BASINDAN YAZILAR
Yeni memurlar daha çok prim ödeyecek - MuhasebeTR

Yeni memurlar daha çok prim ödeyecek

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında kamu çalışanlarının prime esas kazancının tespitine ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.
 
 

Kanunun yürürlüğe girdiği 1 Ekim'den sonra kamu görevlisi olarak göreve başlayanların prime esas kazanç matrahına makam, temsil ve görev tazminatları, döner sermaye katkı payları ve ek ödemeler de dahil edilecek. Bütün bu eklemeler sebebiyle daha fazla sosyal güvenlik primi ödeyecekler. Ödenen tazminatlar ve diğer ödemelerde bölge, kurum, birim, çalışma mahalli, görevin niteliği ve benzeri kriterlere dayalı olarak asıl tazminatlara ilave, ek veya ayrıca ödenen tazminatlar hariç tutulacak. Vekalet veya ikinci görev karşılığında ilgili mevzuatı uyarınca yapılacak ödemeler prime esas kazancın hesabında dikkate alınmayacak. Yurtdışına geçici ya da sürekli görevle gönderilenlerde, aylıksız izinli sayılmaksızın ve tabi olduğu personel kanunu ile ilgisi devam edecek şekilde yurtdışına geçici ya da sürekli görevle gönderilenlerin prime esas kazancının hesabında geçici görevle gönderilenlerin bulundukları kadroya ilişkin prime esas kazancı, yurtdışı kadrolarına atananların ise yurtdışına atanma tarihi itibarıyla atandıkları kadro ile atanmadan önceki yurtiçi kadrosuna ilişkin prime esas kazançtan yüksek olanı esas alınacak

(Kaynak: Zaman Gazetesi | 10.10.2008)

GÜNDEM