BASINDAN YAZILAR
Çalışan Temsilcisi Görevlendirmeyen İşverene Ceza! - MuhasebeTR

Çalışan Temsilcisi Görevlendirmeyen İşverene Ceza!

İşverenlerin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili birçok yükümlülüğü bulunmaktadır. Risk değerlendirmesi, acil eylem planı, iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri, mesleki eğitimler, ölçümlerin yaptırılması, sağlık gözetiminin gerçekleştirilmesi, iş güvenliği malzemelerinin temini ve kullandırılması, çalışan temsilcisi görevlendirilmesi gibi İSG yükümlülüklerinin tüm işyerlerinde uygulanması gerekmektedir.

Sadece 50’den az çalışanı olan az tehlikeli işyerleri ile kamu işyerlerinde işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü 2024 yılına ertelendi. İş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirme yükümlülüğü dışındaki tüm yasal yükümlülükler 01.01.2013 tarihi itibariyle devam etmektedir. Ne yazık ki bu, birçok küçük işletme tarafından bu gözden kaçmakta veya bilinmemektedir.

01.01.2013 tarihi itibariyle hali hazırda devam bu yükümlülüklerden bir tanesi de işyerinde çalışan temsilcisi görevlendirmektir. İşletmelerde işçi-işveren arasında köprü görevinde bulunmak üzere çalışan temsilcisinin olması gerekir.

Çalışan temsilcisi, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalara katılma, çalışmaları izleme, tedbir alınmasını isteme, tekliflerde bulunma ve benzeri konularda çalışanları temsil etmeye yetkili çalışandır.

İşveren; işyerinin değişik bölümlerindeki riskler ve çalışan sayılarını göz önünde bulundurarak dengeli dağılıma özen göstermek kaydıyla, çalışanlar arasında yapılacak seçim veya seçimle belirlenemediği durumda atama yoluyla, aşağıda belirtilen sayılarda çalışan temsilcisini görevlendirmek zorundadır:

  1. a) İki ile elli arasında çalışanı bulunan işyerlerinde bir.
  2. b) Ellibir ile yüz arasında çalışanı bulunan işyerlerinde iki.
  3. c) Yüzbir ile beşyüz arasında çalışanı bulunan işyerlerinde üç.
  4. d) Beşyüzbir ile bin arasında çalışanı bulunan işyerlerinde dört.
  5. d) Binbir ile ikibin arasında çalışanı bulunan işyerlerinde beş.
  6. e) İkibinbir ve üzeri çalışanı bulunan işyerlerinde altı.

Çalışan temsilcileri, tehlike kaynağının yok edilmesi veya tehlikeden kaynaklanan riskin azaltılması için, işverene öneride bulunma ve işverenden gerekli tedbirlerin alınmasını isteme hakkına sahiptir. Görevlerini yürütmeleri nedeniyle, çalışan temsilcileri ve destek elemanlarının hakları kısıtlanamaz ve görevlerini yerine getirebilmeleri için işveren tarafından gerekli imkânlar sağlanır.

Çalışan temsilcileri özel olarak eğitilmelidir. Ayrıca işyeri ilgili alınan kararlar hakkında bilgilendirilmek veya tehlikelere karşı uyarılmalıdırlar.

Çalışan temsilcisi ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmeyen işverenler çalışan sayısı ve işyeri tehlike sınıfına göre farklı miktarlarda idari para cezası alabilirler. İdari para cezası tutarları ayrıntılı olarak aşağıdaki tabloda bulunmaktadır:

(Kaynak: Resul Kurt / Ekonomim.com | 14.07.2023)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM