BASINDAN YAZILAR
KVKK Veri Sorumluları Siciline Kayıt Yükümlülüğünde Önemli Değişiklik - MuhasebeTR

KVKK Veri Sorumluları Siciline Kayıt Yükümlülüğünde Önemli Değişiklik

Veri Sorumluları Sicili (VERBİS), veri sorumlularının kayıt olmak zorunda oldukları ve veri işleme faaliyetleri ile ilgili bilgileri beyan ettikleri bir kayıt sistemidir. Veri sorumlularının, Kurulun gözetiminde Başkanlık tarafından tutulmakta olan Veri Sorumluları Siciline kaydolmaları zorunludur.

Kural olarak, tüm veri sorumlularının Veri Sorumluları Siciline kaydolmaları gerekmektedir. Söz konusu kayıt işleminin, veri işleme faaliyetlerine başlamadan önce tamamlanması gerekir.

Bununla birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kanunun 28. maddesinin 1. ve 2. fıkrasında sayılan hallerde, Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğünü düzenleyen 16. madde hükümleri uygulanmayacaktır.

Ayrıca Kanunun 16. maddesinde Kurula, Sicile kayıt zorunluluğuna istisna getirme yetkisi verilmiş olup buna istinaden Kurul tarafından söz konusu kriterler belirlenmiş ve 30.12.2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik'te bu kriterler sayılmıştır.

Söz konusu kriterler şu şekildedir:

· Kişisel verinin niteliği.

· Kişisel verinin sayısı.

· Kişisel verinin işlenme amacı.

· Kişisel verinin işlendiği faaliyet alanı.

· Kişisel verinin üçüncü kişilere aktarılma durumu.

· Kişisel veri işleme faaliyetinin kanunlardan kaynaklanması.

· Kişisel verilerin muhafaza edilmesi süresi.

· Veri konusu kişi grubu veya veri kategorileri.

· Veri sorumlusunun yıllık çalışan sayısı veya yıllık mali bilanço toplamı bilgisi.

Bu hüküm doğrultusunda Kurulca bazı veri sorumluları için Sicile kayıt yükümlülüğüne istisna getirilmiştir.

Veri Sorumluları Siciline Kayıt Yükümlülüğünden İstisna Tutulacak Veri Sorumluları ile ilgili Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun 19/07/2018 tarihli ve 2018/87 sayılı kararı ile yıllık çalışan sayısı 50'den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL'den az olan gerçek veya tüzel kişi veri sorumlularından ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olmayanların Sicile kayıt yükümlülüğünden istisna tutulması gerekmekteydi.

25 Temmuz 2023 tarihinde 32259 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Kurul Kararı ile Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlüğüne ilişkin istisna kriterlerinde değişiklik yapılmıştır.

Mevcut durumda, yıllık çalışan sayısı 50'den az ve yıllık mali bilanço toplamı 100 milyon TL'den az olan gerçek veya tüzel kişi veri sorumlularından ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olmayanların Sicile kayıt yükümlülüğünden istisna tutulmuştur (Karar tarihi 06/07/2023, Karar No: 2023/1154).

Nihayetinde yıllık çalışan sayısı 50'den az olan ve yıllık mali bilanço toplamı 100 milyon TL'den az olan işverenlerin VERBİS kayıt yükümlülükleri bulunmamaktadır.

(Kaynak: Resul Kurt / Star Gazetesi | 04.08.2023)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM