BASINDAN YAZILAR
Asgari Ücret Artışı Nasıl Belirleniyor? - MuhasebeTR

Asgari Ücret Artışı Nasıl Belirleniyor?

Asgari ücrette Temmuz ayı itibariyle yapılacak artış gündemde.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararı ile 2023 yılı Temmuz-Aralık dönemi için asgari ücret tutarı belirlenecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından yapılacak çağrı ile Asgari Ücret Tespit Komisyonunu toplanacak.

Komisyon, en az on üyenin katılımı ile toplanır ve oylarının çoğunluğu ile karar verir. Karara katılmayan üye, isterse katılmama gerekçesini belirtir. Oyların eşitliği halinde, Başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır. Komisyonun her toplantıda aldığı kararlar karar defterine yazılır ve başkan ve üyelerce imzalanır.

Komisyon, ücretin belirlenmesinde konuyla ilgili bütün kamu kurum ve kuruluşları ve üniversiteler ile işbirliği yapabilir, işçi ve işveren kuruluşlarının bu konudaki öneri ve görüşlerini alabilir. Ayrıca Komisyon, gerektiğinde uzman kişilerin bilgisine başvurabilir. Komisyondaki görüşmeler ve komisyonun çalışmaları gizlidir. Başkan, üyeler ve raportörler ile bu maddenin kapsamına giren kişi ve kuruluşlar bu görevleri dolayısıyla öğrendikleri her türlü bilgi ve belgeleri gizlemekle yükümlüdür.

Komisyon, asgari ücreti bütün işkollarını kapsayacak şekilde belirliyor. Ücretin, bir günlük olarak belirlenmesi esastır. Aylık, haftalık, saat başına, parça başına veya yapılan iş tutarına göre ücret ödenen durumlarda gerekli ayarlamalar buna göre yapılmaktadır.

İşverenlerin, işletmelerin ödeyebileceği bir ücret seviyesi olacak, öte yandan işçimize rahat nefes aldıracak, tahribatı onaracak bir asgari ücret belirlenecek.

Asgari Ücret Tespit Komisyonunu, en az on üyenin katılımı ile toplanıyor ve oylarının çoğunluğu ile karar veriyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücretin belirlenmesinde; ülkenin içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik durumu, ücretliler geçinme indekslerini, bu indeksler yoksa geçinme indekslerini, fiilen ödenmekte olan ücretlerin genel durumunu ve geçim şartlarını göz önünde bulunduruyor.

Asgari ücretin belirlenmesinde dil, ırk, renk, cinsiyet, engellilik, siyasal düşünce, felsefî inanç, din ve mezhep ile benzeri sebeplere dayalı herhangi bir ayrım yapılamaz.

İşçilere, Komisyonca belirlenen ücretlerden düşük ücret ödenemez. İş sözleşmelerine ve toplu iş sözleşmelerine bunun aksine hükümler konulamaz. İşverenler tarafından, işçilere sağlanan sosyal yardımlar sebebiyle asgari ücretten herhangi bir indirim yapılamaz.

Enflasyonun yarattığı ekonomik tahribatın giderilmesi için 1 Temmuz'dan geçerli artış yapılması yönünde ortak kanaat var.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği gibi, "Enflasyonun yol açtığı fiyat artışlarından kaynaklanan sıkıntıları gidermek, refah kayıplarını telafi etmek, önümüzdeki günlerin en acil konu başlığıdır".

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine mayıs ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 0,04 arttı, yıllık bazda TÜFE yüzde 39,59 oldu. Ocak-Mayıs ayları için 5 aylık enflasyon yüzde 15,26 olarak gerçekleşti.

Örnek olarak yüzde 20 ve yüzde 25'lik artışlara göre hesaplama yaptığımızda; halen brüt 10,008.00.-TL ve net 8,506.80.-TL olan aylık ücrete Yüzde 20 zam yapılırsa 1 Temmuz sonrası için asgari ücret brüt 12,009.-TL ve net 10,208.-TL olacak. Eğer yüzde 25'lik bir zam yapılırsa net 10633,5 -TL'ye yükselecek.

Rakamları konuşmak için henüz çok erken, ancak kesin olan bir şey var ki, enflasyon ve geçim şartları dikkate alınarak işçi ve emekçilerimizi enflasyona ezdirmeden alım güçleri yükseltilecek. Enflasyon farkı ve refah payı esasına dayalı bir artış yapılması bekleniyor.

(Kaynak: Resul Kurt / Star Gazetesi | 05.06.2023)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM