BASINDAN YAZILAR
5 Soruda Tahsis Talebi Reddedilen Çalışanların SGK Düzeltme İşlemleri - MuhasebeTR

5 Soruda Tahsis Talebi Reddedilen Çalışanların SGK Düzeltme İşlemleri

EYT yasası sonrası birçok çalışanın emeklilik nedeniyle çıkışı yapılarak, sosyal güvenlik destek primine tabi işe girişleri yapılmıştır. Ancak bu çalışanlardan cüz’i sayıda da olsa bazılarının prim gün sayılarının yeterli olmaması nedeniyle emeklilik başvuruları reddedilmiştir.

Haliyle bu kişiler adına emeklilik başvurusu sonrası sosyal güvenlik destek primine (SGDP) tabi olarak yapılan SGK bildirimlerinin de işverenlerince düzeltilmesi gerekecektir.

Emeklilik başvurusu reddedilen sigortalılar adına düzenlenmiş işten ayrılış ve işe giriş bildirgeleri yönünden düzeltmeler nasıl yapılacak?

Emeklilik talebi reddedilen sigortalılar adına verilen işten ayrılış bildirgesi ile SGDP sigorta kolundan verilen işe giriş bildirgesi için yapılacak düzeltme işlemleri, sigortalının işten ayrılış tarihi ile SGDP sigorta koluna tabi olarak bildirilen işe başlama tarihi arasında boşluk olup olmamasına göre değişmektedir.

Emeklilik talebi reddedilen sigortalının işten ayrılış tarihi ile SGDP sigorta kolundan bildirilen işe başlama tarihi arasında;

  • Boşluk yoksa, başka bir ifade ile işten ayrılış tarihini izleyen ilk gün itibariyle SGDP sigorta kolundan işe giriş bildirgesi verilmiş ise işten ayrılış bildirgesi ve işe giriş bildirgesinin iptali için bir dilekçe ile SGK müdürlüğüne başvuruda bulunulmalıdır.
  • Boşluk varsa, işten ayrılış bildirgesindeki işten ayrılış nedeninin sigortalının “emeklilik talebinin reddedildiği” gerekçe gösterilerek 22- Diğer nedenler olarak; işe giriş bildirgesindeki sigorta kolunun ise 0-Tüm Sigorta Kollarına Tabi olarak düzeltilmesi için bir dilekçe ile SGK Müdürlüğüne başvurulmalıdır.

Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde düzeltmeler nasıl yapılacak?

 

Emeklilik talebi reddedilen sigortalı için MUHSGK’da 2 nolu belge türünden yapılan SGK bildirimleri için iptal satırı ve 01 nolu belge türünden ek satırı açılarak MUHSGK uygulaması üzerinden düzeltme beyannamesi düzenlenmelidir.

SGDP’ye tabi bildirim 15510 kanun numarası ile yapılmış ise iptal işlemi sonrası tüm sigorta kollarına tabi yapılacak bildirim için 05510 sayılı Kanun numarası seçilebilir mi?

Sigorta prim teşvikinden hatalı yararlanılmış olan sigortalılardan dolayı geriye yönelik yapılacak düzeltme işlemleri sırasında farklı bir prim teşvikinden veya beş puanlık prim indiriminden yararlanılmasına izin verilmemektedir.

Bu nedenle SGDP’ne tabi hizmetleri 15510 sayılı Kanun numarası ile bildirilen sigortalıların emeklilik başvurusunun reddedilmesi durumunda geriye yönelik olarak verilecek düzeltme beyannamesi 05510 sayılı Kanun numarası ile bildirilemeyeceğinden asıl/ek beyannamenin 0 (sıfır) kanun numarası ile düzenlenmesi gerekmektedir.

Düzeltme işlemleri sonrası ne kadarlık fark prim tahakkuk edecek?

Düzeltme işlemleri sonrasında 2 nolu belge türü ile 1 nolu belge türü arasındaki 5,5 puanlık prim farkı ile 15510 kanun numaralı prim teşvikinin geri alınmasından kaynaklı 5 puan olmak üzere toplam da 10,5 puanlık prim borcu tahakkuk edeceğinden, fark primlerin tahsil tarihine kadar hesaplanacak gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte ödenmesi gerekecektir.

Geriye yönelik düzenlenecek iptal ve ek bildirgelere idari para cezası uygulanır mı?

Yasal süresi dışında verilen iptal nitelikteki beyannamelere idari para cezası uygulanmadığı gibi Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 103/4. fıkrasına istinaden beyannamedeki belge türünün veya kanun numarasının hatalı seçilmiş olması nedeniyle geriye yönelik düzeltme amaçlı düzenlenen asıl/ek beyannamelere de sigortalıların gün ve kazanç bilgilerinde herhangi bir değişiklik olmaması kaydıyla idari para cezası uygulanmamaktadır.

GENÇ GİRİŞİMCİ DESTEĞİNDEN GERİYE YÖNELİK YARARLANILABİLİR Mİ?

İki yıl önce berber dükkânı açtım ve Bağkur’lu oldum. 29 yaşından küçük olanların Bağkur primlerini devlet karşılıyor ama sen süreyi kaçırmışsın dediler, böyle bir şey var mı, varsa ben de yararlanabilir miyim? Ahmet T.

Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 20 nci maddesi kapsamında genç girişimcilerde kazanç istisnasından faydalanan ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş 29 yaşını doldurmamış olanlardan, 5510/4. maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında ilk defa 1/6/2018 tarihinden itibaren sigortalı sayılan gerçek kişilerin asgari ücret üzerinden tahakkuk eden sigorta primleri 1 yıl süreyle Hazinece karşılanmaktadır.

Sözkonusu prim desteğinden yararlanabilmek için yasada SGK’ya müracaat süresine yer verilmediğinden, vergi dairesinden 193 sayılı Kanunun mükerrer 20. maddesinde yer alan kazanç istisnasından yararlanıldığına dair alınacak yazıyla SGK Müdürlüğüne başvurulması halinde mükellefiyet başlangıç tarihinden itibaren asgari ücret üzerinden tahakkuk etmiş Bağkur primleri Hazinece karşılanacaktır.

Haliyle vergi dairesinden alınan yazının ibrazı sonrasında 1 yıllık süreye ilişkin Bağkur primleri ilgililerce ödenmemiş ise bu süreler için tahsilat girişi yapılacak, ödenmiş ise bu paralar varsa bir yıllık süre sonrası borçlara mahsup edilecek, yoksa talebi halinde genç girişimciye iade edilecektir.

(Kaynak: Eyüp Sabri Demirci / Karar.com | 23.06.2023)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM