BASINDAN YAZILAR
Gayrimenkullerde Kısmi Bölünme İçin Son Günler - MuhasebeTR

Gayrimenkullerde Kısmi Bölünme İçin Son Günler

Son yıllarda gayrimenkul fiyatlarında yaşanan artışlar, bu iş ile iştigal etmeyen şirketlerin ellerinde bulundurdukları taşınmazları kısmi bölünme yoluyla elden çıkartmak suretiyle vergi planlaması aracı olarak kullanılabilmektedir. Hal böyle olunca bu durum mali idarenin dikkatini çekmiş olacak ki; 15.07.2023 tarihinde yayınlanan 7456 sayılı “6/2/2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un” 20. maddesi ile birinci cümlede yer alan “taşınmazlar ile” ibaresi “ve” şeklinde, dördüncü cümlesinde yer alan “Taşınmaz ve iştirak" ibaresi ise “İştirak” şeklinde değiştirilmiş ve "taşınmaz ve" ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

Yapılan bu değişikliklerle, taşınmazlar kısmi bölünme kapsamından çıkarılmış olmaktadır. Bu hüküm, 01 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Kısmi bölünme; Türk Ticaret Kanunu’nun 159. ve 160. maddeleri ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 19 ve 20. maddelerine göre bir sermaye şirketi veya kooperatifin bilançosunda yer alan gayrimenkuller ve iştirak hisseleri ile üretim tesisleri, hizmet birimleri ve bunlara bağlı her türlü hak ve malların kayıtlı değerleri üzerinden mevcut veya yeni kurulacak bir veya daha fazla sermaye şirketine veya kooperatife, karşılığında devreden şirketin veya kooperatifin ortaklarına veya şirketin veya kooperatifin kendisine devralan sermaye şirketinin veya kooperatifin sermayesini temsil eden iştirak hisselerinin verilmesi şeklindeki bölünmedir.

Vergisiz kısmi bölünme nasıl yapılır; Kurumlar Vergisi Kanunu düzenlemeleri uyarınca gayrimenkuller, en az iki tam yıl süreyle aktifte yer alan, gayrimenkuller, iştirak hisseleri, üretim veya hizmet işletmeleri birbirinden ayrı olarak vergisiz şekilde kısmi bölünmeye konu edilebilir. Kısmi Bölünme ile gayrimenkullerin devrinde kurumlar vergisi, KDV, damga vergisi ve harçlardan muaf olmak gibi çok ciddi avantajlar sağlıyor.

Kısmi bölünme kadar sürede yapılır; Kısmi bölünme işlemi profesyonel bilgi vergi ve  ticaret hukuku bilgisi gerektirmektedir. Kısmi bölünmede Türk Ticaret Kanunu gereği belli süreler olduğundan takriben 3-4 ay süren kapsamlı bir işlemdir.

Gayrimenkullerin kısmi bölünme yoluyla sağlanan avantaj için son günler; uzun yıllardır devam eden bu vergisel avantaj, 7456 sayılı Kanun’un 20. maddesinde Kurumlar Vergisi Kanun’da yapılan değişiklik ile son bulmaktadır. Yapılan bu değişikliklerle, taşınmazlar kısmi bölünme kapsamından çıkarılmış olmaktadır. Bu hüküm, 01 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe gireceğinden ve kısmi bölünme işleminin 3-4 ay süren bir işlem olduğu göz önüne alındığında bu konuda elinizi çabuk tutup profesyonel bir vergi ve ticaret hukuku uzmanı ile çalışılmasında fayda var.

(Kaynak: Serdar Karakuş / Ekonomim.com | 17.07.2023)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM