BASINDAN YAZILAR
EYT'li Emekliler Teşvikten Yararlanabilir Mi? - MuhasebeTR

EYT'li Emekliler Teşvikten Yararlanabilir Mi?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun Geçici 95. maddesinin 2. fıkrasında hüküm altına alınan 15510 Kanun numaralı beş puanlık indirimden yararlanılabilmesi için, 5510 sayılı Kanun’un geçici 95’inci maddesinin fıkrasında yer alan şartların yanı sıra 5510 sayılı Kanun’un 81’inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan şartların da sağlanması gerekmektedir.

Buna göre bu indirimden yararlanabilmek için;

- 03.03.2023 tarihi ve sonrasında yaşlılık veya emekli aylığı talebi nedeniyle sigortalının işten ayrılış bildirgesinin verilmesi ve sigortalının işten ayrılış tarihini takip eden 30 gün içerisinde aynı işyerinden sosyal güvenlik destek primine tabi çalışmaya başlaması,

- Sigortalının 03.03.2023 tarihi ve sonrasında yaşlılık veya emekli aylığı talebinde bulunması ve bu talebe istinaden sigortalıya 5510 sayılı Kanun'un geçici 95’inci maddesi kapsamında ilk defa yaşlılık veya emekli aylığı bağlanması,

- İşyerinin özel sektör işverenine ait olması,

- Aylık prim ve hizmet belgesinin/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin yasal süresi içinde verilmesi,

- Tahakkuk eden primlerin yasal süresi içinde ödenmesi,

- İşverenin Türkiye geneli yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması,

- Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması,

şartlarının birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir.

15510 Kanun numaralı indirimden, yaş şartı haricinde sigortalılık süresi ve prim gün sayısı şartını sağlayanlara emekli veya yaşlılık aylığı bağlanacağı belirtilmiştir.

Bu kapsamda sosyal güvenlik destek primine tabi çalışan sigortalılara yönelik verilecek beş puanlık indirimden ilk defa 8.9.1999 tarihi ve önceki tarihte sigortalı olup, sigortalılık süresi ve prim gün sayısı ile yaş şartını yerine getirmiş olanlardan dolayı yararlanılıp yararlanılmayacağı hususunda tereddütler oluşmuştur.

Sosyal Güvenlik Kurumu, Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan aldığı görüş ile 22.09.2023 tarihinde yayınlanan “Sosyal Güvenlik Destek Primi İşveren Hissesi Beş Puanlık Prim İndirimi” konulu genel yazısı ile EYT kapsamında yaş şartını da sağlayarak emekli olan ve aynı işyerinde tekrar çalışmaya başlayanların 15510 sayılı Kanun numaralı teşvikten yararlanamayacağına karar vermiştir.

Buna göre, 5510 sayılı Kanun’un geçici 95’inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca verilen sigorta prim teşvikinden 8.9.1999 tarihi ve öncesinde sigortalı olanlardan sigortalılık süresi ve prim gün sayısı şartına ek olarak yaş şartını da sağlayanların 15510 Kanun numaralı teşvik kapsamında bildirimlerinin yapılması halinde yersiz yararlanma gündeme gelecektir.

Nihayetinde, 15510 Kanun numaralı teşvikten yalnızca EYT yasası kapsamında, prim ödeme gün sayısı ve sigortalılık süresini tamamlayanlar arasından yaş şartını tamamlamayanların yararlandırılması gerekmektedir.

(Kaynak: Resul Kurt / Ekonomim.com | 29.09.2023)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM