BASINDAN YAZILAR
Gelir İdaresi Başkanlığı'nca Dijital Vergi Dairesi Uygulamaya Açıldı - MuhasebeTR

Gelir İdaresi Başkanlığı'nca Dijital Vergi Dairesi Uygulamaya Açıldı

Gelir İdaresi Başkanlığınca, Vergi Usul Kanununun 4 üncü, 107/A ve 7mükerrer 257 nci maddeleri hükümlerince verilen yetkilere dayanılarak hazırlanan ve 07/10/2023 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 552) ile düzenlemeleri açıklanan “Dijital Vergi Dairesi” 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren uygulamaya açılmıştır.

Anılan “Dijital Vergi Dairesi” uygulamasıyla;

► Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından elektronik ortamda sunulan hizmetlerin tek çatı altında birleştirilerek kişilerin tüm uygulamalara kolay, hızlı ve güvenli bir şekilde erişim sağlaması,

► beyanname, bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer belgelerin elektronik ortamda verilebilmesi ve bu belgelere ilişkin yapılan işlemlerin sonuçlarının ilgililerine elektronik ortamda sunulması ile

► mükelleflerin vergilendirmeye ilişkin ödevlerini yerine getirirken hizmet alma süreçlerinde günümüz bilişim teknolojilerinin getirdiği imkânlardan daha fazla yararlanması

 

amaçları güdülmüştür.

● Dijital Vergi Dairesinin hizmete açılması ile

● İnteraktif Vergi Dairesi (ivd.gib.gov.tr),

● İnternet Vergi Dairesi (intvrg.gib.gov.tr) ve

● e-Beyanname Sistemi (ebeyanname.gib.gov.tr)

erişim sayfaları kapatılarak, elektronik uygulamalara dijital.gib.gov.tr adresi üzerinden giriş yapılması imkânı sağlanmıştır.

Dijital Vergi Dairesine, daha önce İnternet Vergi Dairesi ve İnteraktif Vergi Dairesi gibi uygulamalar için alınan şifrelerin yanı sıra e-Devlet şifresi ile de giriş yapılabilmektedir.

Şifresi olmayanlar Dijital Vergi Dairesi üzerinden ya da vergi dairesine başvurarak şifre alabilirler. Dijital Vergi Dairesi hizmetlerinden yararlanmak isteyen ve daha önce şifre edinmemiş gerçek kişiler Sistem üzerinden istenen bilgileri girmek suretiyle şifre edinebileceklerdir. Bu kişilerin, anılan Tebliğin 1 nolu ekinde yer alan “Dijital Vergi Dairesi Şifre Talep Bildirimi (Gerçek Kişiler İçin)”ni kendileri veya Dijital Vergi Dairesi ile ilgili işlemleri yapmaya yönelik özel yetki içeren noterde verilmiş vekâletnameyle yetkili kılınan kişiler aracılığıyla, mükellefiyet kaydı bulunanların bağlı oldukları vergi dairesine, mükellefiyet kaydı bulunmayanların ise herhangi bir vergi dairesine bizzat vererek de şifre edinmeleri mümkündür.

Dijital Vergi Dairesini kullanmak isteyen ve daha önce şifre edinmemiş tüzel kişiler ve tüzel kişiliği olmayan teşekküller, kanuni temsilcileri/idarecileri aracılığıyla, Sistem üzerinden istenilen bilgileri girmek suretiyle şifre edinebileceklerdir. Tüzel kişilerin ve tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin, anılan Tebliğin 2 nolu ekinde yer alan “Dijital Vergi Dairesi Şifre Talep Bildirimi (Tüzel Kişiler ve Tüzel Kişiliği Olmayan Teşekküller İçin)”ni kanuni temsilcisi/idarecisi veya Dijital Vergi Dairesi ile ilgili işlemleri yapmaya yönelik özel yetki içeren noterde verilmiş vekâletnameyle yetkili kılınan kişiler aracılığıyla bağlı oldukları vergi dairesine, mükellefiyet kaydı bulunmayan tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin ise kanuni veya iş merkezinin bulunduğu yer vergi dairesine bizzat vererek de şifre edinmeleri mümkündür.

Dijital Vergi Dairesini kullanmak üzere, anılan Tebliğin eklerinde yer alan Dijital Vergi Dairesi Şifre Talep Bildirimi ile ilgili vergi dairesine bildirimde bulunan kişilere vergi dairesince, müracaat anında Sistemden üretilecek Dijital Vergi Dairesi şifresini ihtiva eden kapalı bir zarf verilecektir.

Sistemi kullanan kişiler istemeleri halinde, Sosyal Güvelik Kurumuna kayıtlı çalışanlarını Sistemin belirli fonksiyonlarını kullanmak üzere alt kullanıcı olarak tanımlayabilecek ve yetkilendirebileceklerdir.

Dijital Vergi Dairesinde Yer Alan Hizmetler:

Dijital Vergi Dairesi üzerinden aşağıda yer alan işlemler gerçekleştirilebilecektir:

● Borç ödeme.

● Mükellefiyet durum yazısı alınması.

● Borç durum yazısı talebinde bulunulması.

● Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi verilmeyeceğine dair dilekçe verilmesi.

● Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi dönem değişiklik bildiriminde bulunulması.

● Vergi kimlik numarası doğrulama.

● Vergi kimlik numarası sorgulama.

● Vergi levhası sorgulama.

● Re’sen terk sorgulama.

● ÖTV2A ödeme belgesi sorgulama.

● Gümrük çıkış beyannamesi sorgulama.

● Yabancılar için vergi kimlik numarası doğrulama.

● Yabancılar için potansiyel vergi kimlik numarası sorgulama.

● Devlet alındı numarası ile sorgulama.

● Özelge talep edilmesi.

● Emanet hesaplarında bekleyen tutarlara ilişkin dilekçeler.

● Başkanlıkça uygun görülen diğer iş ve işlemler.

Sistem üzerinden verilen bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer belgelerin güvenli elektronik imza ile imzalanmasına gerek bulunmamaktadır.

Kâğıt ortamda düzenlenip verilen bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer belgeler ile elektronik ortamda düzenlenip gönderilen bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer belgelerin hukuki sonuçları itibariyle hiçbir farkı bulunmamaktadır.

Elektronik ortamda yapılan işlemlerin tespit ve tevsikinde, Başkanlık/vergi dairesi kayıtları esas alınacaktır.

Dijital Vergi Dairesine Giriş ve Güvenli Çıkış Uygulaması

Dijital Vergi Dairesi üzerinden Gelir İdaresi Başkanlığının diğer elektronik uygulamalarına, tekrar giriş yapmadan, anasayfada yer alan "Geçiş Yapılabilecek Uygulamalar" başlığı altında yer alan simgelere tıklanarak erişilebilinmektedir. Bu kapsamda uygulama oturumlarının tek bir merkezden yönetilmesi amacıyla Dijital Vergi Dairesi üzerinden geçiş yapılan uygulamalarda yer alan "Güvenli Çıkış" butonları ekranlardan kaldırılmıştır.

Dijital Vergi Dairesi üzerinden geçiş yapılan uygulamalar için kullanılan internet tarayıcı sekmelerinin veya internet tarayıcısının tamamen kapatılmasıyla birlikte geçiş yapılan uygulamadaki kullanıcı oturumları otomatik olarak sonlandırılmaktadır.

Elektronik uygulamalara erişimin kolaylaştırılması ve sadeleştirilmesi amacıyla zaman içerisinde İnternet Vergi Dairesi ile İnteraktif Vergi Dairesindeki tüm işlemler Dijital Vergi Dairesine alınarak mükelleflerin bir noktadan işlem yapabilmeleri temin edilecektir.

(Kaynak: Akif Akarca, Dr.Mehmet Şafak / Ekonomim.com | 12.10.2023)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM