BASINDAN YAZILAR
Sigortasız çalışanlar bankada işlem yapamayacak / Şerif Akcan - MuhasebeTR

Sigortasız çalışanlar bankada işlem yapamayacak / Şerif Akcan

Sosyal Güvenlik Reformu ekim ayı başında yürürlüğe girdi. Hepimizin hayatına çok önemli yenilikler getiren reform kanununun dikkat çeken noktalarından birisi de “kayıtdışı istihdam” ile mücadele olarak karşımıza çıkıyor. Kullanılan yöntemlerden birisi ise bankalara ve kamu kurumlarına bildirim yükümlülüğü getirilmesidir.
Bankalar ve kamu idareleri ile diğer kuruluşların, işlem yaptığı kişilerin sigortalılık bakımından tescilli olup olmadığını kontrol etmeleri gerekiyor. Bu zorunluluk çerçevesinde, adı geçen kurumların, işlem yaptığı kişilerin kimlik bilgilerinin kuruma bildirilmesi ile ilgili usul ve esasları düzenleyen Tebliğ 28 Eylül 2008 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.
Buna göre, gerek bizzat bankaya gidilerek gerekse de internet ve telefon bankacılığı aracılığıyla ilk defa mevduat hesabı açtırılması, tüm kredi taleplerinin sonuçlandırılması, kredi kartı ve çek karnesi verilmesinde, başvuru sahibinden “meslek bilgileri” ve “çalışılan yerin unvanı ve açık adresi” bilgileri alınacak.

Banka hesaplarına sıkı denetim
Bankaların veri tabanı kullanılarak, Kuruma borçlarını vadesinde ödemeyen borçluların, iş yeri ve ikamet adresleri ile hesap bilgileri ve hareketlerinin Kurumca yetkilendirilen personele internet ortamında görüntülenmesi sağlanacak.
Kurumca, gerekli altyapının sağlanması ile Kuruma borçlu olanların, bankalardaki hesaplarına elektronik ortamda haciz konularak, hacze tabi meblağların Kurum hesaplarına aktarılması sağlanacak.
Kurumca talep edilmesi ve işveren ile çalışanı arasında sigortalılık ilişkisinin tespiti amacıyla, ücret ödemesinin vadesiz mevduat üzerinden yapılması durumunda, mevduat sahibi ve para yatırılan kişinin ya da havale ile yapılması durumunda da havale gönderen ile havaleyi alanlara ait kimlik bilgileri SGK’ya verilecek.

Kredi kullanan işçinize dikkat
Tüketici kredisi talebinde bulunan ve bir iş yerinde hizmet akdiyle çalışanlardan istenen maaş ücret bordrosunun Kurumun internet sitesinden ödenen prim miktarları karşılaştırılarak eksik bildirimde bulunanların Kuruma bildirilmesi sağlanacak. Kuruma borcu bulunanların ticari kredi talepleri Kuruma bildirilecek.
Bilgi ve belgeleri yapılacak protokolde belirtilen sürede; mücbir sebep olmaksızın vermeyen bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, gerçek ve tüzel kişiler, kamu kurumları, kanunla kurulmuş kurum ve kuruluşlara aylık asgari ücretin beş katı tutarında, bilgi ve belgelerin geç verilmesi halinde ise aylık asgari ücretin iki katı tutarında idari para cezası uygulanacak.

Banka işlemlerinde sigortalılık kontrolü
Gerek bizzat bankaya gidilerek gerekse de internet ve telefon bankacılığı aracılığıyla ilk defa mevduat hesabı açtırılması, tüm kredi taleplerinin sonuçlandırılması, kredi kartı ve çek karnesi verilmesinde, başvuru sahibinden “meslek bilgileri” ve “çalışılan yerin unvanı ve açık adresi” bilgileri alınacak. Bu bilgiler manuel olarak yapılan işlemlerde formlara eklenir ve internet işlemlerinde de zorunlu alan olarak bu bilgilere yer verilir. Bu alanların doldurulmadan işlem yapılmasına izin verilmez. Telefon bankacılığında da bu bilgiler alınmadan işlemler sonuçlandırılmaz.

Bankalara para cezası uygulanacak
Bu şekilde yapılan kontroller sonucu kanunun ilgili hükmünde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen bankalara sigortalı başına aylık asgari ücretin onda biri tutarında idari para cezası uygulanacak.

Spor kulüpleri izlenecek
Kanuna göre profesyonel sporcuların SSK sigortalısı olması gerekli. Ancak, bazen spor kulüpleri bu konuda duyarlı davranmadığı için profesyonel sporcuları sigortalı göstermiyorlar. Spor kulüplerinin tescil bilgileri gençlik ve spor il müdürlükleri tarafından manuel olarak Kurumun sosyal güvenlik il müdürlüklerine bildirilecek.
Spor kulüplerinin “Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Gençlik ve Spor Kulüpleri Yönetmeliği”ne istinaden belli periyotlarda yapılan denetimleri esnasında kulüpte çalışanlara ait kimlik bilgileri de alınarak Kuruma bildirilecek. “Sporcu Lisans Formu”, “Antrenör Onay Formu” Spor Kuruluşları Daire Başkanlığınca bilgisayar ortamında tutulan bu bilgilerin elektronik ortamda Kuruma gönderilmesi ve kayıtdışının takibi sağlanacak.

Öğrenci velisinin sigortalılığı kontrol edilecek
Resmi ilk ve ortaöğretimde, öğrencilerin kaydı esnasında velilerin mutlaka meslek bilgilerinin işyeri unvanı ve adresi ile birlikte alınarak Kuruma bildirimi sağlanacak.
Özel eğitim ve öğretim kurumlarında zorunlu olarak istihdam edilen personele ait “iş sözleşmeleri” Kuruma verilecek. Böylece öğretmen ve diğer personelin sigortalı olup olmadığı kontrol edilecek.
Özel eğitim kurumlarından; “özel kreş, anaokulu, ilk ve orta öğretim”, “özel kurslar” (15 yaşından küçükler için), “dershaneler” ve “özel destek veya rehabilitasyon merkezleri” kayıt esnasında, öğrenci velileri ve hayatta olan anne ve babalarına ait mesleki bilgileri ve “iş yeri unvanı ve adresi”, “motorlu taşıt sürücüleri kursları”nda kursiyerlere ait “meslek” ve “çalışılan iş yerinin unvanı ve adresi” bilgileri SGK’ya verilecek.

(Türkiye Gazetesi | 12.10.2008)

GÜNDEM