BASINDAN YAZILAR
Kart, Şifre ve Kodların Satışında KDV Uygulaması - MuhasebeTR

Kart, Şifre ve Kodların Satışında KDV Uygulaması

Kart, Şifre ve Kodların Satışında KDV Uygulaması

Katma Değer Vergisi uygulamaları önemli değişiklikler yapan   “47 Seri No.lu Taslak Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği”  Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanarak internet sitesinde görüş ve önerilere açılmıştır.

Tebliğ taslağına

https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/user_upload/Tebligler/Taslaklar/KDV_teb_tas_47.pdf

linkten ulaşabilirsiniz.

Bu yazımızda söz konusu tebliğ taslağında düzenlenen  “Kart, Şifre ve Kodların Satışında KDV Uygulaması” konusu ele alınacaktır.

Sanal ortamda pazarlanan oyun, uygulama, müzik gibi ürün ve hizmetlerin etkinleştirilmesinde veya internet üzerinden güvenli alışveriş imkanı sağlamak amacıyla kullanılan kart, şifre ve kodlar (aktivasyon kodu, PIN kodu, oyun kodu gibi) elektronik ortamda veya fiziki ortamda satılmaktadır. Bu kart, şifre ve kodlar daha sonra yapılacak teslim veya hizmetlerin bedelinin ödenmesi amacıyla kullanılmakta olup bunların satışı ile bir satın alma gücü el değiştirmektedir.

Dolayısıyla;

-       kart, şifre ve kodların satışı sırasında ödenen tutarlar, bir teslim veya hizmetin karşılığında ortaya çıkmadığından KDV’ye tabi değildir.  

-       kart, şifre ve kodların satış işlemlerine aracılık edilmesi hizmetine ilişkin alınan komisyonlar ise genel oranda KDV’ye tabi olacaktır.

Öte yandan, söz konusu kart, şifre ve kodlar kullanılarak oyun, uygulama, müzik gibi ürün ve hizmetlerin etkinleştirilerek kullanılması veya internet üzerinden mal veya hizmet satın alınması halinde, hizmetlerden Türkiye’de yararlanılması, teslimin Türkiye’de yapılması veya malın ithal edilmesi şartlarına bağlı olarak KDV’ye tabidir.

Tebliğ taslağına göre; verilen hizmetlerin vergilemesi aşağıdaki tabloda kısaca özetlenmiştir.

Hizmeti Temin Eden

Hizmeti Veren

Hizmet KDV Tabi  Mi?

KDV'nin Beyanı

Türkiye’deki mükellefler ve mükellef olmamakla birlikte tevkifat yapmakla sorumlu tutulanlar

Yurt dışı mukimi firmadan hizmetin temin edilmesi halinde

Hizmet KDV tabi olup KDV'si,  Türkiye’deki mükellefler ve mükellef olmamakla birlikte tevkifat yapmakla sorumlu tutulanlar tarafından hesaplanacak

2 No.lu KDV Beyannamesi ile Türkiye’deki mükellefler ve mükellef olmamakla birlikte tevkifat yapmakla sorumlu tutulanlar tarafından beyan edilecek

Türkiye'de KDV mükellefi olmayan gerçek kişiler tarafından

Yurt dışı mukimi firmadan hizmetin temin edilmesi halinde

Hizmet KDV tabi olup KDV'si,  yurt dışı mukimi firmadan tarafından hesaplanacak

3 No.lu KDV Beyannamesi ile yurt dışı mukimi firmadan tarafından beyan edilecek

Türkiye'deki verilenler ve aynı zamanda yararlananlar 

Türkiye'deki mükelleflerden   hizmetin temin edilmesi halinde

Hizmet KDV tabi olup KDV'si,  Türkiye'deki mükellefler tarafından hesaplanacak

1 No.lu KDV Beyannamesi ile Türkiye'deki mükellefler tarafından beyan edilecek

Bu kapsamda alınan malların vergilemesi ise aşağıdaki tabloda kısaca özetlenmiştir.

Malı Temin Eden

Malı Tedarik Eden

Mal Teslimi KDV Tabi  Mi?

KDV'nin Beyanı

Türkiye’deki gerçek ve tüzel kişiler  

Yurt dışı mukimi firmadan malın temin edilmesi halinde

Mal ithalatı KDV tabi olup ithalat esnasında Gümrük İdaresince genel esaslar çerçevesinde KDV uygulanacak

Gümrük İadaresine beyan edilecek

Türkiye’deki gerçek ve tüzel kişiler  

Türkiye'deki mükellefler tarafından malın temin edilmesi halinde

Mal teslimi KDV tabi olup KDV'si, KDV Kanunu 1/1 inci maddesine göre  Türkiye’deki  mükellefler tarafından hesaplanacak

1 No.lu KDV Beyannamesi ile Türkiye'deki mükellefler tarafından beyan edilecek

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 47 Seri No.lu Tebliğ Taslağı’nda “Kart, Şifre ve Kodların Satışında KDV Uygulaması” ilişkin yukarıdaki açıklamalar yer almış olup, söz konusu tebliğ taslağında değişikler ve güncellemeler olması halinde yazımızın değişen güncel hali ayrıca dikkatlerinize sunulacaktır.     

(Kaynak: Hasan Demir / KPMG Vergi | 17.08.2023)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM