BASINDAN YAZILAR
Aftan ve Yapılandırmadan Yararlanmada Son Günler - MuhasebeTR

Aftan ve Yapılandırmadan Yararlanmada Son Günler

7440 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 9’uncu maddesinin on altıncı fıkrasında yer alan başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerini bir aya kadar uzatma yetkisi Cumhurbaşkanı’na verilmişti ve bu yetki 25/05/2023 tarihli ve 7300 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’yla (CK) kullanıldı.

Anılan Cumhurbaşkanı Kararı ile 7440 sayılı Kanun’un;

- 2. maddesindeki Hazine ve Maliye Bakanlığı’na, Ticaret Bakanlığı’na, il özel idarelerine, belediyelere ve Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’na bağlı tahsil dairelerince takip edilen vergi, gümrük vergisi, SGK ve diğer kesinleşmiş alacaklar,

- 3. maddesindeki, kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacaklar,

- 4. maddesindeki inceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemler,

- 5. maddesindeki matrah ve veri artırımı (Kanunun geçici 1. Maddesinde hükme bağlanan 2022 yılına ilişkin matrah ve vergi artırımı dahil),

- 6. maddesindeki işletme kayıtlarının düzeltilmesi (İşletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtia makine teçhizat ve demirbaşların beyanı; 31.12.2022 tarihli Bilançolarda yer aldığı halde işletmede mevcut olmayan kasa mevcudu, ortaktan alacaklar ve bunlarla ilgili diğer işlemler için düzeltme)

- 7. maddesindeki kesinleşmiş sosyal güvenlik alacakları,

- 8. maddesindeki ön değerlendirme, araştırma veya tespit aşamasında olan eksik işçilik prim tutarları ile kesinleşmemiş idari para cezaları,

- 10 uncu maddesinin;

- Üçüncü, dördüncü, beşinci fıkralarındaki sosyal güvenlik kurumlarına ilişkin çeşitli alacaklar,

- Sekizinci fıkrasındaki orman sayılan yerler, Hazineye veya Devlete ait taşınmazlardan doğan alacaklar,

- Ddokuzuncu fıkrasındaki il özel idareleri, YİKOB’lar, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşlarının taşınmazlarına ilişkin alacaklar,

- On birinci fıkrasındaki Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu hükümlerine göre doğmuş alacaklar,

- On ikinci fıkrasındaki SMM ve YMM odalarının alacakları,

- On üçüncü fıkrasındaki Esnaf Odaları’nın alacakları,

- On dördüncü fıkrasındaki Avukatlık Kanunu hükümlerinden doğan alacaklar,

- On beşinci fıkrasındaki Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu hükümlerinden doğan alacaklar,  

- On altıncı fıkrasındaki Türk Tabipler Birliği Kanunu hükümlerinden doğan alacaklar

- On yedinci fıkrasındaki Türk Diş Hekimleri Birliği Kanunu hükümlerinden doğan alacaklar,

- On sekizinci fıkrasındaki Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile Odaların Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanun hükümlerinden doğan alacaklar,

- On dokuzuncu fıkrasındaki Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanunu hükümlerinden doğan alacaklar,

ve

- Yirminci fıkralarındaki Sulama Birlikleri Kanunu hükümlerinden doğan alacaklar

ile ilgili hükümlerden yararlanmak için öngörülmüş başvuru, bildirim ve beyan süreleri 30/6/2023 (bu tarihin resmi tatile rastlaması nedeniyle bu tarihi izleyen ilk iş günü olan 3/7/2023) tarihine kadar (bu tarih dâhil), bu başvuru, bildirim ve beyana ilişkin ilk taksit ödeme süreleri (peşin ödeme seçeneğini tercih etmiş olanlar için ödeme süreleri) ise 31/7/2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil) uzatılmıştır.

Öte yandan, söz konusu CK ile yalnızca ilk taksitin ödeme süresi uzatılmış olup, diğer taksitlerin ödeme sürelerinde bir değişiklik olmadığından bu taksitlerin, ödeme planında gösterilen sürelerde ödenmesi gerekmektedir.

Ancak, anılan kanunun 6’ncı maddesinin ikinci fıkrası kapsamında “kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlar”ını 31/5/2023 tarihine kadar fatura düzenlemek ve her türlü vergisel yükümlülüklerini yerine getirmek suretiyle kayıtlarını düzelten mükelleflerin, beyan ve ilk taksit ödeme süreleri ile takip eden taksitlerin ödeme sürelerinde herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.

(Kaynak: Akif Akarca, Dr.Mehmet Şafak / Ekonomim.com | 08.06.2023)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM