BASINDAN YAZILAR
Ek MTV’de Asparagas Haberler Yüzünden Kafalar Karıştı - MuhasebeTR

Ek MTV’de Asparagas Haberler Yüzünden Kafalar Karıştı

Haberler asparagas mıydı, yoksa, konulara yeterince nüfuz edemeyenlerce yazılmış olmasından mıydı bilemiyorum.

Belki sadece dikkat ve ilgi çekmek, okuyucu ve takipçi sayılarını artırmak için yapıldılar. Vergi alanında bu tür asparagas haberlere, hele de üst üste çok da alışık değiliz. Fazla geldi.

1.Asparagas “iptal” haberi

Ek MTV birinci taksit ödemesi 6 Eylül’e uzatıldı. Tam ödeme süresinin sonuna doğru birdenbire Ek MTV’nin Anayasa Mahkemesince iptal edildiği haberleri yayıldı. Anayasa Mahkemesi iptal etti haberleri doğru değil. Gelir İdaresi Başkanlığı, “Böyle bir iptal kararı yok.” , şeklinde açıklama yapmak zorunda kaldı.

2.Cumhurbaşkanına atfedilen  asparagas beyan

Anayasa Mahkemesi haberinin hemen ardından bu kez de ,Cumhurbaşkanının, “Araç sahiplerinden ikinci kez (Ek) MTV alınması kabul edilemez.” dediği iddiası ortaya atıldı. Bu haberin de doğru olmadığı, en azından hiçbir kayda girmiş-resmi beyanda böyle bir ifadenin bulunmadığı ortaya çıktı.

Mükelleflerin dava açabilmeleri için süre doldu

 Dava açma tarihinin tahakkuktan itibaren hesaplanması, adli tatilde dikkate alınarak dava süresinin hesabı gerekmektedir. Bu şekilde hesap yapınca dava için 7.9.2023 son gündü. Diğer bir ifade ile öderken makbuz üzerine not koyup veya vergi dairesine dilekçe verip, ödemeden itibaren 30 gün üzerinden dava süresi hesaplayanlar (varsa)yanlış yapıyorlar.

Ödemeyenler iptal kararından yararlanabilir mi?

Dava açmadan, tahakkuk eden ek mtv’yi ödemez, sonra da Anayasa Mahkemesi yasayı iptal ederse, dava açmadan ek mtv’yi ödemeyenlerden, tahakkuk edip ödenmemiş bu tutarların halen tahsili mümkündür. Vergi İdaresi takip edip tahsil etmek zorundadır. Dava açmadan ödeme yapmayanlar, takibe(ödeme emrine) dava açabilir. Ancak, ödeme emrine karşı açılabilecek davalarda ileri sürülebilecek hususların sınırlılığı ve Anayasa Mahkemesi kararlarının geriye yürümezliği düzenlemesi dikkate alındığında, sonradan, sadece ödeme emrine karşı açılacak davadan olumlu sonuç alınabilmesinin pek mümkün olmayacağı kanaatindeyim.

YD kararı verilebilir mi?

 İki türlü yürütmeyi durdurma(YD) kararından söz edilebilir. Bir, mükelleflerin ilk derece mahkemelerinde açacakları davada ilk derece mahkemelerince YD kararı verilebilir. Ancak, anayasaya aykırılık iddiasında ilk derece mahkemesi YD kararı veremez. Ancak, davayı Anayasa Mahkemesine gönderen mahkeme, Anayasa Mahkemesince karar verilinceye kadar davayı bekletebilir.  İkinci YD kararı ihtimali, şayet konu ilk derece mahkemelerince, Mecliste grubu bulunan partilerce veya Cumhurbaşkanınca iptali istemi ile Anayasa Mahkemesine götürülürse, Anayasa Mahkemesi YD kararı verebilir. Anayasa Mahkemesi YD kararı verdiğinde bu karar dava açan açmayan herkesi kapsayacaktır.

Ödeme ne olacak?

Dava açanlar da, açmayanlarda tahakkuk eden vergileri, Anayasa Mahkemesince bir yd kararı verilmedikçe ödemeli. Aksi takdirde vergi dairesi gecikme faizi ile tahsilat yapabilecektir.

(Kaynak: Zeki Gündüz / Dünya Gazetesi | 11.09.2023)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM