BASINDAN YAZILAR
Yapılandırılan Vergi Borçlarıyla İlgili Hatırlatmalar - MuhasebeTR

Yapılandırılan Vergi Borçlarıyla İlgili Hatırlatmalar

26 Mayıs 2023 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 7300 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’yla, 7440 sayılı Kanun kapsamında vergi borçlarının yapılandırılması için yapılacak başvuru, bildirim ve beyan süreleri bir ay uzatılmıştı. Bu süreler 3 Temmuz 2023 tarihi itibariyle sona erdi.

Söz konusu kararla, başvuru, bildirim ve beyanlara ilişkin ilk taksit ödeme süreleri de bir ay uzatılmıştı. Bu çerçevede, 7440 sayılı Kanun’un;

- 2. maddesi kapsamında yapılandırılacak kesinleşmiş alacaklar,

- 3.  maddesi kapsamında yapılandırılacak kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacaklar,

- 4. maddesi kapsamında yapılandırılacak inceleme ve tarhiyat safhasında bulunan bazı işlemler nedeniyle ortaya çıkacak alacaklar (31 Mayıs 2023 tarihine kadar tebliğ edilen ihbarnameler için)

- 5. maddesi kapsamında matrah ve vergi artırımı,

- 6. maddesinin; birinci fıkrası kapsamında işletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer alamayan kapsama dahil varlıklara, ikinci fıkrası kapsamında kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan kapsama dahil varlıklara ve üçüncü fıkrası kapsamında kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklara ilişkin işletme kayıtlarının düzeltilmesi,

için yapılan başvuru, bildirim ve beyana konu vergilere ilişkin ilk taksit ödeme süreleri 31 Temmuz 2023 Pazartesi günü itibariyle sona erecek. Bu noktada bir hatırlatma da yapayım; 31 Mayıs 2023 tarihine kadar fatura düzenlemek ve her türlü vergisel yükümlülüklerini yerine getirmek suretiyle kayıtlarını düzelten mükelleflerin, beyan ve ilk taksit ödeme sürelerinde herhangi uzatma olmadı.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın resmi internet sitesinde 20 Temmuz 2023 tarihinde yayınlanan, “7440 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırılan Borçları Ödeme Dönemi Devam Ediyor” başlıklı notta, yapılandırılan borçların ödenmesiyle bağlantılı birçok konuda hatırlatmalar yapıldı. Bu nottan da yararlanarak, konuyla ilgili kısa hatırlatmalar yapmak isterim.

- 7440 sayılı Kanun kapsamında yapılandıran borçları, yapılan tercihe göre peşin veya taksitler halinde ödemek mümkün. Peşin ödeme seçeneğini tercih edenler için ödeme süresinin son günü 31 Temmuz 2023 Pazartesi. Taksitle ödemeyi tercih edenlerin, ilk taksit ödemelerini 31 Temmuz 2023 Pazartesi günü sonuna kadar yapmaları gerekiyor. Cumhurbaşkanı Kararı ile sadece ilk taksit ödeme süresi uzadığından ikinci taksidin ödeme süresi de aynı. 

- Yapılandırma hükümlerinden yararlanmaya devam edilebilmesi için ilk iki taksitin süresinde ve tam ödenmesi şart.

- Başvuru sırasında tercih edilen taksit sayısından daha az sayıda taksitle ödeme yapılması mümkün. Bu durumda, ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltiliyor.

- Taksitle ödeme seçeneği tercih edildiği halde, 31 Temmuz 2023 tarihine kadar yapılandırılan tutarın tamamının ödenmesi durumunda peşin ödeme indiriminden yararlanmak mümkün.

- Yapılandırılan borçların tamamının Temmuz ayı sonuna kadar peşin olarak ödenmesi halinde, yapılandırılan borçlara katsayı uygulanmaması yanında ayrıca;

* Yİ-ÜFE oranları esas alınarak hesaplanan tutardan %90 indirim,

* İdari para cezalarının aslından %25 indirim,

* Yapılandırılan borç, sadece fer’i alacak ise hesaplanan Yİ-ÜFE tutardan%50 indirim,

* Matrah veya vergi artırımı sonucu tahakkuk eden vergiden (damga vergisi hariç) %10 indirim,

yapılıyor.

Bu arada, Gelir İdaresi tarafından yayımlanan 19 Temmuz 2023 tarih ve 2023/2 seri no.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun İç Genelgesi’yle, yanlış başvurular nedeniyle Kanun hükümlerinden yararlanamayan borçluların durumuyla ilgili önemli açıklamalar yapıldı.

İç genelgede özetle;

- Birden fazla vergi dairesine kesinleşmiş borcu olanlardan, bu borçların yapılandırılması için sadece bir vergi dairesine olan borçlar için yazılı olarak başvuruda bulunmaları veya diğer vergi dairelerine olan borçları için yazılı olarak başvuruda bulunmamaları nedeniyle yapılandırmadan yararlanamayanların,

- Başkanlık internet adresi ya da e-Devlet üzerinden süresi içinde başvuruda bulunan ancak borcu bulunmasına rağmen başvurularını sistemde öngörülen şekilde yapmamaları nedeniyle borçları kanun kapsamında yapılandırılamayan borçluların,

- Bazı kanunlarda yer alan sorumluluk düzenlemeleri nedeniyle mirasçılar, kefiller, şirket ortakları ve kanuni temsilciler gibi amme borçlusu sayılan kişilerin, sorumlu oldukları tutarlar için yazılı başvuru koşulu olmasına rağmen başvurularını Başkanlık internet adresi ya da e-Devlet üzerinden yapanların,

- Kesinleşmiş ve ihtilaflı borçlarını yapılandırmak istemelerine rağmen yalnızca ihtilaflı borçlarını yapılandırmak üzere başvuru formunu bağlı oldukları dairelere veren mükelleflerin kesinleşmiş borçlarını yapılandırmak isteyenlerin,

durumuyla ilgili açıklamalar yer alıyor.

Konuyla ilgili sorunu olanların genelgeyi incelemelerini öneririm.

(Kaynak: Recep Bıyık / Ekonomim.com | 28.07.2023)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM