BASINDAN YAZILAR
Ek MTV’ye Dava Açanlar Ne Yapmalı? - MuhasebeTR

Ek MTV’ye Dava Açanlar Ne Yapmalı?

Değerli okurlar, Anayasa Mahkemesinin geçen hafta verdiği Ek MTV kararı sonrası, Anayasaya aykırılık iddiası ile dava açanlar ve dava açmayıp ödeme de yapmamış olanların ne yapması gerektiği konusunda bir değerlendirme zorunluluğu hasıl oldu.

Halen mahkemelerde bir şans var mı?

Kısa ve kesin bir cevap vermek gerekirse yok.

İlk derece mahkemeleri nasıl karar verecek?

Bu karardan sonra anayasaya aykırılık iddiaları mahkemelerde kabul görmeyecektir.

Davadan feragat masraflarınızı azaltabilir

 Avukatlık ücretleri ve karar harçları feragat yoluyla azaltılabilir.

Dava sonunda ödenecek avukatlık asgari ücretleri

Bildiğiniz üzere, dava neticelendiğinde, mahkemelerce, kaybeden tarafın, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre idareye avukatlık ücreti ödemesine de hükmedilecektir.

Tarifenin 15. maddesine göre, davadan feragat halinde bir indirim öngörülmüş olmasına rağmen, idare savunma dilekçesini vermişse ki büyük çoğunluğunda vermiştir, feragat etseniz de mahkemelerin davayı kaybeden taraf aleyhine hükmedeceği avukatlık ücretinde bir indirim oluşmayacaktır.

Bu nedenle de şayet feragati düşünüyorsanız, duruşmalı işlerde asgari avukatlık ücreti daha yüksek(iki katı) olduğundan, duruşma talep etmişseniz önce duruşmadan vazgeçmekte, sonrasında da feragat etmekte fayda var. Ancak siz feragat etseniz bile vergi dairesinin avukatı da duruşma istemiş ve vazgeçmemişse duruşma halen yapılmak zorunda olduğundan sizin vazgeçmeniz tek başına işe yaramayabilir.

Karar harçları

Harçlar kanununun 22. maddesine göre, davadan feragat veya davayı kabul veya sulh, muhakemenin ilk celsesinde vuku bulursa, karar ve ilam harcının üçte biri, daha sonra olursa üçte ikisi alınır. Vergi yargısında prensip yazılı/dosya üzerinden yargılama üzerine kurulmuştur.

Duruşma sadece ilk aşamada, talep halinde zorunludur ve bir kez yapılır. Bu düzenlemedeki ilk celse tabiri olsa olsa ilk duruşma olarak anlaşılabilir. Bir diğer bu anlama gelebilecek aşama, mahkemelerin, yürütmeyi durdurma talebi varsa bu konuda verecekleri karar olabilir.

Bu nedenle, şayet duruşma talep etmişseniz feragatin duruşma öncesi yapılmasında, duruşma talep etmemişseniz ilk derece mahkemesinin (örneğin yürütmeyi durdurma talebi üzerine vereceği)herhangi bir kararı öncesinde yapılmasında yarar vardır.

Ödemeyenlere ne olacak?

 Herhangi bir ceza uygulanması söz konusu değil. Ek MTV’nin ödemesi yapılmayan taksitinin gecikme faizi ile ödenmesi gerekmektedir. Ödenmezse haciz dahil cebri takip süreci başlar. Aracın muayenesi, devri gibi işlemler bu borç ödenmeden yapılamaz.

Ek Kurumlar Vergisi davaları ne olur?

Ek MTV kararı Ek Kurumlar Vergisi davaları için de bir gösterge olabilir. Ancak Ek Kurumlar Vergisinin kendine has farklı gerekçeleri de var. Örneğin bazı istisnalar, zarar olsa dahi uygulanıyor. Hal böyle olunca, şirket zarar etmiş olduğu yılda, bir de ek vergi ödemek zorunda kaldı. Bir diğer örnek emisyon primleri. Niteliği itibari ile sermaye benzeri bir bilanço kalemi olan emisyon priminin istisna olarak zikredilmesi nedeniyle, aslında kazanç olmayan(sermaye niteliğinde) bir tutardan da vergi alınmaktadır.

Ek Kurumlar Vergisi daha sınırlı bir mükellef grubundan alınması nedeniyle de genellik ve kamu yükünün adil paylaşımı açılarından da tartışılmaktadır. Velhasıl bu ve benzeri bir kısım argümanlar dikkate alındığında, ek kurumlar vergisi davalarında da Ek MTV’deki ile aynı sonuca varılabileceği iddiasında bulunmak zordur.

(Kaynak: Zeki Gündüz / Dünya Gazetesi | 02.10.2023)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM