzenlenmesine, idari yaptırımlara ve turizm amaçlı kiralanan konutların tabi olacağı mevzuata ilişkin hükümleri kapsıyor.

Tek seferde 100 günden fazla süreli yapılan kiralamalar ise teklifin kapsamı dışında tutuluyor. Konutların turizm amaçlı kiralanabilmesi için turizm amaçlı kiralama sözleşmesi yapılmadan önce izin belgesi alınması gerekecek. Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığınca nitelikleri belirlenen plaket, turizm amaçlı kiralama yapılan konutun girişine asılacak.

İzin belgesi başvurularında, turizm amaçlı kiralama faaliyeti yürütülmesinin uygun görüldüğüne ilişkin izin belgesine konu bağımsız bölümün bulunduğu binanın tüm kat malikleri tarafından oy birliğiyle alınan kararın ibrazı zorunlu olacak. Birden fazla bağımsız bölüm içeren binalardan oluşan konut sitelerinde sadece turizm amaçlı kiralama yapılan konutun bulunduğu bina için bu fıkra hükümleri aranacak, izin belgesi örneği site yönetimine iletilecek.

İdari para cezaları

Teklifle, izinsiz kiralama faaliyeti yapanlara ve izin belgesi sahiplerine yönelik idari yaptırımlar da belirlendi. Buna göre, izin belgesi bulunmaksızın turizm amaçlı kiralanan konutları kiraya verenlere, kiralama yapılan her bir konut için 100 bin lira idari para cezası uygulanacak ve izin belgesi alarak faaliyette bulunabilmesi için 15 gün süre verilecek. Bu süre sonunda izin belgesi alınmaksızın turizm amaçlı kiralama faaliyetine devam edenlere 500 bin lira idari para cezası uygulanacak ve izin belgesi alarak faaliyette bulunabilmesi için bir kez daha 15 günlük zaman tanınacak. İzin belgesi sahibinden kiraladığı turizm amaçlı konutu kendi nam ve hesabına üçüncü kişilere kiraya verenler hakkında her bir sözleşme için 100 bin lira idari para cezası uygulanacak.

4.Uluslararası Para Fonu’na (IMF) göre ondan fazla ülke karbon vergisi uyguluyor…

Afrikalı liderlerden iklim değişikliğine karşı küresel vergi talebi.

Araştırmacılara göre, iklim değişikliğinin en kötü etkilerinden bazılarına maruz kalmasına rağmen Afrika, başa çıkmak için ihtiyaç duyduğu yıllık yaklaşık 300 milyar dolarlık finansmanın yalnızca yüzde 12’sini alıyor.

Afrika ülkelerinin kasım ayındaki COP28 zirvesinde müzakere pozisyonlarının temelini oluşturacak sonuç bildirgesinde çevreyi kirleten büyük şirketlerin ve küresel finans kuruluşlarının yoksul ülkelere yardım etmek için daha fazla kaynak ayırması ve uygun oranlarda borçlanmalarını kolaylaştırmaları talebi ağırlık kazandı.

SKDM Tüzüğü 1 Ekim 2023 tarihinde raporlama yükümlülüğü ile sınırlı olarak uygulamaya girecektir. Bu kapsamda, 1 Ekim 2023-31 Aralık 2025 tarihleri arasında, mali yükümlülük doğmayacak bir geçiş dönemi söz konusu olacaktır.

Geçiş dönemi, uygulama esaslarının oturtulması, veri toplanması ve uygulamanın iyileştirilmesine yönelik aksayan noktaların tespit edilmesi gibi amaçlara hizmet edecek, bu dönemdeki deneyim çerçevesinde gerekli iyileştirmeler ve ikincil mevzuat düzenlemeleri gerçekleştirilecektir.

1 Ocak 2026 Sonrasındaki Uygulama Dönemi

Yukarıda da belirtildiği üzere, 2025 sonuna kadar olan geçiş döneminde, ithal edilen ürünlere gömülü emisyonlar (embedded emissions) için herhangi bir ücretlendirme yapılmayacak; mali yükümlülüklerin devreye girdiği asıl uygulama dönemi 1 Ocak 2026 itibariyle başlayacaktır.

SKDM’nin uygulanmasına yönelik belirli unsurlar Komisyon tarafından kurulup idare edilecek merkezi sistemler üzerinden gerçekleştirilecekken (SKDM raporlamaları, bildirimleri, SKDM sertifikalarının satın alınması ve teslimi, vb.); SKDM yükümlüsünün yetkilendirilmesi, SKDM bildirimlerinin gözden geçirilmesi, SKDM sertifikalarının satılması ve geri alınması, mevzuata uyumsuz uygulamaların incelenmesi ve cezai müeyyidelerin uygulanması gibi belirli hususlar ise üye ülke yetkili otoritelerinin görev alanına girmektedir.

5.Almanya’nın koalisyon hükümeti, ekonomiyi canlandırmak amacıyla 7 milyar euroluk bir kurumlar vergisi indirimi paketi üzerinde anlaşmaya vardı.

Dört yıllığına kabul edilen indirim paketi, ilk yılında federal hükümet için 2,6 milyar euro, eyaletler için 2,5 milyar euro ve belediyeler için 1,9 milyar euro vergi geliri açığına neden olacak.

Şansölye Olaf Scholz, ekonomik durgunluğu azaltmaya yönelik vergi teşvik paketinin öncelikle küçük ve orta ölçekli işletmeleri hedeflediğini, özellikle de hızlandırılmış amortisman ve yatırım primleri şeklinde olacağını ifade etti.

6.Toplanan verginin yüzde 10’u motorlu taşıtlar ÖTV’sinden, bu oran dört yıl önce yüzde 2 civarındaydı.

Motorlu taşıtlar Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) geliri rekora doğru ilerliyor. 2000 yılından bu yana bir yılda tahsil edilen en yüksek vergi miktarı 2022’de 10,1 milyar dolar olmuştu. 2023’ün ilk yedi ayında tahsil edilen vergi 9,8 milyar doları bulacak.

7.Doğu Afrika’nın en gelişmiş ülkesi Kenya’da geçen temmuz ayında artan hayat pahalılığı ve vergi zamlarına karşı üç günlük protestolar yapılmıştı.

Hükümet akaryakıt ve konutlara getirilen ek vergilerden elde edilecek 1,4 milyar dolarlık kaynağın borç geri ödemelerinde ve istihdam yaratacak alanlarda kullanılacağını açıklamıştı.

8.Yılın başına ait eski bir haber; Birleşik Arap Emirlikleri, alkol satışlarına uygulanan yüzde 30’luk vergiyi kaldırdı

Dubai ekonomisi Covid-19 salgını sonrası hızla toparlandı ve GSYH 2022’nin ilk dokuz ayında yıllık yüzde 4,6 büyüdü.

Turizm, emirliğin ekonominin önemli bir ayağını oluşturuyor ve resmi verilere göre 2022’nin ilk yarısında turist sayısı 2021’in aynı dönemine kıyasla yüzde 180’den fazla artış kaydetti.

Birçok Körfez ülkesi, petrol dışı gelirlerini artırmak için artan oranda vergilendirme yöntemine yöneliyor ve KDV uyguluyor.

Yerel medya da değişikliğin bir yıllık deneme süresi için pazar günü yürürlüğe girdiğini aktardı.

9.Avrupa Birliği (AB) mahkemesi, Belçika’nın çok uluslu şirketlere sağladığı vergi muafiyetlerinin hukuka aykırı olduğuna hükmetti.

Belçika’da 2005 yılında başlayan ve çok uluslu şirketlerin faydalanabildiği vergi muafiyeti sistemi, 2016 yılında AB Komisyonu tarafından yasa dışı bulunmuştu.

10.AB ülkeleri arasında farklılık gösteren stopaj vergisi prosedürleri standart hale getirilecek. Üye ülkeler, iki stopaj vergi sistemi arasında tercihte bulunacak.

“Kaynağında indirim” prosedürü kapsamında, temettü veya faizin ödenmesi sırasında uygulanan vergi oranı, doğrudan çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması hükümlerindeki kurallara tabi olacak. Bu çerçevede hisse senetlerine temettü ödendiği anda uygun stopaj oranı kesilecek.

Diğer seçenek olan “hızlı iade” prosedürü kapsamında, ilk ödeme, temettü veya faizin ödendiği üye ülkedeki stopaj vergisi oranı dikkate alınarak yapılacak. Fazla ödenen vergiler 50 gün içinde edilecek.

Yeni stopaj vergisi sistemi, adil vergilendirmeyi teşvik edecek, vergi kaçakçılığıyla mücadeleyi güçlendirecek ve AB ülkelerine yatırımı destekleyecek.

Yeni kuralların üye ülkelerin onayının ardından 2027 yılı başında yürürlüğe girmesi bekleniyor.

11.AB ile 16. Fasıl Vergilendirme başlığı kapsamında;

Fasıl kapsamında, doğrudan vergilerin yakınlaştırılması (gelir ve kurumlar vergisi), dolaylı vergilerin uyumlaştırılması (katma değer vergisi, özel tüketim vergisi), vergisel konularda idari yardımlaşma ile idari kapasite ve bilgi işlem altyapısı konuları bulunmaktadır.

12.Almanya’da belediyeler geçen yıl köpek vergisinden rekor gelir elde etti.

Almanya’da belediyelerin köpek vergisi gelirleri, 2022’de yüzde 3,3 artışla 414 milyon avroya ulaşarak rekor kırdı.

Almanya’da köpek vergisi, her yıl ödeniyor. Ülkede vergi beyannamesi vermeyen veya vergi ödemeyen köpek sahipleri cezalandırılabiliyor.

Almanya’da enflasyon geçen yıl yüzde 6,9 olarak kayıtlara geçerken, ülkede evcil hayvan sahipleri, Ağustos 2023’te köpek ve kedi maması için bir yıl öncesine göre ortalama yüzde 15,9 daha fazla ödemek zorunda kaldı. Veteriner hizmetleri de geçen yıla göre yüzde 27,2 arttı.

(Kaynak: Abbas Coşar / Bodrum Gündem | 19.10.2023)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM